Upozornění!

Tato stránka obsahuje informace, s jejichž pomocí lze bez námahy projít veškerými úskalími hry. Časté užívání návodu souběžně s hraním silně znehodnocuje prožití některých prvků her a tím degraduje záměry jejich tvůrců. Věřím, že další řádky bude pročítat už jen malá hrstka těch, kteří se přes veškerou snahu nemohou dostat z místa, ať už je příčinou zákysu slabá znalost angličtiny, nebo smolné přehlédnutí některého nezbytného předmětu.
V každém případě si ještě dovolím doporučit některé obecné postupy, jež mohou zamýšlenému použití návodu předejít.
1.) Opakovaným prohlédnutím oblasti, ve které se nacházíte (nebo její mapy), zjistěte, zda jste někde neminuli méně nápadný vstup do neprobádaného prostoru (dveře, poklop, žebřík, odsouvací skříň, nebo jinou překážku apod.)
2.) Nahlédněte do inventáře a znovu prozkoumejte předměty a klíče, jež vlastníte. Zároveň zavzpomínejte na některá místa v lokaci, kde by se daly použít, jako jsou brány, sochy, výtahy atd. Určující vlastností některých věcí bývá rovněž skutečnost, že je možné je zkombinovat.
3.) Pokud řešíte problém, kdy po vás něco (počítač, dveře, zámek) vyžaduje kód, či heslo, vydejte se pátrat ve dříve přehlížených vzkazech a dokumentech, které se kolem povalují.
4.) Jestliže výše uvedené body nejsou váš případ, pokračujte dál ke čtení vlastního návodu. Zřejmě stojíte před některou klíčovou hádankou hry, nebo vám unikl obsah rozhovoru mezi hlavními postavami, v němž mohlo být uvedeno kam dál jít, nebo co a kde vykonat. V tomto případě uvažujte o prohloubení znalosti anglického jazyka, což vám umožní lépe si vychutnat další hry.

Silent Hill 3 - Návod

Předem upozorňuji, že se v textu věnuji především úkonům nezbytným pro dokončení hry. Nerozepisuji (až na pár výjimek) detaily typu míst nálezu lékárniček a nábojů. Rovněž volbu míst zápisu ponechávám čistě na vašem uvážení. Potřebujete-li rady ohledně postupu v zápasech s bossy, vraťte se na hlavní stránku o SH3, do sekce "Game Results". Jsou tam tipy a triky vztahující se k řešení některých složitých situací ve hře, byť jsou určeny spíše pro Hard-nastavení akční části.
Řešení hádanek uvádím vždy pro každý stupeň Riddle-módu odděleně. Pokud už si nepamatujete, jakou obtížnost jste na začátku hry vlastně nastavili, dá se to snadno zjistit pohledem na oranžovou plochu každého provedeného zápisu.
V době zveřejnění tohoto návodu byla v oběhu pouze prvotní edice SH3, určená konzolím Playstation 2. Přes možné budoucí doplňky u vydání hry pro X-Box, nebo PC, je téměř jisté, že tato stránka bude plně použitelná i pro chystané novější verze. Kdyby se však objevily podstatné změny, které by způsobily neplatnost určité části mého textu, budu vděčen za upozornění, jež by vedlo ke včasné aktualizaci.

Pro okamžitý přístup k jednotlivým etapám hry použijte tyto odkazy:
Obchodní centrum "Shopping Mall"
Stanice metra "Subway Station"
Kanalizace "Sewers"
Rozestavěná budova "Construction site"
Nemocnice "Brookhaven Hospital"
"Lakeside Amusement Park"
Klášter "Chapel"

Rychlý přesun k hlavním hádankám:
Knihy Zámek v 2.p. Krematorium Tarot puzzle

A ještě malá eskortní služba hráčům, kteří při prvním hraní přehlédli některý zajímavý prvek nabízené výzbroje, nebo výstroje. Ve výčtu neuvádím pouze místa nálezu nože a pistole, neboť jejich nabytí je vždy samočinné a nevyhnutelné. (Informace o zbraních bonusových také nejsou předmětem této tabulky; hledejte je na hlavní stránce o SH3.)
Vesta Trubka Brokovnice Maul
Tlumič Katana Paralyzér Samopal

Naštěstí to byl jen sen. Prozatím...
Úvodní, snovou pasáží hry, odehrávající se v Lakeside Amusement Parku, si projdete pouze při prvním kontaktu s SH3. (Při opakovaném hraní z pozice "Extra New Game" začnete již přímo v supermarketu.) Lokace zde použité jsou však autentickou částí zábavního parku a trasou jejich rychlého průchodu se tak zabývám níže, v odpovídající části textu. V podstatě tady nelze zabloudit, ale kdyby se snad někdo přece jenom v těchto počátečních fázích nějak zaseknul, ať si odskočí zde. Odstavec popisuje cestu od hlavní brány po vstup na horskou dráhu, vypusťte pouze informace o nalezených předmětech a klíči.
Pro tuto chvíli poukážu pouze na jeden problém. Nad schodištěm, u kolejiště dráhy je zamčená řídící budka. Přestože momentálně nemůžete vlastit klíč, kterým byste kabinku otevřeli, precizním průzkumem mříží kousek vedle dveří se můžete dostat k ovladači dráhy. Když už se vám to podaří, nic nepřepínejte. Vypnete-li pohon vláčku, dojde při budoucí scénce k zaseknutí hry, což pak spraví jedině resetování konzole (předpokládám, že tento nedostatek už bude při pozdějších vydáních SH3 vychytán.)
Správným postupem je tedy ignorace kontrolní budky a bezstarostný pochod po kolejích. Vše vyústí v kolizi, naštěstí jen v právě skončené noční můře dívky probouzející se v prázdné restauraci velkého nákupního centra. Děsivý park je pryč, ba dokonce nejsme ani v Silent Hillu. Slečna si jen zdřímla po namáhavém chození mezi výlohami. Teď už ale míří k telefonní budce, aby informovala otce, že se vrací domů. Vřelý hovor je sledován postarším mužem v ošuntělém kabátu. Položení sluchátka jej pak osmělí k oslovení mladé ženy jejím křestním jménem. Heather ovšem nemá zájem o dialog s cizincem, i když se jí představil a sdělil své neobvyklé zaměstnání. Dámské WC bude tou pravou skrýší před nezvaným ochmelkou. Spojovací filmeček končí a naše třetí silentovská anabáze začíná.
První perná chvilka.
Záměrem Heather je setřást podezřelého detektiva, jenž na ni čeká přede dveřmi, takže ji postavte ke stěně a nechte ji prolézt oknem. Oboustranně zablokovaná ulička vás zavede jen k únikovým dveřím supermarketu. Jste zpět v nákupním centru, bude nutné najít jiný východ. Jděte až na konec dlouhé chodby k jediným dveřím, které jsou otevřeny. Objevíte se v prostranství se vstupy do několika obchodů. Jenže pouze módní butik má napůl vytaženou roletu - tudy můžete vniknout dovnitř. Po překvapivé scénce (v níž ovšem nafasujete pistoli) uvnitř opusťte prodejnu zadními dveřmi. Hned za rohem na nástěnce visí mapa budovy. Blízkým průchodem s nápisem Exit pak vystoupejte do druhého (F2, když přijmeme americké číslování) patra.
Teď se vydejte doleva za roh, do rovné chodby a projděte úzkými dveřmi na jejím konci. Stojíte v hlavní hale, do níž ústí výlohy mnoha krámků. My nyní navštívíme pekařství - Helen´s Bakery, kde najdeme kleště na pečivo - TONGS. Do jiných obchodů už se nedostaneme a tak nezbývá, než halu opustit a vydat se zpět na průzkum levé horní části mapky tohoto patra. Zde narazíme na malé skladiště. Uvnitř je symbol pro zápis pozice, ale hlavně tu na zemi leží dřevěná paleta. Není možné ji odsunout, což zamrzí, protože škvírou mezi prkny lze spatřit zapadlý klíč. Naštěstí vlastníme kleště, s jejichž pomocí půjde žádaný předmět vyšťárat. Tušíme, který zámek by mohl tento klíček otevřít, takže rychle zpátky do haly ke knihkupectví - My Bestsellers Bookstore. Na podlaze se válí pár rozházených knih. Jedná se o slavná díla W. Shakespeara a jejich správné zařazení zpět do regálu je prvním puzzlem této hry. Když poskládate knihy správně, čmáranice na jejich hřbetech se spojí v číselný kód (v riddle-Hard módu je to ještě komlikovanější...) otevírající numerický zámek v zadní části místnosti. Tam visí i pomocný text k této hádance.

Řešení pro obtížnost Easy je primitivní. Vypadly pouze dvě knihy, které stačí podle posloupnosti římských čísel zasunout mezi zbylé tři a přečíst si kód (bývá různý, osobně jsem měl 5041, nebo 0145).

V Normalu je to všechno grafická záležitost. Knížky nelze seřadit podle římského značení. Musíte každou z nich podrobně prozkoumat (příkaz "examine" v menu). Zkuste si jejich hřbety představit vedle sebe tak, aby se rozdělená čísla správně dala dohromady. Není to tak náročné, zvlášť když lze celkem snadno poznat, které dílo řadu začíná a které ji končí. (Moje kombinace byla 5981.)

Hard vyžaduje alespoň obecnou znalost obsahu Shakespearových prací. Ne každý však byl v literatuře šprtem a tak se hádanka, zadaná úmorně dlouhým textem, stává hodně otravnou záležitostí. Korektní sestavení knih vydá pětimístné číslo, které však ještě vyžaduje úpravu pomocí poslední části zadání. Teprve pak vzniká požadovaný kód. Hrál jsem Hard vícekrát a hádanka se (bohudík!) neměnila, takže vkládejte: 8352.

Úspěšné vyluštění problému vám otevře cestu z knihkupectví. Setkáte se s tajuplnou Claudií, což pro Heather vyústí v malé bolení hlavy. Až těžkosti odezní, vyhledejte v chodbě vstup do výtahu. Svezete se dolů, ale před otevřením dveří budete muset sebrat kapesní rádio, jenž vás svým chrčením příležitostně upozorní na blízkost monster. (Což si ostatně hned při vykročení z kabinky budete moci ověřit.)
1. a 2. patro změněného (alternativního) obchodního centra
1.) Právě sem zaveďte Heather po vystoupení z výtahu. Není tu klíčový předmět, ale větší počet léčivých medikamentů včetně toho nejúčinnějšího - AMPOULE.
2.) Na krabicích vedle regálu je položena baterka - FLASHLIGHT. Její svit sice přitahuje monstra, ale ve tmavých prostorech byste bez ní nenalezli věci užitečné i nezbytné. Nicméně je možné ji jednoduše vypnout a zapnout, pokud pocítíte, že je to v té, či oné situaci výhodnější.
(Baterku je možné objevit i mírně efektnějším způsobem. Když před jejím vzetím nejprve blízkým vypínačem zhasnete žárovku v místnosti, prozradí vám své umístění pronikavým kuželem světla.)
3.) Na ženských toaletách si vyzvedněte přípravek pro čištění WC - BLEACH. (Není v riddle-Easy módu.)
4.) Na jednom regálu visí volný věšák - HANGER, na jiném zase neprůstřelná vesta - BULLETPROOF VEST. Ta citelně zpomaluje pohyby Heather, ale její nošení zase redukuje následky útoků nepřátel. Ve hře sami poznáte místa, kdy se její užití hodí a kdy je naopak osudovou chybou.
5.) Nalezený věšák použijte u stolu, nad kterým je vidět konec žebříku.
Otvorem ve stropě se dostáváte na druhé podlaží, ale dříve než se pustíte do jeho průzkumu, vyběhněte po jezdících (momentálně stojících) schodech ještě o patro výš. Bude to jen krátká návštěva - ihned po vykročení z eskalátoru otevřete první dveře po pravé ruce Heather. Původně jistě dobře zavedená restaurace nyní nabízí jediné jídlo. Na stole je naservírován opékaný pes. Byl flambován ve vlastní kůžičce, v celku a dost možná ještě zaživa. Víno a příbor je k dispozici, každý si může naporcovat dle vlastní chuti. Jedním slovem delikatesa, snad jen pár vyložených pejskomilů z nejmenovaného televizního pořadu by dokázalo odmítnout. Naši mladou Heather však tíží čas, takže jen hrábne zvířeti do žaludku pro COOKED KEY. Jeho vlastnictví opravňuje k veselému seběhnutí zpět do druhého patra.
6.) Vlašský ořech - WALNUT, vystavený ve vitrínce, přímo svádí k tomu, aby si jej Heather strčila do kapsy.
7.) Klíč z čoklova žaludku otevře dveře do kavárničky. Ze stěny si sundejte klasickou silentovskou zbraň, ocelovou trubku - STEEL PIPE.
8.) Vedle umyvadla stojí čistič koupelen - DETERGENT. (V riddle-Easy módu se neobjeví.)
9.) Vypněte ventilátory tlačítkem u dveří (nedělá se v riddle-Easy módu) a vstupte do dlouhé chodby. Roje hmyzu, jenž blokuje cestu se kupodivu nezbavíte ani případným plamenometem, takže vám nezbude, než udělat věc, za kterou by vás každá učitelka chemie pořádně vytahala za uši. Do plechového kýblu nalijte Bleach s Detergentem (příkaz "combine" v menu) a sledujte, jak naše hrdinka urychleně vystřelí z místnosti. Použijte opět přepínač u dveří, aby ventilátory odvětraly smrtelný plyn a v klidu projděte koridorem.
10.) Toto bývala prodejna s fitness potřebami. Teď je ale šikovně předělána na praktickou mučírnu. Využijte palečnici (ta ocelová svorka na jednom z lehátek) k rozlousknutí ořechu. Vypadne "měsíční" kámen - MOONSTONE.
Otevřete si průchod (uprostřed mapy) pro rychlejší návrat ke schodišti do třetího patra. Tam ignorujte dříve navštívenou restauraci i chodbu, z níž se ozývá psí vytí a namiřte si to přímo ke zvláštím dveřím naproti eskalátoru. Použijte Moonstone. Dlouhým žebříkem pak sestoupíte až do království agresivního stvoření zvaného Split Worm. Pokud se vámi řízené Heather podaří červíka skolit, objevíte se v hlavním átriu obchodního centra.
Přestože je opět denní světlo, nikde ani človíčka. Podlezte nedovřenou roletou do chodby, jež ústí v prosklené dveře k podzemní dráze. Heather bude zase krátce odchycena nyní mírně zmateným privátním očkem Douglasem. Bez většího zájmu o jeho starosti však dívka rychle unikne do podzemí.
Komplex metra je dost rozsáhlý, má několik poschodí a nástupišť. Některé z nich není nezbytně nutné navštívit, popišme si tedy jen nejkratší cestu skrz.
Po skončení dialogu s detektivem stojí Heather na počátku dlouhého podchodu. Ten se sice později větví, nicméně pouze na jednom z konců (vpravo) najdete menší plechové dveře. Těmi vstoupíte do nástupní haly. Držte se levé stěny, projděte znehodnocovači lístků a pro lepší přehled si hned za rohem strhněte z nástěnky mapu - SUBWAY MAP. Nyní použijte dvojité schodiště a sejděte o podlaží níž. Vyberte si směr "North End" (Platform 1) a projděte otevřenou bránou. Schody vás dovedou až ke kolejišti. Zvláštní je, že dráhy jsou přeloženy pletivem. Hlavně ale objevíte ještě další dva průchody vedoucí dolů. Brzy zjistíte, že oba jsou dále zablokované, ovšem v jednom z nich naleznete medikamenty, zatímco v druhém bude ještě cennější věc, která si dokáže poradit se zarezlými šrouby a maticemi - NUTRACKER.
S tímto nádobíčkem vyběhněte zpět o dvě patra výš. Tentokrát zvolte trasu "Powell Garden" (Platform 2). Vrata obepíná sešroubovaný řetěz. Vyřešte to Nutrackerem a sestupte po schodech do tmy. Na kolejích stojí souprava vagónů. Vlak není v provozu, ale skočte si dovnitř pro brokovnici - SHOTGUN a příslušející náboje. Poté se protáhněte mezi kolejištěm a schodištěm (po kterém jste přišli) na další část nástupiště. Jediná cesta vede opět dolů. Je tu další koridor s výběrem dvou směrů. Heather chce na Bergen Street, neboť tudy jezdí domů. Respektujte to a pusťte se dál do podzemí. Tady to vypadá celkem zachovale, zdá se, že by metro mohlo každou chvíli přijet. Nic se ale neděje, proto zajděte až na konec nástupiště a podívejte se do tunelu. Pár metrů od vás jsou nápadně osvětlené dveře. Jenže dostat se k nim znamená seskočit na koleje. Zní to šíleně, ale udělejte to a zkuste vzít za kliku. Je zamčeno, zato z dálky se ozývá houkání vlaku. Vyhněte se objevivším se psům a zdrhejte vyskočit zpět na podlahu pro nástup. Vyjde to taktak, souprava přistaví, akorát nikde nejsou vidět otevřené dveře. Běžte stále kolem vlaku, otevřete si branku a pokračujte na další nástupiště. Pořád všude zavřeno... Tak ještě jednou po schodech nahoru a hned dolů, než se v dalším koridoru konečně objeví volný vchod do vagonu. Heather si nastoupí a metro se dává do pohybu.
Nemařte čas postáváním a vydejte se na cestu k vedoucí mašině. (Kdykoli se pak pokusíte dveřmi vrátit zpět do předchozícho vagonu, naskytne se vám šokující pohled na ubíhající kolejiště. Jediný nešťastný pohyb proti směru jízdy potom dívku vrhne do náruče smrti. Její poslední chvíle spatříte z pohledu vlastních očí.) Průchod vlakem je zpestřený výskytem monster, ale je nutné jít dál, dokud se souprava nezastaví. Vyhodí vás to v neznámé stanici a tak začíná být jasné, že Heather si ještě na cestě k domovu užije spoustu zábavy. Teď není moc nad čím přemýšlet, odtud vedou jediné dveře. Mladé ženě se jistě nebude líbit, kam ji zavedou...
Mapy kanalizace
1.) Sestupte po schodišti a vydejte se chodbou napravo. Jistě jste si všimli, že stěny mají velmi zvláštní, krvavou vizáž. Co jste možná ale prvně přehlédli, je fakt, že vám sama od sebe vyprchává životní energie. To je zvlášť vtipné v akčním módu Hard, kde jste během krátké chvíle okradeni o veškerou sílu a status naší hrdinky zuřivě bliká červeným světlem. Nemůže vás to odrovnat úplně, ale je jasné, že pokud Heather v tomto stavu napadne kterákoli stvůra, odebíráte se do říše mrtvých. Proto se v tomto pekelném sektoru vyplatí sundat neprůstřelnou vestu a co nejrychleji upalovat k východu.
(Omlouvám se, pokud vás při prvním hraní mystifikuji, ale už si nejsem jistý, jestli se ony krvavé efekty na zdech neobjevují až při Extra New Game. V každém případě je to detail, který nijak neovlivňuje směr vaší cesty.)
Objevíte se v širokém koridoru. Sání váší krve skončilo, je čas se vyléčit (je to akutní hlavně v action-Hardu) a pokračovat v procházce kanalizací. Mapu však ještě nemáte, takže pokud nechcete bloudit, přejděte k protější stěně a zamiřte doleva (z pohledu Heather). Projděte plechovými dvířky a přilepte se na pravou zeď, dokud nenarazíte na další dveře. Dále už vás jediná možná cesta zavede až do podzemní kanceláře.
2.) Přivlastněte si těžkou, ale extrémně účinnou středověkou zbraň - MAUL. V něžných rukou sedmnáctileté slečny bude její užití namáhavé a pomalé, nicméně je ideální pro likvidaci monster ležících na podlaze, nebo plížících se při zemi.
Z nástěnky nezapoměňte strhnout mapku - UNDERPASS MAP.
3.) Slepá ulička slouží jako improvizovaný vinný sklípek. Zřícený strop tady akorát rozmačkal človíčka, který tady naposledy nasával. Nevadí - jeho problém, prázdá láhev - WINE BOTTLE, jež tady po něm zbyla, se nám bude později hodit.
4.) V topném tělese ještě zůstalo trochu kerosinu. Naplňte jím láhev od vína.
5.) Dolijte nádrž čerpadla kerosinem a na vedlejším pultíku stiskněte tlačítko. Uvolní se zaplavený vstup do stok.
6.) V místnosti plné odpadků, jež se podivným způsobem dostaly do kanálů, objevíte použitelný fén na vlasy - DRYER.
7.) Odvážně otevřete železná vrata, ze kterých spadla cedule varující před velkým nebezpečím. Stanete před jímkou odpadních vod. Otočte se a zapojte fén do zásuvky na stěně. Heather vykoná chytře zlomyslný počin, jenž ji umožní bezpečně přejít na druhou stranu nádrže. (Jestli jste zvědaví, co ji čeká, když Dryer nepoužije, zapište si pozici v předchozí místnosti a vstupte na lávku.)
Ve stokách už se nedá nijak zabloudit. Všechny trasy, kromě té správné, jsou zablokované, takže po krátkém vyklusávání v temnotách narazíte na vytoužený východ.
Z hlubin země pohlédneme konečně na noční oblohu. Ocitáme se uvnitř oploceného pozemku rozestavěné budovy.
Proběhněte kolem vysokých zdí, dokud nenarazíte na hlavní vchod. Vstupní chodba vás dovede až k jediným otevřeným dveřím vedoucím na schodiště. Jen do pátého patra bude Heather moci proniknout. Brzy zjistíme, že jsme navštívili dočasné obydlí nějakého bezdomovce, či squattera. Odpadky, prázdné láhve, zbytky jídla, zavšivená pelest... Pohlédněte ale především na jednu ze stěn. Zdá se, jakoby světlá část omítky byla nahozena teprve nedávno. Chopte se některé ze svých zbraní a odhalte to, co mělo zůstat skryto. Rozbitá zeď vám vydá tlumič - SILENCER. Když jej uplatníte příkazem "equip" v inventáři (za současného ozbrojení pistolí, nebo samopalem), vaše vraždění bude mnohem tišší a tím méně nápadné pro blízké nepřátele. Kromě užitečného tlumiče odhalí odloupnuté zdivo i nohy chudáka, který se patrně snažil vyhrát hru na schovávanou i za tu nejvyšší cenu. Dále už nemá smysl bloumat kolem, přistupte tedy k pohozené matraci a shoďte ji do velké díry uprostřed místnosti. Heather si pak ráda skočí dolů.
Odkud se nedá odejít dveřmi, odchází se oknem. Vylezte na lešení a stejným procesem, jakým jste budovu opustili, do ní opět vnikněte, akorát nyní jiným oknem za rohem.
Patra (zleva) č.3; č.5; č.2
1.) Úhledný pokojík vás propustí do koridoru, kde si povšimněte východu vedle červeného nouzového světla. Tudy se dostanete do další chodby. (Máte-li chuť na jemnou hororovou vložku, stavte se nejdřív do odkladiště figurín - viz levý dolní roh této mapky.)
Běžte přímo rovně za nosem, až narazíte na dveře s nápisem Monica Dance Studio. Jsou otevřené, vejděte tedy a hned naproti spatříte vstup do kanceláře.
2.) Na skleněném stolečku uvnitř najdete mapu.
3.) Musíme na schodiště a vzhůru do 5. patra.
4.) V chodbičce objevíte šroubovák - SCREWDRIVER (Není v riddle-Easy módu, tam je šuplík - viz bod č.7 - už otevřen.)
5.) Sladká vzpomínka na první díl: v poličce skladu uměleckých děl se nádherně vyjímá samurajský meč - KATANA.
6.) Z ocelového regálu ukradněte hevér - JACK. Návrat na 3.podlaží.
7.) Teď už můžete šroubovákem vypáčit zaseknutý šuplík. Získáte lano - ROPE.
8.) Jackem rozevřete dveře výtahu. Pak spusťte lano a sešplhejte do 2. poschodí.
9.) Prozkoumejte vanu. Nastane změna reality. Budova bude náhle vypadat jinak, naše bloudění se musí opakovat.
Alt. Patra (zleva) č.2; č.5; č.1
1.) Vyslechněte si Vincenta. Sdělí vám pár znepokojujících informací.
2.) Mimo několika užitečných léčiv si z vitrínky odeberte také desinfikační OXYDOL. Pak sjeďte výtahem do 1. poschodí.
3.) Vybrakujte opuštěnou ledničku. PORK LIVER - vepřová játra bude lepší spotřebovat dříve, než se tady zkazí. Nyní opět použijte zdviž, aby vás transportovala do 5. patra.
4.) Ignorujte popelník s doutnající cigaretou, ale určitě vezměte krabičku sirek - MATCHBOX.
5.) Pod velkým obrazem zkombinujte Matchbox, Oxydol a Pork Liver. Plameny vám uvolní cestu.
6.) Pronikněte na tajné schodiště a sestupte o poschodí níž. Čeká vás delší pochod do velké místnosti v levé horní části mapy tohoto podlaží. Tam uvidíte rozházené stříbrné mince - SILVER COIN. Jednu vezměte a vhoďte do nedalekého automatu na nápoje. Místo osvěžující tekutiny však plechovka vydá klíček - LIFE INSURANCE KEY.
7.) Ten odemyká tyto dveře v prvním patře.
8.) Přečtěte si poslední díl pohádky o dívce, která pouhými několika slovy skolila lidožravé monstrum. Heather pronese zaklínadlo a v dálce se ozve smrtelné zaskučení nezranitelného tvora, jenž blokoval východ z budovy.
9.) Cesta je volná. Je čas vydat se do ulic.
Daisy Villa Apartment - bydliště Heather je v podstatě za rohem. Není možno nijak sejít z trasy. Krátká procházka nočním tichem a už stojíte před vstupem do ubikací. Zbývá jen vyhledat apartmá č. 102 a vejít dovnitř.
Mladou hrdinku teď potkají zvlášť těžké životní chvíle. Až zdoláte maníka s příliš lichotivou přezdívkou "Misionář", zajděte s Heather do jejího dětského pokoje. Ze šuplíku seberte její STUN GUN - věcičku, která silným elektrickým výbojem dokáže umravnit každého nadrženého úchyla.
Opusťte ubytovnu, detektiv Douglas bude tak laskav a odveze Heather do neblaze proslulého města Silent Hill. Po krátkém odpočinku v místním Jack´s Inn se vydejte do mlhavých ulic. Mapu máte a vaším novým cílem je nemocnice - Brookhaven Hospital. Cestou si můžete zaskočit do Heaven´s Night baru pro pár hodících se předmětů, nebo jen tak si romanticky zavzpomínat na peripetie kolem Jamese a Marii z SH2. Pak už ale seberte odvahu a statečně vtrhněte vedle do špitálu. První dveře, které máte před očima, vedou do recepce. Tam najdete mapu.
Nemocnice - zleva 1.; 2. a 3. patro
1.) Výtah je funkční, svezte se do druhého poschodí.
2.) Women´s Locker Room: ze skřínky vyjměte nepostradatelný odlakovač nehtů - NAIL POLISH REMOVER a případně i postradatelný parfém - PERFUME.
Položka "Use" u tohoto předmětu nemá ve hře využití (resp. zatím nebylo nalezeno), pokud se ale "navoníte" příkazem "Equip", dejte si větší pozor v soubojích s monstry. Čich se stane dalším smyslem, který jim upřesní polohu Heather, takže do vás půjdou agresivněji. Parfém vám tedy nic dobrého nepřinese.
Hrajete-li už v módu Extra New Game, prozkoumejte ještě časopis na stole. Takto, poctivým způsobem, objevíte heslo k jednomu z bonusových kostýmů ("Don´t Touch" Shirt.)
3.) Zase numerický zámeček... Kód je nutno hledat v hádance (viz nástěnka poblíž), jež se opět liší dle zvoleného riddle-módu.

Easy:
Stačí si přeložit pár pokynů, které vás povedou po číslech. Výsledek: 4639

Normal:
Hezká matematická hříčka otevírá zámek. Až je mi líto vyzradit správnou kombinaci: 8634

Hard:
Dost morbidní textík zadání naznačuje ještě nechutnější puzzle. Číselník představuje lidskou tvář a slova v článečku mluví o vytlačování očí, kousání do uší... Vyťukejte 4896

4.) Kufřík na posteli také vyžaduje číselnou kombinaci. Kdo dříve na stejném patře navštívil Exemining Room a prozkoumal potetovanou paži mrtvého ubožáka, tuší v čem je problém. Pohlédněte na zvonící budík opodál a do zámku vložte digitalizovaný časový údaj z jeho ciferníku. Zavazadlo vydá samovyvolávací foťák - INSTANT CAMERA.
5.) Vraťte se o patro níž a v pokoji C4 použijte odlakovač na desku, na níž jsou přilepeny rozmanité předměty. Pro nás je důležitý pouze klíč - STAIRWELL KEY.
6.) Hned jej využijte o otevřete si dvířka na únikové schodiště. Sejděte do sklepa.
Kromě převráceného kolečkového křesla leží na podlaze i munice do samopalu. Samotná zbraň - SUBMACHINE GUN je pak za rohem. Pootevřený výtah s cákanci krve a okolní stěny pokropené dávkami z automatu nastiňují dramatické události, které se tu nedávno odehrály. To však pro nás není tak podstatné, nyní je třeba vyzkoušet pár dveří v tomto podzemním prostoru. Jen jedny jsou otevřené, Heather se ocitne ve skladišti. Vzadu u stěny je přistavená skříň, na jejíž zadní, nepřístupné straně je vyznačen kód otevírající zámek ve třetím patře budovy. Teď vám dobře poslouží Instant Camera; na vzniklé fotografii najdete potřebnou kombinaci.
Vraťte se zpět na schodiště. Pokud máte chuť, stavte se úplně nahoru na střechu, vybojovat si další dva zásobníky do samopalu. Jinak rovnou vnikněte do třetího poschodí.
7.) Do číselníku zadejte kód z fotky.
8.) Zvedněte telefon a povykládajte si s Leonardem. Ochotně vám sdělí, kde se s ním máte setkat. Jeho informace vás nasměrují na konec koridoru v druhém podlaží.
9.) Ano, je to divné. Tyto dveře tady dříve určitě nebyly. Ale teď už tady jsou. Vejděte dovnitř.
No ovšem chlapi, kdo by se nepodíval...

Trasu dalšího pochodu vám budou nekompromisně určovat padající zátarasy. Totéž se vám přihodí i v následující chodbě, nechte se tedy vést, kudy vás železné zábrany pustí. Čeká vás ještě jeden úprk, než zůstanete zablokováni v místě s velkým symbolem pro zápis pozice. Jenže tentokrát bude vše jinak. Po prozkoumání znaku se vám pustí video s účastí jedné známé postavy z prvního dílu. Tvůj osud není zapomenut, krásná Liso...
Nemocnice se mezitím proměnila. Projděte krátkou spojovací uličkou a vstupte do malé místnůstky.
(Tohle místo vám nabídne jednu mírně erotickou inspiraci pro opakované hraní. Až získáte "Trasform Costume", právě zde se do něj převlečte. Pak pozorným okem nadrženého úchyla sledujte pohyby minisukně, když Heather stoupne na první schůdek žebříku. Nemáte-li dostatek trpělivosti čekat na vlastní pokus, přejeďte kursorem nad obrázkem klíčové dírky vlevo. Podmínkou k přístupu je ovšem dosažení věkové hranice 18-ti let, aby nedocházelo k morální újmě mladistvých při pohledu na tak explicitní materiál.)
Přistupte k žebříku a vystoupejte nahoru. Dvířka pod červenou žárovkou vás vpustí do morbidního světa masa a krve. Jakkoliv tohle všechno vypadá jako peklo, platí tady zase nemocniční mapa.
Alt. nemocnice - zleva 3.; 2. a 1. patro
1.) Vyhledejte výtah a svezte se do druhého poschodí.
2.) Pro zpestření se můžete stavit do Men´s Locker Room, kde v jedné skřínce vyzvání utržený telefonní automat. Neznámý hlas ze sluchátka vám sdělí něco o současném pobytu člověka, který nechával Heather ony vzkazy s panenkami. To ale není až zas tak podstatné. Vraťte se na chodbu a zalezte do protějších dveří.
3.) Women´s Locker Room: vezměte prázdný sáček - PLASTIC BAG. Poté je čas toto patro navždy opustit. V kabině zdviže stiskněte tlačítko B3.
Vystoupíte v prostorách nemocniční spalovny. Projděte mezi těly až ke dvířkům od pece, aby jste zjistili, že je uzavírá numerický zámek (v riddle-módu Easy jsou otevřena a vy tak přímo získáváte klíč).

V obtížnosti Normal pořádně prostudujte škrábance na dvířcích. Římské číslice odpovídají rozmístění "lehátek" (či postelí, már, nebo čert ví, jak to nazvat, snad jen ti mrtví, co je momentálně používají by mohli poradit...) po místnosti. Číslo na posteli určené znakem I je tedy počátkem kombinace, pokračuje to přes římskou II až ke IV. (Můj výsledek byl 7395, ale podle některých ohlasů jsou čísla u mrtvol a tím i řešení generovány z více možností.)

Hard dá pochopitelně nejvíc zabrat, nicméně kód je naštěstí pokaždé stejný. Je tu deset nebožtíků, každý nese svůj nápis. Zadání na peci pak označí čtyři těla, které se mají spálit. Vložte 9271.

Zbavením se zámku obdržíte klíč - CREMATED KEY. Konečně je možné vypadnout z těchto hnusných míst. Odjeďte zpátky do 3.patra.
4.) Do sáčku si naberte krev. Nebojte se, v kýblu je jí víc než dost. Muž visící ze stropu zřejmě velkoryse věnoval všech svých pět litrů.
5.) Byla by škoda minout tuto záhadnou komnatu se zrcadlem, i když to Heather bude stát trochu energie. Sledujte děsivou proměnu místnosti a svůj odraz v zrcadle, dokud se neotevře zablokovaný zámek dveří. Naposledy použijte výtah a přemístěte se do 1. poschodí.
6.) Odemkněte si klíčem z krematoria.
7.) V místnosti C4 je oltář. Na ten vylijte sáček s krví. Podlaha za vámi dozná podstatné změny. Sestupte dolů po žebříku. Čeká na vás Leonard, aby s Heather probral své názory na boha, ve kterého sám věří. Slovní debata skončí neshodami a o své pravdě jej tak budete muset přesvědčit chladnou ocelí vašich zbraní.

Vítězství v souboji vás přenese do původní podoby nemocničního komplexu. Heather ještě vezme talisman s názvem Seal Of Metatron a už můžete vesele zamířit k hlavnímu východu ze špitálu.
Vydejte se zpátky k motelu Jack´s Inn, do apartmá č.106, kde však místo na Douglase narazíte na Vincenta. Ten má pro Heather vzkaz. Řiďte se jím a namiřte si to po Nathan Avenue do severní části města (kolem jezera - směrem k levému hornímu rohu mapy). Hrozba dlouhého a únavného pochodu se však nenaplní, krátce po minutí herny na bowling bude Heather střihem přenesena přímo k Lakeside Amusement Park.
Šťastná to žena. Všechny atrakce zábavního parku bude mít jen a jen pro sebe.
Mapu v těchto místech nehledejte, není k dispozici. Od místa vstupu vykročte kupředu, pobavte se pohledem na povražděné maskoty podniku a když se před vámi objeví stěna, udělejte pár kroků nalevo. Široká vrata vás propustí na malé kruhové nádvoříčko. Běžte doprava a zkoušejte dveře obchodů, dokud nenarazíte na otevřenou prodejnu suvenýrů. Poberte hodící se předměty a pořádně prozkoumejte regály v zadní části obchodu. Odměnou za vaši zvědavost bude zvuk padajících krabic. Z poličky se vysypalo vystavené zboží. Prohledáním hromady cetek objevíte klíč - ROLLER COASTER KEY. Opusťte krámek a pokračujte dál napravo. Vedle cedulky s nápisem "Mountain Coaster" jsou malá dvířka. Použijte je a následujícím prázdným prostranstvím jen rychle proběhněte do pootevřené branky. Otočte se po levé ruce Heather, krátký sprint kupředu vás přiblíží plechovému schodišti. Vyjděte nahoru, ale než vstoupíte na koleje, otevřete si dvířka řídící kabinky nalezeným klíčem a na ovládacím panelu vypněte pohon vláčku. Malou zvláštností (už na začátku zmíněnou chybou programu) je, že když jsem hrál SH3 poprvé, klíček jsem v obchodě přehlédl, ale přesto se mi podařilo skrze mříže vláček vypnout.
Pak se můžete pohodově projít po dráze. Stane se sice malá nehoda, která si od mladé hrdinky vyžádá nenáročný kaskadérský výkon, ale po shlédnutí rozhovoru mezi Douglasem a Claudií se opět plni elánu vrátíte do hry.
Projděte dveřmi, jež vás zvou do Borley Haunted Mansion. Malá zahrada s roztomilým hřbitůvkem vás zavede přímo ke vstupu do strašidelného domu. Užijte si prohlídku místností s překvapeními. Ty jsou neškodné až do chvíle vstupu pod padající strop s ostny. Hrajete-li v obtížnosti Easy, nebo Normal, buďte v klidu, pekelné zařízení vám neublíží. V Hardu je to jinak. Aby jste tudy prošli, musíte vzít do ruky zbraň a připravit ji k použití (tedy cuplík R2 pro Playstation). Současně s tím ovládejte Heather pohybovými tlačítky. Tímto způsobem se proplížíte pod smrtelnou nástrahou nezraněni.
Další nepříjemnost, platná už pro všechny stupně obtížnosti, však rychle následuje. Ve dvou na sebe navazujících chodbách vás začne pronásledovat agresivní rudá záře. Špatné zabočení v koridoru, naražení do stěny i pouhé zpomalení běhu může způsobit, že se ocitnete v láskyplném obětí záhadného červeného svitu. Takový kontakt velmi rychle vyvolá na vaši obrazovku onen známý frustrující nápis "Game Over". Jedinou radou, která vám pomůže vyhrát tuhle rozmarnou hru na honěnou, vám budiž doporučení sundat si před touto akcí pohyb zpomalující neprůstřelnou vestu.
Ani úspěšné opuštění domu, jehož atrakce někdy přitvrdily víc, než by se některým konzervativním hostům mohlo líbit, pro vás neznamená možnost odpočinku. Jediným východem rychle vypadněte z pustého nádvoří. Jste zpět mezi kolotoči. Po pravé straně je "Swing Rocket", zatím jej však ignorujte a vydejte se vlevo otevřenou železnou brankou. Jediná možná cesta vás přivede na otevřenou scénu dětského divadla. Vystupte na pódium a seberte červený střevíček - RED SHOE, smutný to relikt pravděpodobně posledního pohádkového představení, jež se zde odehrálo. Na jedné lavici v hledišti pak naleznete ještě řetěz - CHAIN.
Nastal čas vrátit se k Swing Rocket. Naproti tohoto zařízení s vrtícími se vesmírnými čluny je ocelová brána, jež vůbec nejeví tendenci se otevřít. Postavte se tedy ke středu kolotoče a použijte řetěz. Heather tak upevní jeden jeho konec. Řetěz ovšem stále zůstává v inventáři, abychom jej ještě mohli použít na zaseknutou bránu. Když je obojí spojeno ocelovým poutem, nezbývá než spustit "Swing Rocket" páčkou v blízké kontrolní budce. Stroj nejenže roztančí dětské raketky, ale také otevře pro Heather dříve zapovězenou cestu. Čeká vás opětovné setkání s jedním zbytečným starým mužem.
K čertu s tebou Douglasi...
Dodržte směr, ve kterém je Heather natočena po rozhovoru s Douglasem a vejděte do blízkých vrátek. Navštivte věštecký koutek po pravé straně. Není tu ale nikdo, kdo by dívce vyložil budoucnost, tak se aspoň rozhlédněte, kde co ukrást. Nabízí se jen utržená hlavička od panenky - DOLL HEAD. Vezměte ji a jděte "o dům dál", do Marchen Travel. I bez pohledu na fotografie v kolejišti je nasnadě, co se tady asi má udělat. Soše Popelky napravo dejte Red Shoe, zatímco Sněhurce narvěte do dlaně Doll Head. V pozadí se odemkne průjezd, který vás propustí do doupěte velkého draka. Je pouze plyšový, takže poklidně zamiřte do stříbrných dveří. Upalujte přes volné prostranství až k mřížovanému východu. Blížíte se k poslední atrakci, starému dobrému kolotoči s koníky. Nechte se svézt.
Bude to zvláštní jízda. Z nozder houpajících se zvířátek se začne šířit jedovatý plyn. Zbavte se předsudků o týrání němých tváří a bijte, nebo střílejte do těl koníčků, dokud každý z nich neukončí svůj otravný provoz smrtelným zařehtáním. Tím však bizarní představení neskončí. Krvavé rojení avizuje příchod kamarádky, která jako by Heather z oka vypadla. Pokud nebudete dostatečně opatrní, dá vám pocítit, jak chutnají rány, jenž sami tak labužnicky zasazujete ubohým monstrům. Zápas s "dvojnicí" se rozkouskuje na čtyři etapy, pokaždé budete čelit jinému typu zbraně. Jestliže to budete vy, kdo bude po skončení duelu stát na nohou, kolotoč se zastaví a určí cestu, kudy máte odejít.
Dvě dlouhé chodby vás dovedou až ke dveřím s nápisem. Přelouskejte si ty žvásty, vkročte do kaple a pohovořte s Claudií.
Klášter
1.) Po odchodu nebezpečné fanatičky v nevkusném plášti si prohlédněte oltář, leží tu první tarotová karta - TAROT CARD: "Eye Of The Night".
2.) Vedle vstupu visí dětskou rukou kreslená mapa. Ještě zdaleka není úplná, Heather si ji bude muset sama dokončit. Hned naproti stěny s mapou je zpovědnice. Cítite-li se na to, vstupte dovnitř a udělte (nebo taky nemusíte...) rozhřešení zoufalé osobě za přepážkou.
3.) Postavte se k obrazu opřenému o stěnu a vyčkejte až k němu přicupitají krvavé krůčky. Pak jej bude možné odsunout a dostat se tak do skrytých dveří.
4.) Knihovna může být zdrojem doplňkových informací, ale nás bude především zajímat další list tarotu - TAROT CARD: "The Moon".
Jestliže se po dokončení vaší první hry pustíte do Extra New Game a nastavíte obtížnost hádankové části na Hard, budete v regálech knihovny nacházet věty tvořící malou, ale velmi obtížnou hádanku. Její úspěšné vyřešení vám odtajní kód k bonusovému oblečku ("Royal Flush" Shirt).
5.) Stojíte před výtahem. Klec vás sveze dolů.
6.) Odkladiště nepotřebných mrtvol. Ohledejte tělo uprostřed místnosti. Nebožtík už svou TAROT CARD: "The Hanged Man" jistě nebude postrádat.
7.) Jsou to opět dětské kroky, jež vám ukáží cestu do tajného průlezu.
8.) Pro Heather je tento pokojík zdrojem velmi nepříjemných vzpomínek. Tak ji moc netrapte, vezměte TAROT CARD: "The Fool" a zmizte odsud.
9.) Sundejte si klíč - BRASS KEY ze stěny a vydejte se na dlouhou cestu zpět, až do chodby v blízkosti zpovědnice.
10.) Do těchto dveří pasuje získaný mosazný klíček.
11.) Na Claudiině posteli objevíte poslední TAROT CARD: "High Priestess". Je to otravné, ale nyní se budete muset zase vrátit do místnosti, kde jste našli Brass Key.
12.) Jen kolekce pěti tarotových karet má moc otevřít dveře z této komnaty. Je však nutné správně je rozmístit do devíti prázdných otvorů (tři krát tři řady nad sebou). Zápisky v bloku na posteli vám naznačí, jak na to. Puzzle se pochopitelně opět různí dle stupňů obtížnosti. V nejjednušší verzi máte výsledné schéma v zápisníku přímo namalováno, v nastavení Normal řešíte hádanku pomocí informací o figurách znázorněných na jednotlivých listech a u módu Hard budete muset přihlédnout k římským číslicím, které každá karta nese.

Riddle-level Easy:
The Fool; mezera; The Moon
mezera; Eye Of The Night; mezera
The Hanged man; mezera; High Priestess

Riddle-level Normal:
Eye Of The Night; mezera; The Moon
High Priestess; mezera; The Fool
mezera; The Hanged Man; mezera

Riddle-level Hard:
High Priestess; Eye Of The Night; mezera
mezera; The Fool; The Moon
The Hanged Man; mezera; mezera

Rozluštěním hádanky se vám zpřístupní temná chodba, jež vás přivede až před velká vrata podzemní kaple. V tomto pochybném božím stánku bude vaše strastiplná pouť uzavřena.
13.) Až Claudia skončí s Vincentem, rychle použijte medailónek - PENDANT, který Heather stále nosila na krku. Pokud to neuděláte a zláká vás možnost vyřídit si s nenáviděnou ženskou účty pomocí vašich zbraní, skončíte špatně. Stejně dopadnete, dáte-li si s užitím přívěsku načas a proflákáte tak stanovený časový limit.
14.) Skočte do díry, v níž zmizela Claudia a podívejte se, co se s ní stalo.

Teprve teď nastal čas pomsty. Nechte své agresi volný průběh a pokryjte nedonošenou boží kreaturu malbou svých střel a úderů. Záhy se prozradí, že toto zrůdné stvoření není nesmrtelné a krvavé zápolení mladé hrdinky tak dozná vítězného konce.
Shlédněte následné video, jež se mírně liší dle vámi získaného závěru a po titulcích, podkreslených melodií známou z prvního dílu, si prostudujte váš "Game Result". Hra si potom sama uloží váš konečný status, abyste při dalším startu mohli čerpat z nabídky bonusových zbraní a obleků.
Informace o jejich získání však již jsou předmětem jiné části těchto stránek (pokud jste se k návodu dostali z cízích koutů webu, použijte odkaz dole).

13.7.2003 ArcadeVelmistr

Zpět na Silent Hill 3