Vítejte na první české fanstránce o kompletní Silent Hill sérii !!!

SH1: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH2: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH3: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH4: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHH: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHO: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbrane | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH: SM Příběh | Interview | Bonusový Materiál | Recenze
SH: 8 Příběh |

Page Name

small logo

 

Silent Hill 2 Návod od: Petr K.

    dghf  

James Sunderland je chlapík žijící se svojí ženou normálním životem. Jeho žena
náhle onemocní a po dvou letech Mary zemře. James je na dně. Za dva roky James
dostane dopis od mrtvé Mary, aby přijel na jejich oblíbené místo = Silent Hill.
James je v duchu přesvědčen, že dopis je podvod, ale i přesto se vydá na cestu.
Jamesovi se otvírá otázka, je jeho Mary stále živá či je jen už přízrak Silent
Hillu ?

1. Cesta do města

Hra začíná v polorozpadlé budově na odpočívadle vedle města. Vyjděte ven a jdě-
te k osobnímu autu, které má otevřené přední dveře. V autě leží mapa města,
přidejte ji do inventáře. Sejděte dolů po schodech dolů k jezeru Toluca Lake.
Jděte po cestě lesem podél jezera, dostanete se k dřevěnému altánku se studnou
uprostřed. Podívejte se dovnitř - první Save Letter.

Jděte po cestě dál před železnou brankou. Jste na hřbitově. U jednoho z hrobů
najdete dívku Angelu, která zde, jak se dozvíte z animace, hledá svoji matku.
Projděte hřbitovem k druhé železné brance. Vyjděte ven, držte se cesty. Na pra-
vé straně míjíte zelené auto, o pár kroků dál uslyšíte zvláštní rachot. Projdě-
te průchodem s brankou a pokračujte dále stejným směrem silnicí na první křižo-
vatku do Silent Hill.

2. Ulice Silent Hill #1

Na křižovatce se vydejte po Lindsey Street na sever. U vrat ke garáži jednoho z
domů po vaší pravé straně najdete Health Drink. Na první odbočce uhněte na ces-
tu Vachss Road. Napravo naleznete otevřenou branku na dvorek. Tady najdete dva
Health Drinky a druhý Save Letter. Vyjděte zase zpátky na Vachss Rd. a pokračuj-
te dále. Projděte pootevřenými železnými dvířky v plotu. Jděte dál k mostu, ně-
kolika sudům a díře v plotě. Prolezte dírou.

Najdete rádio, které začne šumět, když se ve vaší blízkostí něco objeví. Zabte
monstrum, potom prolezte dírou zpátky a vraťte se po Vachss Road do města.

Opět se napojte na Lindsey Street, jděte na jih. Po Jamesově pravé straně obje-
víte zvláštní pomník, přečtěte si, co na něm stojí. Jděte stále na jih, na kři-
žovatce zabočte na západ. Jste na Katz Street. U křižovatky zabočte po Martin
Street na jih a objevíte další Health Drink. Zahněte na západ do Sanders Street
a projděte okolo Happy Burgera. Odbočte nejdříve na jih a pak na západ tak, až
se napojíte na Paul Street. Objevíte otevřenou bílou dodávku. Je tu Save Letter
a na pohovce vzkaz.

Neely’s bar je na rohu Sanders a Neely Street. Najděte boční hnědé dveře. Na ba-
ru leží další mapa, ve které je označen konec Martin Street. Prohlédněte si okna
polepená novinami, na kterých jsou zmínky o jakési díře.

Vydejte se na západ po Sanders Street. Před vchodem do pošty leží další Health
Drink. Na křižovatce odbočte na sever do Martin Street. Po Jamesově levé straně
najdete u plotu vedle garáže Health Drink. Jděte na konec ulice. U plotu leží
mrtvola a klíč ke dveřím apartmánů. Vezměte klíč a dle mapy jděte k bytovému
komplexu Wood Side Apartment. Vydejte se zpět po Martin Street na Katz Street a
jděte na západ až narazíte na branku k apartmánům-cestou vás asi bude otravovat
dotěrný „brouk“.

3. Wood Side Apartment

Projděte brankou a otevřete dveře, ke kterým máte klíč. Vlevo visí na nástěnce
mapa objektu, na její čtení je ale zatím příliš velká tma. Najděte na stěně na-
pravo Save Letter. Nyní nastavte Brightness Level (Options/Advanced Options) na
nejvyšší hodnotu=7.

První patro (2xx)
Jděte po schodech do prvního patra (pokoje 2xx). Na chodbě se podívejte do prá-
delny napravo. Objevíte tu šachtu, něco tam je, ale zatím s tím nemůžete nic dě-
lat. Pokračujte chodbou dál k bytu č.205. Tady objevíte krejčovskou figurínu s
baterkou. Vezměte baterku a posviťte si na místnost.

Vyjděte z pokoje a dle mapy, už vidíte, jděte ke dveřím č.208. V jednom z poko-
jů bytu objevíte nápis na zdi. Všimnete si i jakýchsi čar u každého ze tří jmen.
Další věcí jsou staré hodiny s nápisem na boční straně. Později můžete hodiny
posunout, ale nyní to nepůjde.

Přesuňte se do bytu č.210. Seberte náboje do pistole (Handgun Bullets). Vemte si
je, i když ještě nemáte zbraň. Jděte chodbou ke dveřím s číslem 202. Jsou zam-
čené, ale ne rozbité, podobně jako únikový východ na konci západní chodby. Pro-
tože všechny ostatní dveře jsou rozbité, jděte hlavním schodištěm až do druhého
patra (pokoje 3xx).

Druhé patro (3xx)
Na pravé straně chodby je mříž, za kterou je klíč. Zkuste pro něj sáhnout. Vy-
dejte se do bytu č.301. Na podlaze jsou kulky a červený nákupní košík. Vyjděte
z pokoje a vyzkoušejte zbylé dveře-žádné nejdou otevřít, vraťte se zpět do prv-
ního poschodí.

První patro (2xx)
Vydáte-li se po hlavní chodbě na východ, zaslechnete zvuky. Patrně vycházejí z č.
208. Vstupte dovnitř, uslyšíte šumy ze zapnuté televize. Je tam mrtvola v křesle
a klíč na poličce ve skříni. Je od zámku k bytu č.202.

V apartmánu 202 svítí zelené světlo. Prozkoumejte díru ve zdi a získáte Clock
Key. Jděte do pokoje č.208. Při odchodu z 202 seberte Health Drink v kuchyni.

Vstupte do č.208 s klíčem otevřete hodiny. Jejich ručičkami můžete pohybovat po-
mocí šipek. Existují dva způsoby, jak na hodinách nastavit správný čas. Buď otá-
číte ručičkami, dokud hodiny necvaknou nebo se podíváte na trojici jmen na zdi.
Henry, Mildred, Scott, tedy H, M a S - hodiny, minuty a sekundy. Čára u Henry-
ho je situována vodorovně (jako ručička ukazující na 9), čára u Mildreda je na-
opak nakloněna (jako ručička ukazující na 1 nebo 2), Scott je opět vodorovně
(patrně na 3). Zkuste hodiny nastavit zhruba na 9:11, mělo by to fungovat. Když
uslyšíte cvaknutí, pokuste se je odsunout jako poprvé, tentokrát už s nimi poh-
nete.

Dírou za hodinami vlezte do sousedního bytu č.209 na druhé straně mříže, která
rozděluje severní chodbu. V č.209 je na stolku Save Letter, v kuchyni Health
Drink. Jděte ven a jděte k zadnímu schodišti, po němž se můžete vydat opět na-
horu do druhého patra, nyní ale z druhé strany. Schody edou i dolů, ale dveře
do přízemí jsou zamčené.

Druhé patro (3xx)
Jak vyjdete schodištěm do druhého patra, držte se chodby a zabočte do bytu č.307.
Uvidíte animaci. Pyramid Head s koncem animace odejde. Pokoj si prohlédněte. Se-
berte Courtyard Key, klíč od zadního dvora. Jděte na chodbu. Jděte až k mřížím,
které dělí chodbu a u kterých vám dříve malá holčička odkopla klíč. Vezměte Fi-
re Escape Key od požárního východu. Stavte se v prádelně pro Handgun Bullets.

Vydejte se po chodbě na východ, na konci najdete dveře k dalšímu schodišti. Jdě-
te po nich dolů, dveře do prvního patra jsou zatlučené, musíte sejít až do pří-
zemí.

Přízemí (1xx)
V přízemí se nacházejí ještě jedny dveře, nyní vylomené, jimiž vstoupíte do se-
verní chodby. Jděte na konec, kde narazíte na balíček džusů. Seberte je, vraťte
se zpět do přízemního vestibulu. Otevřete hlavní dveře a vyjděte ven. Nyní jste
opět venku před budovou, ale u jiných dveří, než ke kterým jste předtím našli
klíč. Vraťte se zpátky ke dveřím, kterými jste do apartmánů vešli úplně poprvé.
Před nimi je kout s popelnicemi a šachta.

Vejděte do domu hlavním vchodem jako poprvé. Jediné dveře v tomto vestibulu ve-
dou na dvůr, použijte klíč a vyjděte ven.

Zadní dvůr
Jděte do středu dvoru, kde se nachází bazén. Zabijte potvory a podívejte se do
kočárku uprostřed prázdného bazénu. Najdete tu minci (Coin Snake). Seberte ji a
vyjděte ze dvora druhými dveřmi, než jste přišli.

Přízemí (1xx)
Nacházíte se v nové chodbě. Jděte do bytu č.101. Seberte Handgun Bullets. Pak
se podívejte do koupelny a seznamte se s Eddiem. Podívejte se do 104, kde leží
další náboje. Dveřmi vedle č.104 se dostanete na schodiště, vyjděte opět do prv-
ního patra.

Zadní dvůr
Projděte dírou mezi pokoji 209 a 208 až k prádelně, kde jste dříve objevili uc-
panou šachtu. Přistupujte blíže a prohoďte jí krabici s džusy. Schodištěm vedle
prádelny sejděte až do přízemí, vyjděte před budovu. Zahněte do kouta s popel-
nicemi a prohledejte východ šachty. Najdete druhou minci Coin Old Man. Vraťte
se zpět do prvního patra ke dveřím v západní chodbě, které byly předtím zam-
čené. Použijte Fire Escape Key a otevřete je.

4. Západní budova Wood Side Apartment

Projděte požárními dveřmi do druhé budovy a teď se nacházíte v ložnici nějakého
bytu. Zatím nemáme mapu tohoto objektu, takže si místo ní budeme muset vystačit
jen slovně. Vyjděte z ložnice a podívejte se na WC. Něco plave v záchodové míse
- vytáhněte to. Vypadá to jako peněženka, ve které je navíc jakýsi kód, skláda-
jící se ze čtyř čísel a šipek mezi nimi. Kód je generovaný náhodně. Uložíse do
Memo vašeho inventáře, ale raději si jej pamatujte. Ve vedlejší místnosti nara-
zíte na sejf (obrázek). Jako kód pro jeho otevření použijte číslo „ze záchodu“.
Sejf se otevře a vy získáte spoustu nábojů.

Vyjděte ven z tohoto pokoje. Nacházíte se na chodbě, ve které září nápis EXIT
ukazující na dveře. Otevřete tyto dveře, vedou na schodiště. Ještě než sejdete
dolů, rozhlédněte se, někde by se tu asi měla povalovat mapa objektu (obrázek).
Jděte dolů a vyjděte dveřmi na přízemní chodbu. Dle mapy se nasměrujte do bytu
č.109. Tam najdete v druhé místnosti Angelu, která vám po značně psychicky vy-
čerpávající scénce dá nůž. Při odchodu z pokoje seberte ze stolku minci- Coin
Prisoner (obrázek), na pohovce v předsíni leží Handgun Bullets.

Vyjděte na chodbu a přesuňte se do dveří č.105. V tomto bytě objevíte zvláštní
skříňku, do které budete zasazovat mince.
Pro rekapitulaci máme tyto tři: Snake, Old Man a Prisoner.
Sami byste je měli dle legendy na skříňce zasadit do správných otvorů, kterých
je ale pro zmatení 5. Řešení závisí na tom, jakou obtížnost hádanek (Riddle
Level) jste si na počátku hry zvolili:

Pro Easy: 1-Old Man, 2- prázdný, 3-Snake, 4-prázdný, 5-Prisoner
Pro Normal: 1-prázdný, 2-Old Man, 3-Prisoner, 4-prázdný, 5-Snake
Pro Hard: 1-prázdný, 2-Old Man, 3-prázdný, 4-Snake, 5-Prisoner

Po správném dosazení mincí (bráno zleva) se skříňka otevře a vy najdete Lyne
House Key. V chodbičce tohoto bytu na zatlučených dveřích také narazíte na dal-
ší Save Letter. Vyjděte na chodbu, schodištěm se vraťte zpět do prvního patra,
odkud jste sem přišli. Otevřete dveře k bytu č.209 - použijete Lyne House Key.
Otevřenými dveřmi jděte na balkón a odtud přejděte do druhého pokoje. Krom Han-
dgun Bullets leží na posteli i další klíč - Apartment Stairway Key.

S klíčem od schodiště zamiřte ke scodišti. Vyjděte z 209 zpět na chodbu a dejte
se na sever až k posledním dveřím. Použijte Apartment Stairway Key a otevře je.
Určitě poznáte Pyramid Head, momentálně opět zaneprázdněného kopulační činností.
Dveře za vámi už nejdou otevřít, tak vám nezbude nic jiného, než se s netvorem
utkat. Běhejte pořád dokola - je pomalý, než po vás sekne svým řeznickým nožem,
budete už v druhém rohu místnosti. Po několika minutách to Pyramid Head vzdá a
odleze dolů do „bazénku“, který hned též zmizí a vám se otevře se nová a jediná
cesta ven

Sejděte po schodech a vyjděte ven z apartmánů. U plotu leží lékárnička pro první
pomoc-First Aid Kit. Seberte ji, otočte se, jděte na sever, do cesty se vám opět
připlete malá holka. Dorazíte až k Rosewaterskému parku.

5. Rosewater Park

V parku můžete najít Health Drinky i náboje, ale to nejdůležitější je potkat na
nábřeží (nejseverněji) záhadnou dívku. Vypadá jako Mary, i ten hlas, ale je to
Maria, vaše nová kamarádka. Uvědomíte si, že kromě tohoto parku bylo vaše další
„speciální místo“ ještě Lakeview Hotel a Marie se nabídne, že vás tam doprovodí.
Vyjděte společně z parku na silnici, Maria se bude držet stále za vámi.

6. Ulice Silent Hill #2

Po Natham Avenue jděte stále na západ. Po levé straně narazíte na Texxon Gas.
Pořádně si okolí benzínky projděte, seberte tam několik Health Drinků i Handgun
Bullets. Nejdůležitější je však ocelová tyč, umístěná na (v) kapotě auta . Doj-
děte po Natham až k budovám Historical Society. Povaluje se tu First Aid Kit,
ale dveře do muzea jsou zatím zamčené. Pokračujte dále na západ, dokud nenarazí-
te na konec silnice, je to konec herní mapy. Kousek před ní leží mrtvola, vedle
ní mapa, na které je vyznačená Bowl-O-Rama, budova hned vedle Texxon Gas. Potom
se vraťte zpět.
se

7. Bowl-O-Rama & Heaven’s Night

Vejděte do bowlingového centra hlavním vchodem, uvnitř potkáte Eddieho a s malou
Lauru, která se však vytratí stejně rychle jako vždycky. Rychle za ní! Vyjděte z
bowlingu, venku už čeká celá udýchaná Maria, která se jí pokoušela chytit. Jděte
za Bowl-O-Ramu až k železné brance. Projděte jí a po úzké cestičce se vydejte až
na konec. Tady vám Maria ukáže, kde Laura zmizela a odemkne vedlejší dveře.

A jste v Heaven’s Night. Vystupte schody nahoru a otevřete v chodbě zelené dveře,
vedoucí do hlavní místnosti s podiem a barem. Seberte First Aid Kit a vyjděte
protějšími dveřmi ven na schody. Sejděte dolů a držte se jediného možného směru -
po Carol Street na jih. Cestou zahlédnete Lauru, jak zabíhá do nemocnice. Jděte
za ní.

8. Brookhaven Hospital

Hned při vstupu sundejte z nástěnky mapu objektu. Dle ní jděte do Reception Offi-
ce, kde kromě dokumentů najdete i další Save Letter. V zadní místnosti recepce se
nachází psací stroj s listem papíru a hlavně Purple Bull Key. Jděte zpět na chod-
bu, najděte schodiště na západní straně a vyjděte nahoru do patra, které se jeví
asi jako první, ale dveře jsou označeny jako 2F, tak jej lépe označíme za druhé.

Druhé patro (2F)
Otevřete dveře do Examining Room, nachází se tu First Ai Kit a další poznámky na
listu v psacím stroji. V textu je i čtyřčíselný kód k jakési krabici. Je pokaždé
jiný, proto si jej dobře zapamatujte.

Vyjděte opět na chodbu a zavítejte do mužských šaten - Men’s Locker Room. V kapse
zkrvaveného pláště objevíte Examination Room Key. Přejděte chodbu, otevřete dveře
do Women’s Locker Room. Ve skříňce je brokovnice a vedle na stolku sedí méďa, ve
kterém se skrývá jehlička - Bent Needle. Bude se hodit. Vejděte do západní chodby
a otevřete dveře do pokoje označeného M2. Seberte Lapis Eye Key a přejděte k M3.
Tady čeká zombie, seberte Health Drink a Handgun Bullets. Pokračujte chodbou a
zkuste použít výtah. Zatím to nejde. Vraťte se po schodišti zpět do 1.patra (pří-
zemí).

První patro (přízemí)
Vstupte do Examination Room, použijte klíč a tudy dveřmi do Doctor’s Lounge. Vez-
měte Shotgun Shells a na nástěnce si přečtěte vzkaz, opět doplněn číslem. Na jeho
základě nyní půjdeme do třetího patra.

Třetí patro
Schodištěm jsme vyšli do třetího patra, avšak dveře do západní chodby jsou zamčené
a chráněné keypadem. Použijte kód, získaný z nástěnky v doktorském pokoji a pokra-
čujte dál. Nejdříve zamiřte do S3, kde leží Roof Key. Maria se cítí unavená, takže
si tu na chvíli odpočine, vy zatím prozkoumejte nemocnici. Vyjděte na chodbu a po-
dívejte se do Shower Room. Na nazelenalé podlaze je umístěn otvor pro odtok, kde
cosi vězí. Zatím to ale nemůžete vyšťourat.

Podívejte se i do S11, kde se už červená Save Letter, najděte Health Drink. Pos-
lední místností je S14, jejíž obsah už vypadá mnohem zajímavěji. Na zdi je krvavý
nápis, zmiňující „four ever“ a na posteli leží maximálně zabezpečená krabice. Pou-
žijte Lapis Eye Key, pro otevření zámku s řetězem. Na číselném ovladači vpravo vy-
ťukejte kód, který jste předtím našli v psacím stroji v Examination Room. Nyní už
zbývá pouze číselný válec a vlastní zámek ke skříňce.

Střecha a třetí patro
Vyjděte na chodbu do hlavní haly, po schodišti se vydejte ještě o patro výš ke dve-
řím, označeným jako RF, které vedou na střechu. Nahoře na střeše si všimněte podiv-
ného deníku. Zkuste otevřít jediné možné dveře. Jsou zamčené a najednou tady stojí
Pyramid Head a vypadá dost naštvaně. Po krátké animaci jste doslova vhozeni do Spe-
cial Treatment Room. Bylo to o vlásek. Projděte všechny čtyři pokoje-cely. V jedné
z nich, která je vypolstrovaná je cosi napsáno. Když se navíc na krvavý obraz zadí-
váte pozorně, najdete v něm čtyři čísla - opět budou pro každou hru jiná.

Vyjděte ven a zamiřte do S14, kde je ona zabezpečená skříňka. Jako kód pro válec
použijte čísla z krvavé cely a nakonec skříňku otevřete pomocí Purple Bull Key. Je
ale prázdná, je v ní pouze vlas. Schovejte ho. Vraťte se do Shower Room se zeleným
otvorem. Zde přichází na řadu první kombinace vlasu a jehličky Bent Needle z médi.
Použijte je, vytáhněte z odpadní roury Elevator Key a spěchejte s k výtahu. Ote-
vřete jej a sjeďte do prvního patra.

První patro a druhé patro
Nyní se nacházíme v západní chodbě, kam jsme předtím kvůli zamčeným dveřím nemohli.
Začněte procházet místnosti, začněte u C2. Laura nás ale trikem vláká do místnosti
plné děsivých kreatur, útočících seshora. Střílejte po těch věcech nahoře dříve,
než vás začnou škrtit. Pak jste se na nemocniční zahradě. Vraťte se dveřmi zpět do
budovy a použijte Save Letter o kousek ál. Vraťte se zpět do C2, seberte First
Aid Kit. Podívejte se také do C1, kde leží Health Drink a náboje a výtahem vyjeďte
do 2.patra.

Běžte si do M4 pro Health Drink a poté přejděte do místnosti označené na mapě jako
Day Room. Uprostřed se nachází něco, co připomíná ledničku, ale James ji sám nedo-
káže otevřít. Přejděte do M6, vezměte First Aid Kit, přečtěte si papír, seberte i
Dry Cell Battery a Basement Storeroom Key. Vyjděte ven, vyjeďte výtahem do 3.patra.

Třetí patro s procházkou do sklepa
Prozkoumejte dveře hned u výtahu. Je na nich portrét jakési ženy. Běžte do S3 a
zkuste požádat Marii o pomoc s ledničkou. Ale Maria je pryč, zbylo po ní jen ně-
kolik ampulek. Jděte do S11, přečtěte si papír, vezměte Health Drink a ampule. Pak
se vraťte ze západní chodby zpět do hlavní a otevře dveře do Store Room. First Aid
Kit, Shotgun Shells a Handgun Bullets. Přejděte zpátky ke schodišti a použijte
čerstvě zrozený Save Letter na zdi u schodištní chodbě.

Jděte po schodech až úplně dolů a otevřete dveře do Basement Storeroom. Posbírejte
Shotgun Shells, odsuňte skříň. Objevíte Marii. Po animaci prolezte dírou a seberte
ze země Copper Ring. Vyjděte po schodech do druhého patra, přejděte k výtahu a vy-
jeďte do třetího patra. Cestou si poslechnete rozhlasovou soutěž. Bedlivě poslou-
chejte všechny tři otázky i nabídky odpovědí. Moderátor vás potom pošle do Store
Room ve třetím patře. Jděte tam, otevřete zdobenou skříňku pomocí kódu sestaveného
z pořadí správných odpovědí (pro všechny mody by měl být 313), najdete v ní Shot-
gun Shells a ampule.

Závěr putování nemocnicí
Sjeďte výtahem do druhého patra a vraťte se do Day Room, kde je lednička, kterou
jste předtím nedokázali otevřít. Maria vám nyní pomůže a vy objevíte další prsten
- Lead Ring.

Pokračování >>

Vložit Komentář | Komentáře

 

O Nás | Kontaktujte Nás | Copyright | ©2007-2023 Czech Silent Hill Heaven