Vítejte na první české fanstránce o kompletní Silent Hill sérii !!!

SH1: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH2: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH3: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH4: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHH: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHO: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbrane | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH: SM Příběh | Interview | Bonusový Materiál | Recenze
SH: 8 Příběh |

Page Name

small logo

 

Silent Hill Origins Návod od: Autor je neznámý, pokud svůj text poznáváte, ozvěte se na jeden z kontaktů. Děkuji.

    sdfas  


Příjezd do Silent Hillu

Po krátké úvodní sekvenci, v níž poprvé spatříte malou dívku Alessu, pokračujte po hlavní cestě až k hořícímu domu. Uvnitř domu vyběhněte po schodišti do 2. patra, vstupte do dveří naproti a mezi hořícími plameny doběhněte k popálené dívce. Jakmile ji budete držet v náručí, tak s ní opusťte dům a shlédněte krátkou sekvenci v níž oba upadnete do bezvědomí. Krátce po probuzení se před vámi objeví mapa města, kterou Travis sebral z blízké informační tabule a vám nezbude nic jiného, než se vydat do místní nemocnice.

Nemocnice Alchemilla

Hned po vstupu do nemocnice si vezměte z nástěnky mapu a utíkejte k výtahu, do kterého po krátké rozmluvě s neznámým mužem vstupte. Vyjeďte do 2. patra a pokračujte do hlavní chodby, kde narazíte na první monstrum - znetvořenou zdravotní sestřičku. Rychle seberte blízké kladivo, monstrum zabijte a vstupte do pokoje 205. Z nemocničního vozíku seberte záznamy, dotkněte se zrcadla a pokuste se opustit místnost. Spustí se krátká animace, v níž uvidíte obraz Allesy v zrcadle, na kterém zanechá krvavý otisk. Dotkněte se tedy zrcadla a rázem budete vtaženi do iluzorního světa, ve kterém je vše trochu jinak, než v tom reálném. Z nemocničního lehátka si vezměte skalpel, z poničeného vozíku plastové plíce a vyjděte na chodbu, kde vám nyní v cestě nestojí žádná barikáda. Vydejte se tedy do pokoje 202, seberte zlaté vejce a v pokoji 204 si vyzvedněte dokument, který vám pomůže při řešení první hádanky - otevření zakódovaného chladícího boxu. Na tomto poschodí už nic důležitého nenajdete a tak vám nezbude nic jiného, než doběhnout ke schodišti a seběhnout o patro níž. Do dveří dámských toalet vložte zlaté vejce, vstupte dovnitř a seberte si další dokument potřebný k vyřešení hádanky. Z druhého záchodku vytáhněte játra, pak se dotkněte zrcadla a zpět ve skutečném světě si povšimněte nápisu na dveřích druhé kabinky Amy, 31. Z třetí kabinky si pak vezměte klíč a podle mapy utíkejte do příslušné místnosti. Nalevo od dveří najdete krvavý nápis Lucy, 23 a na blízké kuchyňské lince další klíč. Zamiřte tedy do zkouškové místnosti, z umyvadel vytáhněte plastový žaludek a střeva a rožněte světelnou tabuli na rentgenové snímky, čímž zjistíte potřebné údaje o poslední ženě, Sarah,19. Ještě předtím než odejdete, si pak povšimněte modelové figuríny na stole. Se všemi potřebnými údaji se vraťte na dámské záchodky, skrz zrcadlo vstupte do iluzorního světa a utíkejte do místnosti 204. Dle získané rady máte u žen upřednostnit věk před krásou. Po seřazení věků dostanete kód 312319, který naťukejte na klávesnici chladícího boxu a vzápětí seberte srdce. Se získanými orgány se vraťte k figuríně a vložte je do ní v tomto pořadí: střeva, žaludek, játra, srdce a plíce. Po vložení posledního orgánu seberte skleněné oči, na dámských toaletách použijte zrcadlo pro přechod mezi realitami a vyjděte na chodbu. Na jejím konci najdete dveře s maskou, do kterých nejprve vložte skleněné oči a následně jimi projděte. Jedinou možnou cestou přes Exam room doběhněte do místnosti, v níž zabijte další z monster a seberte první malou pyramidu (část Flaurosu). Pak shlédněte několik krátkých sekvencí a hned jak budete moci postavu ovládat, utíkejte k nouzovému východu vedle záchodků a nemocnici opusťte.

Cesta k sanatoriu

Po opuštění nemocnice utíkejte nejprve k radnici (Town hall) a odsud přes Cielo Avenue k řeznictví (Butcher´s), které najdete na rohu Low Street a Toluca Avenue. Uvnitř shlédněte v akci jednoho z budoucích bossů a druhým východem vyjděte do malé uličky za řeznictvím. Nakonec si to namiřte po Toluca Avenue rovnou k sanatoriu.

Sanatorium Cedar Grove

Utíkejte dopředu do velké haly, otočte se o 90º doprava a vstupte do jediných otevřených dveří. Z pracovního stolu si vezměte mapu a s její pomocí si ve West Solarium vyzvedněte pistoli a 2 krabičky nábojů. Nyní se vydejte ke schodišti východně od East Solarium, vyběhněte o patro výš a namiřte si to do TB Ward. Ze stroje si vezměte dokument a podívejte se na jeho kontrolní panel. Objeví se před vámi 5 ukazatelů, které musíte nastavit tak, abyste získali klíč uvnitř přístroje. Postupně tedy zmáčkněte 2x pravé tlačítko, 2x prostřední a 2x levé, seberte si klíč, který vypadl a utíkejte zpět ke schodišti. Seběhněte až dolů, odemkněte si klíčem dveře a podle mapy doběhněte ke schodišti v severovýchodním rohu mapy. Vyběhněte do 2. patra, ve Female hydrotherapy vypusťte pomocí tlačítka na stěně vanu a ve Female treat se skrz zrcadlo dostaňte do iluzorního světa. Po schodišti seběhněte do nyní již přístupného 1. patra, v dámské umývárně přejděte do reálného světa a uvolněte odpad v záchodové míse. V místnosti Female dorm 5 si vyzvedněte klíče, s kterými se vydejte do Patient belongings, použijte zrcadlo pro další přechod a při cestě ven z místnosti sundejte z dveří brokovnici. Utíkejte ke schodišti, seběhněte dolů a v East pipe room seberte klíč od místnosti s archivy. V 1. patře přestupte do reality, po schodišti se dostaňte do 2. patra a v archivu hned přestupte do iluzorního sanatoria. Po západním schodišti seběhněte dolů, doběhněte do severozápadního rohu mapy a zamiřte do Male seclusion v 1. patře. Z židle seberte dokument, který skrývá řešení další hádanky, dobře prozkoumejte všechny cely a vydejte se na ošetřovnu (Infirmary). Zde se podívejte se na ozdobnou skříňku s panenkami, která se stane vaší další hádankou. Podle získaného klíče a toho, co jste zjistili při průzkumu cel zasuňte pilulky takto: panenka s noži - zelená, spálená panenka - modrá, pohublá panenka - modrá, panenka s žiletkou - červená a nakonec panenka v šatech - žlutá. Seberte klíč, utíkejte zpět do sklepení a po cestě k druhému schodišti se zastavte ve skladišti (Storage), kde využijte zrcadlo pro přestup do skutečného sanatoria. Pokračujte do kanceláře doktora Harrise, seberte ze stolu artefakt Jocasta a utíkejte do dámské umývárny, kde projděte do druhé reality. Nakonec už jen vložte Jocastu do dveří na opačné straně chodby (Female seclusion), vstupte na samotku s označením 05 a vypořádejte se s prvním bossem ve hře - Travisovou matkou. Při cestě ven ze sanatoria si ze stolku nalevo od vchodových dveří, vezměte divadelní lístek.

Cesta k divadlu

Z kufru auta seberte klíč a stejnou cestou se vraťte zpět k řeznictví. Odsud pokračujte kolem radnice až k pile (Lumber yard), kterou odemkněte klíčkem z kufru. Proběhněte jí na druhou stranu, po ulici Industry utíkejte až na parkoviště u Greenfield apartments a zezadu vstupte do jednoho z bytů. Najděte koupelnu, dírou v podlaze skočte dolů a na chodbě si všimněte přeplněné schránky bytu 213. Nakonec opusťte apartmány, po Acadia road doběhněte k divadlu a u budky použijte divadelní lístek.

Divadlo Artaud

Hned po vstupu si z lavičky nalevo seberte mapu divadla a zamiřte do hlavního sálu k pódiu. Po schodech nalevo vyběhněte do skladiště a přes pódium a místnost s ovládáním opony pokračujte až do kanceláře ředitele (Director´s office). Ze stolu seberte Sun totem, ze šuplíku další pistoli a utíkejte do mužské převlékárny (Men´s dressing room). Pomocí zrcadla přestupte do iluzorního světa, v ředitelské kanceláři si tentokrát vyzvedněte klíče a vraťte se zpět do reality. Utíkejte do haly (Lobby), po schodišti vyběhněte do 2. patra a odemkněte dveře napravo. V místnosti Lightning box najdete v krabicích 4 žárovky a naproti pak dokument s nápovědou pro řešení další hádanky. Po jihovýchodním schodišti seběhněte do 1. patra, z rozbité vitríny seberte Moon totem a v mužské převlékárně použijte zrcadlo. Nyní vyběhněte zpět do 2. patra, vstupte do chodby a utíkejte k dveřím naproti. Do slotu nalevo vložte Moon totem, doprava pak Sun totem a ve skladišti kostýmů použijte zrcadlo. Nyní když jste v reálném světě, tak utíkejte k prvnímu provazovému můstku nad jevištěm (Catwalk) a do světel dejte žárovky takto: A - 500W, B - 125W, C - 750W a D - 250W. Na konci provazového můstku přehoďte páčku, vraťte se do místnosti Curtain control a pákou na stěně vytáhněte oponu. Na jevišti jděte k ovládacímu pultu, v levé části stiskněte horní páku, v pravé části prostřední páku a projděte zrcadlem. Z otvoru ve stromu vyjměte klíč, skrz zrcadlo se vraťte na jeviště a zamiřte do Stage office, kde najdete ulomenou páku. Vložte ji do ovládacího pultu na jevišti, přehoďte a pomocí prostřední páky vlevo nastavte ledovou scenérii. Projděte zrcadlem, brokovnicí sundejte dalšího minibosse a po sebrání části Flaurosu upadnete do bezvědomí. Po probuzení prozkoumejte tělo na zemi, seberte klíč od motelu a opusťte divadlo.

Cesta k motelu

Utíkejte po Koontz street až k obchodu Andy´s Book, vstupte dovnitř a u kasy si přečtěte vzkaz. Pamatujete si na schránku bytu 213 v Greenfield apartments? Zadejte tedy 213 na kase, vezměte si klíč a druhými dveřmi obchod opusťte. Pokračujte po Crichton street na jih a vstupte do General store. Druhým vchodem ho opusťte, utíkejte kousek po Midway avenue a úzkou uličkou mezi staveništi se dostanete na Cielo avenue. Odtud už jen doběhněte do motelu.

Riverside motel

S pomocí klíče si odemkněte dveře recepce, z nástěnky seberte mapu, z věšáku za recepčním pultem klíček k pokoji 306 a druhými dveřmi vyjděte na hlavní nádvoří. Po železném schodišti vyběhněte k pokojům v 2. podlaží, na konci po něm seběhněte zase dolů a odemkněte si branku u pokoje 305. V pokoji 306 využijte zrcadlo k přestupu do iluzorního světa, přes hlavní nádvoří se vydejte do pokoje 503 a tam se zase vraťte do reality. Vydejte se do úzké chodby za pokoji 500-504 (Maintenance) a po cestě tam si vezměte v zadní části Maintenance room dokument o pokažené pračce. V chodbě se podívejte do prvního malého otvoru nalevo a z kalendáře si opište den (12). Na konci chodby si ze stolku vezměte klíč a fotku, uličkou za Staff accomodation se vydejte zpět do recepce a vstupte do kanceláře manažera. Odtud zamiřte přes severní nádvoří do kuchyně a zabijte dříve zmiňovaného bosse se sekáčkem na maso. Přes vedlejší jídelnu se dostaňte na vnitřní nádvoří s bazénem a následně do hrací místnosti, kde na pinball automatu najdete žeton. Utíkejte tedy do prádelny (Laundro mat), přečtěte si návod na obsluhu pračky, jenž leží na žehlícím prkně a těmito kroky pračku vyresetujte: vložte žeton a postupně použijte volby low spin, 60 degree wash, drain a nakonec pre-rinse. Tímto se pračka resetuje a vy tak získáte klíč od apartmánu Kleopatra. Po jednom ze schodišť na nádvoří s bazénem vyběhněte nahoru a vstupte do apartmánu. Z postele seberte fotku a utíkejte do koupelny, kde dírou ve vaně seskočte do pokoje pod vámi. Jakmile skončí krátká sekvence, vraťte se do koupelny a skrz zrcadlo vstupte do iluzorního světa. Po cestě ven z pokoje sundejte z mříží další fotku a zamiřte rovnou do jídelny. Vytáhněte zapíchnutou ornamentální dýku, vyběhněte ven a prohledejte nyní již vypuštěný bazén, v němž naleznete srdce osázené drahokamy. Po schodišti vyběhněte k pokojům v 2. patře, do dveří apartmánu Nero zasuňte dýku a vstupte dovnitř. Seberte další fotku, v koupelně seskočte dírou v podlaze o patro níž a další dírou, tentokráte ve zdi se dostaňte do úzké chodby, na jejímž konci najdete poslední fotku. Dveřmi na opačné straně chodby ji opusťte, v pokoji 503 použijte zrcadlo pro přechod do reality a pomocí svěráku v Maintenance room rozbijte srdce z bazénu. Získáte snubní prsten, po jehož důkladném prozkoumání zjistíte, že se svatba konala v červnu (06). Poslední nutnou informací je rok, ten zjistíte z přívěšku Lucky Quarter, který od začátku hry nosíte u sebe (1961). Utíkejte tedy na recepci, na kalendáři nastavte 06-12-1961 a do otvoru vložte prsten. Z věšáku za vámi seberte klíč od pokoje 500 a vydejte se do jeho iluzorní verze. Po dlouhatánském schodišti seběhněte dolů, zabijte Travisova otce, který se proměnil v monstrum a seberte poslední část tajemného Flaurosu.

Finále

Jedinou možnou cestou doběhněte k základnímu kameni Flaurosu, který budete muset spolu s ostatními částmi dát dohromady. Fígl je v tom, abyste vždy k sobě natočili tři stejné symboly a ty pak odpovídali znaku uprostřed. Jakmile se vám to podaří, pokračujte dál až se nakonec objevíte ve známé nemocniční chodbě. Nouzovým východem ji opusťte a shlédněte jednu z mála FMV sekvencí ve hře. Hned poté utíkejte iluzorním Silent Hillem co vám budou nohy stačit. Na cestu bohužel nemáte mapu, ale v podstatě není kam zabloudit a po několika minutovém běhu městem dorazíte k domu, jehož schody vás zavedou do malé zatuchlé místnosti. Dírou ve zdi se prolezte na druhou stranu, vstupte do tunelu a připravte se na finální souboj s démonem. Po jeho zabití si vychutnejte závěrečná videa a shlédněte své statistiky.

Zakončení

Jako každý Silent Hill i tento má více různých konců. Celkem můžete hru dohrát 3 způsoby. Tady je jejich stručný přehled:

Good: toto zakončení získáte při první dohrání hry a vždy, když nesplníte úkoly potřebné pro jiný konec
Bad: po dokončení hry ji začněte znova a zabijte alespoň 200 nepřátel
Ufo: až opustíte divadlo Artaud a půjdete k motelu, tak na schodech u pošty (Post office) vedle Andyho knihkupectví najdete klíč od pokoje 502, který následně použijte v motelu

Pocty (Accolades)

Poté, co dohrajete hru můžete získat až 14 poct. Za každou z nich dostanete automaticky nový oblek a za některé dokonce novou zbraň nebo předmět, který vám hru podstatně ulehčí. Zde je jednotlivý přehled poct a úkolů, které musíte splnit pro jejich získání.

Ambasador: dohrajte hru se zakončením Ufo
Brawler: zabijte alespoň 50% nepřátel jen pomocí pěstí
Butcher: dohrajte hru se zakončením Bad
Cartographer: podívejte se do mapy méně jak 25x
Codebreaker: po prvním dohrání hry použijte Konami kód (↑,↑,↓,↓,←,→,←,→,×,ο)
Collector: posbírejte víc jak 300 předmětů
Daredevil: dohrajte hru bez uložení
Explorer: ujděte nebo uběhněte vzdálenost větší jak 22,5 km
Fireman: zachraňte Alessu na začátku hry v čase menším jak 80 sekund
Savior: dokončete hru
Sharpshooter: zabijte alespoň 75% nepřátel pomocí střelných zbraní
Sprinter: dokončete hru pod 2 hodiny
Stalker: nesmíte s baterkou svítit déle jak 3 hodiny
Weaponsmith: zabijte alespoň 75% nepřátel pomocí ručních zbraní

Mapy

Přináším balík slíbených map pro Silent Hill Origins, užijte si je jinde je nenajdete.

http://rapidshare.com/files/70742608..._Dante1986.rar

Celkem dohráno: 4x
Pocty: Ambassador, Brawler, Explorer, Fireman, Savior, Sprinter, Stalker, Butcher, Cartographer, Sharpshooter, Codebreaker, Daredevil a Weaponsmith
Nejlepší čas, za který jsem dokončil hru: 1:08:17

 

Komente - chybov hlenNepodailo se pipojit k databzovmu serveru.