Vítejte na první české fanstránce o kompletní Silent Hill sérii !!!

SH1: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH2: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH3: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH4: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHH: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHO: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbrane | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH: SM Příběh | Interview | Bonusový Materiál | Recenze
SH: 8 Příběh |

Page Name

small logo

 

Silent Hill 1 Návod od: Autor je neznámý, pokud svůj text poznáváte, ozvěte se na jeden z kontaktů. Děkuji.
upravil: Erik

1. strana

    dfse  


OLEJOVÁ SKVRNA

Věci k nalezení: mapa, baterka, kuchyňský nůž, rádio, léčivý lektvar (2x).
Vaše první kroky jsou zřejmé. Následujte Cheryl do mlhy (husté, že by se dala krájet a ještě dále) a na konci se nechejte napadnout dětskými zombie (veškerá obrana je zbytečná). Probudíte se v místní kavárně. Promluvte si s Cybil, přijměte nabízenou zbraň a seberte věci ležící na pultech. U notýsku si uložte pozici a pokuste se odejít. Po kratší sekvenci budete skrze okno napadeni ohavným létajícím stvořením. Použitím pistole pošlete tuto hroudu teroru k zemi (nůž na ni neplatí). Seberte rádio a opusťte kavárnu.

SKLADIŠTĚ/AUTO

Věci k nalezení: krabička první pomoci, channeling stone (pouze v Next Fear módu hry), krabice s náboji (2x), léčivý lektvar (4x).
Ještě předtím, než se vypravíte do aleje, kde jste byli zpočátku hry se procházejte městem a sbírejte užitečné věcičky. Na severu, poblíž obchodu naleznete krabice volně se povalujících nábojů (na lavičce vpravo). Jděte do obchodu, kde se dají sebrat tři léčivé lektvary, krabička první pomoci u můžete si zde uložit i svoji pozici. Ještě severněji naleznete místo vaší havárie. Z vraku vozu se dá vytáhnout další léčivý lektvar. S kapsou nacpanou medicínou jděte do aleje (známé již z předchozí pasáže).
Next Fear mód: V NF módu naleznete v obchodě mimo zmiňovaných věcí ještě Channeling Stone, který vám umožní dosáhnutí různých konců hry.

ALEJ

Věci k nalezení: krabice s náboji (2x), zpráva od Cheryl.
Po cestou k aleji se vyvarujte zbytečného kontaktu s létavci a hybridními psi – to je základní pravidlo, které se snažte aplikovat po celou hru.
Vyhýbáním se stvůrám šetřete omezenou munici. Na konci temné uličky (aleje) naleznete zprávu od Cheryl a další krabičku nábojů. Přečtěte si zprávu odhalující místo, kde by se mohla skrývat a jděte zpět na ulici.

KE ŠKOLE

Věci k nalezení: klíč od domu, další zpráva od Cheryl.
Za asistence mapy se dostaňte do Levinovi ulice. Poté jděte dolů do Mathesovi, kde objevíte obrovskou jámu na silnici a další zprávu od Cheryl. Dopis vás navede k psímu domku skrytému v temnotách Levinově ulice.
Jděte k psí boudě nalevo, zastřelte ohavnost jí hlídající a seberte klíč schovaný uvnitř (kdo by se odvážil provokovat takto fešného pejska).

V DOMĚ

Věci k nalezení: krabička s náboji (2x), léčivý lektvar, katana (pouze v Next Fear módu), krabička první pomoci.
Sbalte krabičku první pomoci za vstupními dveřmi a spěchejte do kuchyně, kde naleznete další dvě krabičky s náboji a léčivý lektvar. Použijte mapu a jděte k zadním dveřím. Poznáte, že jsou zamčené na tři odlišné zámky, čili zahajujeme hledání tří vhodných klíčů. Uložte si pozici a vyrazte ven do zákeřného smogu.
Next Fear mód: V místnosti napravo po cestě do kuchyně naleznete katanu.

DALŠÍ ALEJ

Basketbalové hřiště
Věci k nalezení: Woodmanův klíč, léčivý lektvar.
Podívejte se do mapy a všimněte si dlouhé červené lajny směřující dolů k Fenneymu aleji. Cestou si dávejte pozor na příšery a držte se drátěného plotu napravo. Brzy narazíte na brankou, skrze kterou se můžete protáhnout na basketbalové hřiště, kde naleznete léčivý lektvar a odpadkový koš. Zalovte a zpod basketbalové sítě vytáhněte Woodmanův klíč.

ZAČÍNÁ SE STMÍVAT

Věci k nalezení: léčivý lektvar (2x), lví klíč, krabička první pomoci, Scarecrow klíč, krabička nábojů.
Jděte zpátky k Finneymu, otočte se doprava a pokračujte dokud nespatříte rozbořený most a policejní vůz. Seberte náboje pohozené poblíž auta a z boty vytáhněte lví klíč.
Dole na vedlejší ulici (Ellroy) objevíte další rozbořenou cestu. Zahněte doprava a měli byste si všimnout prkna vedoucího od zadních dveří domu. Zde naleznete léčivý lektvar a třetí (scarecrow) klíč.
Se všemi třemi klíči v kapse se vraťte zpět k psí boudě a pokračujte dále pouze proto, abyste získali další léčivý lektvar z přístřešku na konci Levinovi ulice.

CESTA ZPĚT

Věci k nalezení: léčivý lektvar (2x).
Odemkněte třemi zámky zabezpečené dveře v domě a vydejte se jimi ven. Brzy zaregistrujete záhadné kolísání světel a budete nuceni sáhnout po baterce (abyste viděli alespoň na pár kroků před sebe). Ze zahradního stolku seberte léčivé lektvary a skrze dveře na konci zahrady se protáhněte do další aleje.

ZPÁTKY KE ŠKOLE

Věci k nalezení: léčivý lektvar (3x), krabička s náboji (2x).
Namiřte si to do aleje a jděte na sever přes ulici k rozbořenému mostu. Naleznete tam smečku krvelačných psů, kterým se snažte vyhnout jak to půjdu (v krajním případě bojujte, ale raději šetřete munici). Pokud se přesto pustíte do boje, budete odměněni krabičkou s náboji a léčivým lektvarem.
Poté jděte na jih směrem ke škole a cestou se pakujte věcmi. Například mezi Levinovou ulicí a Midwichem se povaluje krabička s náboji, kterou byste neměli nechat smutně ležet. Pokračujte přes Blochovu ulici, zahněte na západ a na jih ke škole. Po cestě narazíte na poničený školní autobus, kde si budete moci uložit pozici. Neopomeňte sebrat léčivé lektvary a pak se už neohroženě vydejte do školy.

ŠKOLA

Recepce
Věci k nalezení: školní mapa, krabička s náboji.
Hned u vchodu objevíte mapu školy. Seberte ji a vydejte se prázdnou halou směrem k recepci. Na stole naleznete několik krvavých zápisků. Pečlivě je prohledejte a jděte do pokoje na konci recepce, kde seberte krabici nábojů. Ze stěny si půjčete obrázek a až budete odcházet, tak prohledejte registr učitelů na přepážce.

ŠKOLA

Ošetřovna/nádvoří/foyer
Věci k nalezení: krabička první pomoci, léčivý lektvar, náboje.
Kontaktujte mapu a s její pomocí se vydejte do ošetřovny (infirmary). Tam naleznete léčivý lektvar a krabičku první pomoci. Uložte si pozici a vydejte se ven na nádvoří. Vypráskejte dětská zombie a rychle proběhněte dveřmi na druhé straně nádvoří. Vyvarujte se kontaktu se zombíky v hale a na konci seberte krabici nábojů. Vydejte se západními dveřmi v hale.

ŠKOLA

Foyer/druhé podlaží
Věci k nalezení: krabice s náboji (3x), krabička první pomoci, chemikálie, zlatý medailónek, léčivý lektvar.
Vyběhněte po schodech do první učebny a seberte léčivý lektvar. Projděte vedlejší učebnou do dámské umývárny a sbalte krabici nábojů. Vraťte se zpátky do haly a po pravé straně uvidíte dveře (poblíž schodů). Otevřete je a vstupte do další haly. Mezi laboratorním vybavením seberte láhev kyseliny a frčte do chemické místnosti, kde uvidíte na pultě ruku. Smočte ji v kyselině a získáte zlatý medailón. Seberte náboje a jděte koridorem do knihovny. Tam naleznete krabičku první pomoci. Seberte ji a vydejte se jižními schody do nižšího podlaží. Zpátky na nádvoří použijte medailónek na tečku, čímž změníte čas v hodinách na věži (na dvanáct).

ŠKOLA

Učebna hudební výchovy
Věci k nalezení: stříbrný medailón.
Vás druhý medailón se skrývá v učebně hudební výchovy na druhém podlaží. Vydejte se tam a prohledejte básně na stěně. Nyní máte před sebou patrně nejkomplikovanější hádanku z celé hry. ,,Ja som sa tu zasekol na 3 roky, ale viem úplné správne riešenie. Nájdeš ho v druhej prílohe alebo tu.Se stříbrným medailónem běžte zpátky do hodinové věže a posuňte ručičky na pátou.

Klavír - riešenie:

piano

KOTELNA


Věci k nalezení: žádné.
Stiskněte červený spínač a jděte na nádvoří. Dveře k hodinové věži se otevřou a vy budete moci proplout na druhou stranu.

ILUZÓRNÍ ŠKOLA

Věci k nalezení: gumový míček, léčivý lektvar (2x) brokovnice, obrázková karta, krabice s náboji (2x), krabička první pomoci, ampule.
Vydejte se zpátky. Dorazíte do jiné verze nádvoří – nějakého zvláštního druhu jiné reality. Jděte přímo, skrze dvě sady dvojitých dveří a spolu s náboji seberte krabičku první pomoci. Poté se vydejte do skladiště (storage room) pro gumový míček. Nyní směrujte své kroky do vzdálené učebny po pravé straně a ještě předtím, než se protáhnete jižními dveřmi seberte obrázkovou kartu. Následuje další učebna a posléze po pravé ruce hala.
Na severu naleznete léčivý lektvar, spasitele vašeho zdraví. Běžte zpět do ošetřovny, uložte si pozici, sbalte dva léčivé produkty a frčte dolů do vestibulu, kde seberte ampulku z kolečkové křesla. Vezměte to úprkem skrze recepci do dalšího pokoje a vezměte náboje. Obrázkovou kartu použijte jako klíč k otevření podivných dveří. Jděte z chlapeckých záchodů a ještě předtím, než udeříte v učitelské kanceláři (s náboji) seberte brokovnici. Začne zvonit …

ILUZÓRNÍ ŠKOLA

Věci k nalezení: léčivý lektvar, náboje do brokovnice a pistole, klíč od knihovny.
Po shlédnutí animované sekvence běžte po schodech dolů do haly, kde seberte léčivý lektvar a poté to vezměte zpátky nahoru do učebny pro hrstku nábojů. Nyní se protáhněte dveřmi, co spojují dvě sousedící učebny. Napakujte se náboj do brokovnice, vyjděte ven a projděte následujícími dvojitými dveřmi. Pokračujte halou do šaten. Následujte zvláštní zvuky a po další animované sekvenci seberte klíč od knihovny. Cesta zpátky vás nemine. Použijte dveře po levé straně a postupte na střechu.

ILUZÓRNÍ ŠKOLA

Střecha
Věci k nalezení: dočista žádné.
Čeká vás další hlavolam. Po své pravé ruce naleznete klíč zaseknutý v trubce na střeše. Sledujte krvavé stopy a brzy po levé straně objevíte další trubku. Do této trubky nacpěte balónek a jděte doleva, kde naleznete ventil. Pusťte vodu a vydejte se zpátky na nádvoří.

ILUZÓRNÍ ŠKOLA

Nádvoří
Věci k nalezení: klíč od učebny.
Klíč, který byl ještě před několika okamžiky zaseklý v trubce nyní naleznete v severovýchodním rohu nádvoří. Seberte ho a jděte zpět do knihovny a použijte klíč, který jste nalezli dříve.

ILUZÓRNÍ ŠKOLA

Druhé podlaží/suterén.
Věci k nalezení: krabička první pomoci, náboje do brokovnice (2x), náboje, léčivý lektvar (2x), ampule
Seberte krabičku první pomoci a vydejte se do knihovny. Cestou posbírejte další věcičky a uvnitř sbalte knihu, kterou si pečlivě nastudujte. Dozvíte se o způsobu, jak porazit prvního z bossů.
Použijte klíč od učebny, abyste se mohli dostat do vedlejší místnosti, kde seberte léčivé zásoby a vydejte se zpět do haly pro další. Poté si probojujte cestu do přízemí a nezapomeňte sebrat ampuli a náboje do brokovnice ze skladiště. Plně vyzbrojeni se vydejte do kotelny.

ILUZÓRNÍ ŠKOLA

Kotelna/šéf kotelník
Věci k nalezení: krvežíznivý boss.
Zakruťte levým závitem jednou doprava a pravým závitem dvakrát doleva. Tím otevřete průchod, kterým se dostanete k prvnímu bossovi. Vzpomínáte si na slova z knihy? Několikrát stvůru střelte, dokud nebude krvácet, poté přezbrojte na brokovnici a namiřte přesně do zvířecího žaludku. Velkoryse stejný postup opakujte, než šéf začne zběsile kuňkat.

ŠKOLA

Kotelna
Věci k nalezení: K-Gordon klíč
Nyní budete zpátky v normální škole městečka Sillent Hillu. Seberte Gordonův klíč schovaný kousek od kotle. Bude následovat animovaná sekvence, po které se vydejte směrem ke kostelu.

KE KOSTELU

Věci k nalezení: krabice nábojů (3x).
Nebojácně vykročte Bradburyho ulicí a po krátkém putování spatříte alej. Vydejte se tím směrem a pokračujte, dokud nenaleznete cestu po pravé straně vedoucí k domu, který můžete otevřít Gordonovým klíčem. Objevíte kopu nábojů a pozici k uložení. Protáhněte se vstupními dveřmi a zpátky na Bradburyho ulici pokračujte v cestě, dokud nenaleznete další alej s krabicí plnou nábojů. Nyní směrujte své kroky po Blichově ulici ke kostelu.

KOSTEL

Věci k nalezení: Drawbridge klíč, “flauros”, léčivý lektvar.
Vstupte do kostela a připravte se animovanou sekvenci. Po jejím skončení si přivlastněte klíč, “flauros” z oltáře a léčivý lektvar ukrytý nedaleko. U dveří si uložte pozici.

GARÁŽ

Věci k nalezení: krabice nábojů, nádržka s benzínem (pouze v Next Fear módu hry).
Dále na východě objevíte garáž s krabicí nábojů a pokud hrajete v NF módu, tak bude skrývat i kanistr s benzínem. S napěchovanými kapsami se vydejte na jih Ellroyovou ulicí k opuštěnému náklaďáku, kde seberte náboje do pistole a do brokovnice. Pokračujte dále na východ a brzy narazíte na most. Tiskněte se k pravé stěně a měli byste narazit na schody vedoucí kamsi dolů. Tam naleznete několik užitečných věciček. Seberte je a jděte k ovládání mostu.

MOST

Řídící místnost
Věci k nalezení: mapa, léčivý lektvar, vrtačka na kámen (pouze Next Fear mód), motorová pila (rovněž NF mód).
Použijte Drawbridge klíč, čímž spustíte most v centru Silent Hillu. Seberte mapu, léčivý lektvar, uložte si pozici a vyrazte do ulic.
Next Fear mód hry: Ve spodní části naleznete vrtačku na kámen, ale budete potřebovat trošku benzínu k jejímu zprovoznění. Rovněž je dobrý nápad si odskočit pro motorovou pilu do Cut-Rite Chainsaw baráčku (ještě předtím, než budete pokračovat v putování).

CENTRUM SILENT HILLU

Věci k nalezení: krabice nábojů.
Držte se stejné strany silnice na které se rozkládá ovládací místnost a brzy narazíte na další spirálovité schody vedoucí někam dolů. Tam seberte náboje a pokračujte dále. Jděte Crichtonovou ulicí přímo k místní nemocnici.

NEMOCNICE

Věci k nalezení: léčivý lektvar (4x), krabička první pomoci, mapa (2x), plastiková láhev, neznámý lektvar, klíč od přízemí
Uložte si pozici a vstupte do místnosti, kde se setkáte s doktorem Kaufmannem. Poté si to nasměrujte do recepce a vylepšete si inventář krabičkou první pomoci s mapou. S těmito věcičkami projděte medicínským pokojem a vstupte do doktorské kanceláře. Zde naleznete mapu od suterénu. Klíč bude k nalezení hnedle za vedlejšími dveřmi.
Vaší následující zastávkou bude kuchyně, kde seberte léčivý lektvar a plastikovou láhev schovanou kousek od umyvadla. Láhev použijte v ředitelově kanceláři a naládujte do ní trošku lektvaru. Nadešel čas se podívat do suterénu. Jděte do místnosti s generátorem a nahoďte ho, čímž uvedete do provozu výtahy za rohem. Použijte výtah a zastavujte na každém patře a zároveň na každém z nich zkoušejte dveře. Třetí dveře se otevřou, ale na výtahu bude
svítit čtyřka, už konečně začínáte mít strach?

ILUZÓRNÍ NEMOCNICE

Věci k nalezení: krabice s náboji (2x), ampule, pláty (Queen, Cat, Hatter a Turtle), krabička první pomoci, balíček krve, léčivý lektvar (3x), náboje do brokovnice.
Čtvrté podlaží vás zaneslo do jiné dimenze. Vydejte se ke dveřím a pokračujte až k těm následujícím. Nakonec se vydejte po schodech a dostanete se do třetího patra.
V pokoji číslo 302 si pro jistotu uložte pozici a seberte kartón s náboji. V pokoji číslo 304 si přivlastněte specielní plát a léčivé zásoby. Skladiště obsahuje balíček s krví, příjemná léčiva a náboje do pistole. Pokoj 306 skrývá další plát (Cat). Nyní odemkněte dveře od výtahu na konci koridoru a jděte dolů na chlapecké záchodky pro plát (Turtle). Poté využijte schodů pro sestup do druhého podlaží.
V pokoji 201 naleznete zapalovač a v 204ce další plát (Hatter). Na hrozivou příšeru použijte balíček s krví a frčte dolů do prvního podlaží. Ředitelova kancelář bude obsahovat nejenom nástroj k uložení hry ale i důležitý poslední plát (Queen). Zastavte se v kuchyni pro léčivý lektvar a z vedlejší kanceláře si půjčete krabici s náboji.
Važte cestu zpět do druhého podlaží a zde najděte sesterské centrum. Do připravených pozic vložte pláty v následujícím pořadí – Vľavo hore červený, podním žltý, vedľa červeného vpravo ide modrý a úplne podním zelený! Po tejto správnej kombinácii sa otevřou se tajemné dveře.

ILUZÓRNÍ NEMOCNICE (POKRAČOVÁNÍ)

Věci k nalezení: desinfekční alkohol, krabička první pomoci, náboje do brokovnice (2x), videokazeta, kladivo, klíč od ošetřovny, náboje do pistole, klíč od skladiště v suterénu.
Proběhněte předoperačním kumbálkem do operačního sálu a bleskově sbalte klíč od skladiště v suterénu. S klíčem v kapse projděte halou a vydejte se na jednotku intenzivní péče. Seberte desinfekční alkohol a krabici první pomoci z pokoje číslo 206.
Nalezněte výtah a použijte ho pro sestup do suterénu. Tam z márnice seberte léčivý lektvar a ampuli. V místnosti s generátorem naleznete kladivo. Do skladiště si odskočte trošku vylepšit zásoby munice a povšimněte si skříňky, kterou se patrně již v minulosti pokoušel někdo hýbat. Dostaňte se za ní a posuňte ji, čímž odhalíte tajnou chodbu.
Mříže polijte alkoholem a zapalte to. Tím odstraníte popínavé rostlinky blokující váš další postup. Projděte následujícími dveřmi a po chvilce narazíte na další nalevo.
První dveře po pravé straně skrývají videokazetu a poslední místnost po levé straně obsahuje klíč od ošetřovny. Nyní jděte zpět do pokoje 302 a protáhněte se do ošetřovny na prvním podlaží. Probudíte se ve skutečné nemocnici.

CESTA K ANTIKVARIÁTU

Věci k nalezení: klíč od antikvariátu, sekera.
Seberte zapomenutý klíč a vydejte se do antikvariátu, který se skrývá v pravém horním rohu mapy. Odklapněte zámek a narazíte na další schovávačku. Následujte cestu dolů do kaple a na konci naleznete sekeru. Užijte si další animované sekvence a možná byste se mohli probudit v trošku jiné verzi kaple.

 

1. strana

Další >>

O Nás | Kontaktujte Nás | Copyright | ©2007-2023 Czech Silent Hill Heaven