Vítejte na první české fanstránce o kompletní Silent Hill sérii !!!

SH1: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH2: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH3: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH4: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHH: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHO: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbrane | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH: SM Příběh | Interview | Bonusový Materiál | Recenze
SH: 8 Příběh |

Page Name

small logo

 

Vlastní Tvorba Povídky: Alessa, Dahlia, Metatron a Samael - aneb jak to vlastně bylo...?
autor: g. schreiber

    gfhgdfh  

 

Alessa, Dahlia, Metatron a Samael - aneb jak to vlastně bylo...?


Na počátku byl kult. The Order (Řád). Ten se dělil do tří sekt. Sekta Posvátné Matky, Posvátné Ženy a Valtielova sekta. Rozdíly jsou asi takové, jako mezi např. katolíky a protestanty v Křesťanství. Princip je stejný. Bůh se narodí z lůna Posvátné Matky a přivede věřící do ráje. Valtielova sekta jsou soudci a vykonavatelé trestu. Samotný kult vznikl někdy před rokem 1890. Jak říkala Lisa: „Než bylo město změněno v rekreační středisko... místní vyznávali to podivné náboženství“ To by mohlo spíš znamenat, že v té době byl kult ve značném rozvoji. Přesná doba vzniku podle mě leží v historii mnohem hlouběji. Roku 1692 proběhl známý soud čarodějek ze Salemu. V té době se v Americe lov čarodejnic těší velké oblibě (i když v Evropě byly tyhle lovy čarodejnic mnohem výraznější a krutější). Zřejmě právě v této době je upálena světice kultu – Sv. Jennifer, za to, že vyznávala principy kultu. Takže kult musel vzniknout mnohem dřív, ale vyznávala jej malá skupina lidí, která se držela raději v ústraní. O Sv. Jennifer se neví zhola nic. Možná z toho ústraní vystoupila, aby ke kultu přivedla věřící (podobně jako křesťanští světci, kteří zemřeli ve snaze christianizovat pohany). Není těžké si představit, že za to skončila na hranici.

lisa

Každopádně první vznikla Sekta Posvátné Matky. Ta představa částečně vyplývá z představ indiánů a jejich kultu “Velké Matky“. S příchodem křesťanských imigrantů je kult silně ovlivněn křesťanskými představami. Někteří bohové získávají jména křesťanských andělů (Metatron). Jiní bohové zůstávají nezměněni (Xuchilbara, Lobsel Vith), jiní jsou označeni za démony, a nebo dokonce pojmenováni jako démoni (Samael). Jména démonů však dali bohům křesťané. Ze samotného křesťanství si nejvíce vzala právě novější sekta Posvátné Ženy. Stoupenci rovněž věřili v Posvátnou Matku, ale za její dítě považovali ženu, nesoucí podobné znaky jako Kristus. Např. obraz v katedrále, nazvaný “Stvoření“, částečně připomíná ukřižování (význam se liší, ale podobnost tam je). Bůh stvoří bytosti, které mají vést lidi. (mnoho bůžků a andělů). Bohyně měla přivést ráj, ale její síla vyprchá. Než zahyne, slíbí lidem, že se vrátí, aby svůj úkol dokončila. Podobně jako syn boží sliboval svůj návrat a věčný ráj pro věřící. Časem vznikne také sekta Valtielova. Sekta soudců a vykonavatelů trestu (že by se kultu zalíbila i tematika Posledního Soudu?)

lightNěkdy v sedmdesátých letech (možná dřív) dvacátého st. vedla tento kult Dahlia Gillespie. K víře přiměla i svou dceru Alessu. Alessa se modlívala u oltáře. I když její modlitby nikdy nebyly vyslyšeny. V otherworldu se dokonce objevily ukřižované kreatury. Jenže Dahlia chtěla pro příchod boha zvolit nové postupy. (celý kult o tomhle zřejmě nevěděl, takže se rituálů účastnilo jen pár členů kultu, kteří souhlasili s Dahlií). Znamenalo to povolání “démona“ (Samael) a doufat, že z lůna se zrodí bůh? V Origins najde Travis dokument, popisující, jak postupovat pro vytvoření dokonalé nádoby pro "boha kultu - Samaela". Autor dokumentu není znám, ale nejspíš šlo o nějakého historika, nebo někoho "zvenku". Samaela uvádí přímo jako boha kultu. Což je samozřejmě silně neobjektivní a zavádějící. Jak bylo již řečeno, křesťané pojmenovali některé bohy démonickými jmény. Možná dokonce sama Dahlia věřila, že povolává démona (svědčí o tom fakt, že si boha představovala jako incuba). Na druhou stranu Heather tvrdí, že Dahlia „chtěla povolat nějakého starodávného boha města“. Vlastně není moc důležité, koho chtěla povolat, ale koho povolala – boha kultu. Každopádně Dahlia chtěla zničit současný svět, aby v něm založila svůj vlastní ráj...

„Bůh je jen jeden. Liší se jen cesty, jakými se k němu člověk dostane“ (Bathory)

Bůh získá takovou podobu, jakou má v mysli ten, kdo jej povolá. Nemá tedy jednotnou podobu. Nemůžeme říci, zdali jde o boha, či ďábla. Lidská touha představit si nepředstavitelné se zde perfektně odráží..."Bůh? Jste si jistý, že nemyslíte ďábla?" "Kohokoli chceš..."

Alessa

Dahlia věřila, že Bůh se musí zrodit z těla nevinné dívky. Dívka by měla disponovat jistými zvláštními schopnostmi. Její tělo musí být vystaveno utrpení. Kult unášel dívky z místního sirotčince, ale každá z adeptek při rituálu zemřela. Dahlia se nakonec rozhodne obětovat vlastní, velice nadanou dceru. Kult předpokládal, že Alessa půjde ve šlépějích své matky. Její schopnosti by časem přesáhly ty matčiny. Dahlia s dívkou zacházela krutě. Zprvu mohlo jít prostě o přísnou výchovu. Jenže jak Alessa rostla, nabírala na intenzitě i její síla. Dahlia musela vědět, že dcera ji brzy v tomto směru předežene. Žárlila snad na svou dceru? Žádala od ní kousek síly. Jenže dcerka odmítala. Mohla mít strach, co by síla s matkou provedla. Každopádně Dahlia si při jedné konfrontaci s Alessou uvědomí, že právě její dcera je nejvhodnější nádoba. (viz dialog mezi Alessou a Dahlii v chodbě domu Gillespieů - před finální bitvou prvního dílu) Dívku tak vystavuje ještě většímu utrpení. Brzy na to dojde k obřadu početí boha...

alessa

Alessina mysl – druhé já

"...mozek oběti bojuje, aby se vyrovnal s konfliktem, způsobeným zneužíváním rukou milované osoby. V mnoha případech se vlastní "já" dítěte rozdělí ve dva. Jedna osoba nadále miluje zneuživatele...druhá osoba zahrnuje veškerý vztek a zlobu ze zneužití a mnohdy se stává odrazem zneuživatele, hledajíc na koho uložit svou bolest...tato část se obvykle stává dominantní."

Nemůžeme tvrdit, že Alessina mysl, druhá osoba, je ztělesněním nějakého zla. Nehledě na předchozí odstavec jde spíš o ztělesnění nutné obrany; vůle něco učinit proti zlu, které je na ní pácháno. Zároveň nemůžeme říct, že Alessino "druhé já" naplňovaly pouze negativní emoce. Nebýt jí, bůhvíjak by to s dívkou dopadlo. Těžko říct, kdy se tato bytost zjevila. Každopádně časem (řekla bych, že iniciací byl Dahliin rituál početí boha) se tato mysl zhmotňuje. Díky ní Travis najde hořící dům Gillespiů. Samotnému Travisovi je jakýmsi průvodcem. On jí pomůže sestavit Flauros. Ona mu zase pomůže pochopit minulost, které se vyhýbal. Zvláštním průvodcem je i Harrymu, i když její původní "plán" selže věnuje nakonec Harrymu novorozeně a sama zůstane v temnotě... Označení Alessina mysl (pravda jde o danou část mysli) se hodí z toho důvodu, že zatímco Alessino tělo leží v mukách, její vlastní síla dokáže svou vůli zhmotnit do podoby malé dívky ve školní uniformě...

Rituál

Přesně se neví, jak měl probíhat rituál početí boha. Bylo již řečeno, že Dahlia chtěla zavést nové postupy. V březnu 1969 Dahlia tento rituál provedla na Alesse (nejspíš neprovedla rituál sama, ale s pomocí několika sektářů). Dívka musela trpět strašlivou bolestí. Intenzita té bolesti se měnila v jistý druh energie (druh telepatie). V domě se pokazí generátor a začne hořet. Brzy je v plamenech celý dům. Dahlii se podaří utéct, jenže dívka pořád leží na improvizovaném oltáři. Popáleniny po celém těle. Ačkoli touží Alessa po klidné smrti, pořád v ní existuje vůle žít. Proto malá dívka zavede Travise k hořícímu domu. Travis dívku navzdory jejím prosbám ("Nech mě hořet!") zachrání. Sám ale upadne do bezvědomí, po tom co dívku vynese z domu... Městem se prožene hlas sirény. Požární poplach. Siréna, co se zavrtá hluboko v mysli nejen Travise Gradyho...

dahlia

Požár zničil celkem šest budeov v okolí. Alessa je prohlášena za mrtvou. Ve skutečnosti se o ni postaral Kaufmann a spol. Nějakou dobu strávila nejspíš v nemocnici. Dahlia použila magický předmět Flauros, aby v něm uzavřela Alessinu sílu. Dokud je předmět rozdělen, její síla se nemůže uvolnit. Proti matčiným kouzlům je tak bezmocná a rituál bude možné dokončit (i když podstatná část - tj. početí boha se nejspíš zdařila). Jenže její mysl je stále svobodná. Zavede Travise k určitým místům, kde se nacházejí ztracené části magického předmětu (konkrétně: budoucnost, minulost, faleš, pravda, přítomnost). Travis části nalezne a sestaví znovu Flauros. Tím se uvolní Alessina síla. Alessa na malou chvíli získá vládu nad Silent Hillem - uvrhne jej do otherworldu. Travise zavede do Green Lion Antique shop (Dahliin obchod se skrytým oltářem). Právě sem převezli Alessu z nemocnice Alchemilla, aby dokončili obřad. Travis přijde včas, aby tomu zabránil, ale je uspán pomocí kouzel. Ve snové vizi se konfrontuje se samotným Flaurosem - bůžkem/démonem, který onomu předmětu propůjčuje sílu. Zdá se, že démon byl vypušťen zároveň s Alessinou „silou" je to klec pro démona. Pokud démona zahrnuje, zaměří se na tvou sílu. Vypusť jej a všichni budeme hořet v ohních pekelných" tvrdí Dahlia Alesse, ležící na oltáři.

Legendy o démonu Flaurosovi tvrdí, že pokud mu čaroděj přikáže, aby vstoupil do magického trojúhelníku, bude odpovídat pravdivě na všechny otázky a v podstatě bude v určitých ohledech sloužit kouzelníkovi. Pokud v magickém trojúhelníku není – zradí kouzelníka...

Travis Flaurose porazí a předmět si bere démonovu sílu zpět. Iniciátorem tohoto aktu je nejspíš Alessa - resp. její mysl. Tím že ona uzavře démona do "magického trojúhelníku" získá jej na svou stranu a může tedy použít jeho sílu pro rozdělení své vlastní duše. Během chvíle vznikne novorozeně. Vyděšení sektáři zmateně utíkají pryč. Otherworld odezní a spokojený řidič kamionů, Travis, ujíždí z města pryč. Ve zpětném zrcátku ještě spatří "Alessinu mysl" nesoucí dítě na okraj Silent Hillu. Tam jej najde Harry Mason. Sama Alessa je po tomto nezdařeném rituálu převezena zpět do nemocnice Alchemilla. Hluboko do suterénu. Místnosti, kam téměř všichni zaměstnanci mají zakázaný vstup. Alessina duše je rozdělena. Tím je rozdělena i duše boha, který se v Alesse usídlil. Proto se božský zárodek zastavil ve stadiu embrya. Sektáři se rozhodnou dívku držet v nesnesitelných bolestech, doufaje, že právě intenzita bolesti přivolá ztracenou polovinu zpět. "cítíc její bolest, je jisté, že se vrátí" (Dahlia)

"Bylo to dlouhých sedm let" (Dahlia)

Harry Mason a jeho žena Jody adoptovali onu dívku nalezenou u silnice. Pojmenovali ji Cheryl. Jody zemřela po třech letech a otec se o dívku staral sám. Cheryl skutečně cítila nutkání se do města vrátit. Otce tak požádá o strávení prázdnin v malém rekreačním středisku. Bylo jí tehdy sedm let... Skutečně dlouhých sedm let. Sedm let nekonečné bolesti a utrpení Alessy. "Alessa byla udržována na živu. Trpěla příšernou bolestí. On byl živen tou noční můrou.." Alessa nejspíš původně doufala, že Harry dítě odveze co nejdál a už nikdy se do města nevrátí...jenže bolest ji donutila změnit postoj. Nakonec si začala přát, aby se dívka přece jen vrátila...Měla Alessa už tehdy v plánu použít Metatronův talisman?

Nejspíš ano. Příchod Cheryl se blížil. V Silent Hillu přestane všechno fungovat. Alessina mysl je nejspíš mocnější, než kdykoli před tím. Zjeví se Harrymu, když se svou dcerkou jede přímo do Silent Hillu. Harryho zjevení překvapí. Prudce zabrzdí a auto dostane smyk. Náraz uvrhne Harryho do bezvědomí. Když se probere, Cheryl je pryč. Okamžitě se ji vydá hledat. Dívka zmizí v mlze. Cybil tvrdila, že ji viděla, jak se blíží k jezeru. „Bylo to, jakoby kráčela na tenkém vzduchu.“ Mezitím je Silent Hill uchvacován střídavě mlhou a temnotou. Alessa se snaží město zapečetit, pomocí své zhmotnělé mysli (kterou Harry často potkává), zatímco obě poloviny duše se brzy začnou spojovat. Harry samozřejmě vůbec netuší, co se v městě děje. Jeho nevědomosti využije Dahlia. Označí Alessu za démona, a symbolu Metatrona dá jméno Samael. Jako oběť má posloužit právě Cheryl. Zoufalý otec se tak řídí pokyny Dahlie. Časem ho ale očividně svazuje nejistota...

“Byla jsem v šoku, když jsem zjistila, že je používán Metatronův talisman“

Pečeť Metatronova, nebo též Metatronův talisman. Mocný předmět, který lze velmi těžko ovládat. Čaroději se může snadno stát, že se předmět vymkne kontrole. Kult věří, že tento předmět má na boha negativní vliv a může jej dokonce zničit... Tady se nabízí několik otázek: Kdo a kdy s touto informací přišel? Kterého “boha“ vlastně dokáže předmět zničit? A znovu – koho to Dahlia vlastně povolala? Podle mě má Metatron negativní vliv především na démony, protože je jejich antagonistou. Metatron sám je v mytologii považován za andělskou bytost. Ten, jež je bohu nejblíž. Ten, kdo v sobě nosí jméno boha. Proto dokáže zničit démona. Jako věrný služebník se svého pána boha nezradí. Tím částečně odpovídám na otázku koho (možná) chtěla povolat Dahlia (což na druhou stranu neznamená, že tuto bytost povolala).

flamesharry

Alessa použila pečeť Metatronovu, aby zabránila příchodu boha. Přestože právě onoho Boha nosila ve svém lůně. Dříve či později musela začít tu bytost považovat za démona. Musela si uvědomit, že matka nechtěla povolat Boha, nýbrž démona (přičemž nevěděla, že v ní skutečně sídlí bůh). Takže se rozhdola použít Metatronův talisman proti “démonu Samaelovi“. (ona teorie, že pečeť zničila boha, byla způsobena mystifikací – viz dva závěrečné otazníky – v závěru článku)

Dahlia byla v šoku. Dceřina mysl se odpoutává a postupně uzavírá město do temnoty. Pět pečetí a Dahliin sen by se rozplynul. Nebo ne? Už zřejmě nezjistíme, zdali by pečeť fungovala. A jestli ano, fungovala by úplně jinak (možná by znamenala prostě posílení boha). Ať už byl Alessin plán jakýkoli, nezdařil se. Harry použije Flauros a dívka je i se svou myslí opět v područí matky. Ano ten samý Flauros, který předtím použila Alessa pro své účely. Co Dahlia s Flaurosem provedla? Odpovědí budiž další otázka. Jestli obrátila démona na svou stranu, proč nepoužila předmět sama? Proč Harrymu předmět svěří a zároveň označí Alessu za původce veškerého zla? Dahlia je zřejmě v očích démona kouzelníkův (Alessin) nepřítel. Kdyby se Dahlia znažila Flaurose použít, mohlo by ji to zničit. Těžko říct, jak je Flauros věrný svému kouzelníkovi. Dejme tomu, že Harry se nevědomky stane pánem Flaurose. Dahlia zaseje v Harrym obavy z Alessy. Zároveň mu do hlavy vštěpuje potřebu Alessu zničit. Pro démona je teď nepřítelem Alessa. Proto jeho aktivita v zábavním parku znamená konec Alessiných plánů. (Nehledě na fakt, že Harry nevědomky pomáhá i Alesse a v závěru si uvědomí, že byl Dahlií oklamán)

dark„Moje dcera bude matkou Boha“

Duše jsou opět spojeny (viz popálená Alessa v kolečkovém křesle) její mysl je stále jaksi separovaná, ale zároveň nedokáže Dahlii odporovat...Bůh se začne vyvíjet...

good ending: Kaufmann použije Aglaophotis. Bůh je zrozen předčasně, a tudíž ve velmi slabé formě. Vypadá jako Incubus. Tedy Dahliina představa. Chtěla povolat Samaela a toho si představovala jako incuba. (Ano, Samael není incubus, ale jako manžela Lilith, jej můžeme považovat za jekéhosi patrona incubů). Anebo chtěla povolat něco jiného, ale kvůli tomu jak byl bůžek prezentován se jí představa démona prostě zakotvila v mysli... Bůh Dahlii zabije a snaží se zničit i Harryho (svět musí být změněn – proto bůh ničí vše, co mu přijde do cesty? Nakonec je to ale Harry, kdo boha zabije.

Alessina část mysli stále leží na Metatronově symbolu (!!) Z posledních sil dívka vytvoří novorozeně, které zahrnuje duši Cheryl i Alessy. Dítě věnuje Harrymu. Otherworld se bortí a s ním zaniká i část Alessiny mysli. Zanikla úplně?

Bad Ending: Bůh nabývá na síle. Jeho zrození má podobu sjednocení těla i duše s božskou entitou. Vypadá jako anděl. Představa, kterou nosila v mysli Alessa (nehledě na fakt, že nakonec uvěřila, že porodí démona). Bůh – Posvátná žena v jejích očích vypadal jako anděl -mnohdy se dokonce uvádí Alizer...Jednotná entita chce opět zničit současný svět, Dahlia umírá, ale Harry se ubrání...dceru však zpátky nezíská. Dívka mu poděkuje a zmizí v temnotě...

„Vzpomeň si na mě a stejně tak na své skutečné já. Porodíš Boha a postavíš věčný ráj“ (Claudia)

Harry se postará o dítě, které mu bylo svěřeno. I když jej zpočátku svírá nejistota, uvědomí si, že je to v podstatě jedno, které duše dítě zahrnuje. Avšak kultu to jedno není. I znovuzrozená Alessa/Cheryl pořád zahrnuje zárodek boha. Těžko říct, kdo tehdy vedl kult (třináctiletá Claudia těžko). Ale to není podstatné. Kult chtěl Alessu najít. Roku 1988 napadne Harryho nějaký “okultní blázen“ (nepochybně člen kultu). Claudii je tehdy 18 nebo 19 let. Teoreticky už mohla být kněžkou, nebo mohla mít v kultu dobré postavení na to, aby iniciovala pátrání po Alesse. Taky v té době nemusela mít v kultu žádné postavení a plány kultu prostě souhlasily s jejím přáním. Alessa se pro kult stala světicí a sektáři začli věřit, že právě ona je Posvátnou Matkou. Součástí katedrály je kaple zasvěcena právě Sv. Alesse.

claudiacherrylKaždopádně Harry okultistu zastřelí v sebeobraně a s pětiletou dívkou se odstěhuje neznámo kam. Dívce začne říkat Heather a když je dívka starší, začne jí vlasy barvit na blond. Nějakou dobu je klid. Někdy koncem devadesátých let se Claudia stane kněžkou a de facto vede kult. (Co na to asi říkal Leonard?). Na rozdíl od Dahlie chce ráj pro všechny, protože ji trápí utrpení ve světě. Aby přišel ráj, je schopna podstoupit jaoukoli oběť. I za cenu toho, že její duši nebude povoleno do ráje vejít. Claudia si koncem roku 1999 najme detektiva Douglase, aby Alessu konečně našel. Trvá mu to několik měsíců, než se mu to podaří (i když sám nemá tušení do čeho sebe i Heather zapletl). Claudia zabije otce Heather, Harryho Masona, aby v dívce probudila nenávist.

Zárodek je díky nenávisti excitován z “latentního“ stavu a začne se pomalu vyvíjet. Heather se tak vydá do Silent Hillu, aby se Claudii pomstila. Douglas ji doprovází a dívce se snaží pomoci. Nakonec Heather použije Aglaophotis. Pozře ho ve formě tabletky, kterou nosívala v přívěšku od svého otce. Zárodek boha tak vyzvrací. Claudia boha pozře, aby jej porodila ona, když Alessa nemůže. Bůh se narodí, Claudia zmizí (upřímně není úplně jisté že zemře, i když Heather si myslí, že ano). Nebývale silný Bůh nápadně připomíná něco mezi Alessou a Incubem. Alessa je jasná. Pro Claudii tato dívka kdysi znamenala jedinou kamarádku, na kterou nikdy nedokázala zapomenout. „Ne neočekávám, že budu spasena. Alesso má nejdražší, za bolest, kterou jsem ti způsobila, si nezasloužím žádné slitování. I když to bylo pro spásu lidstva, byl to příliš hluboký hřích.“ (Claudia) Pak tu máme incuba. To byla Dahliina představa. Kde ji ale vzala Claudia? Vincent naznačí něco v tom smyslu, že Dahlia vymyla Claudii mozek. Jenže Claudia se od Dahliiné cesty časem odklonila (ano představu si mohla zachovat, ale přece...). Pak je tu ta divná malůvka v Alessiném pokoji. Malůvka velmi zřetelně zobrazuje Incuba, obklopeného ohněm. Alessina prorocká vize? Často si s Claudií kreslívala. Claudia tu malůvku nepochybně viděla. Dala to dohromady s tím, co jí namluvila Dahlia...

Dvě malé otázky na závěr:

O čem vlastně mluví žena na Vincentově nahrávce?:

„Vincent: Víte něco o tom, co se tu stalo před sedmnácti lety? Žijete tu dlouho. Musela jste slyšet nějaké detaily.
Žena: Skupina pohanů, zaslepena pozemskými touhami, plivala bohu přímo do tváře. Snažili se použít pečeť Metatronovu, aby zabránili zrození boha. Ale Bohyně smetla nevěřící pryč a vhodil je do bezedné propasti. Ale kvůli jejich hříšnosti, bůh nebyl schopen přijít na svět správně. A tak
se uložila ke spánku, víc než kdykoli před tím v lůně Posvátné Matky. Dokud nepřijde čas probuzení... To je vše, co vím.“

Z nahrávky vyplývá, že tato žena musela mít informace minimálně z druhé ruky. I když je očividně členkou kultu, na Dahliiných rituálech se nepodílela. Dahliiny rituály byly zřejmě soukromější záležitostí, o které ostatní členové kultu nevěděli. Druhého nezdařeného obřadu se účastnilo sedm lidí (včetně Dahlie a Kaufmanna). Není to na takovou velkou událost nějak málo. Pochybuji, že kult tehdy čítal jenom sedm lidí. Možná je to tím, že ostatní členové nesouhlasili s inovací rituálu. K povolání Posvátné Matky, resp. k jejímu sestupu je zapotřebí Posvátného Osvobození a Jedenadvacet Svátostí. Dahlia od tohohle postupu upustila. Nejspíš proto, že v minulosti se zřejmě nezdařil. Koncem 19. st. je kult v rozvoji a v okolí Silent Hillu začnou mizet lidé – netřeba ptát se proč... Nebylo to poprvé ani naposled, co docházelo v těchto místech k nevysvětlitelným zmizením. Inu kult si na rozdíl od Waltera dával zatraceně pozor, aby se o rituálech nikdo nedozvěděl. Walter se o rituálech dověděl právě od Dahlie, v době kdy navštěvovala sirotčinec (důvody jejích návštěv jsou jasné). Těžko říct proč o těch rituálech Walterovi říkala, když postupům nevěřila (možná právě proto). Kult pak v Dahlii mohl vidět, nevěřící, nebo dokonce odpadlíka. Jenže proč by pak její dceru, kterou nechala projít vlastním rituálem, považovali za svatou a za samotnou Posvátnou Matku? Možná kult o Dahliiných činech nic nevěděl.

heather

Nejdřív bude nejlepší se zeptat, co žena vlastně ví. Alessa coby Posvátná Matka porodila boha. Při tom byla použita pečeť Metatronova (kult při tom nevěděl, kdo pečeť použil). Bůh zemřel. Duše posvátné matky se znovuzrodila, ale nikdo neví, kam dívka zmizela. Jak to tedy vypadalo v očích ženy? Měl se zrodit Bůh z Posvátné Matky. “Skupina pohanů“ použila pečeť Metatronovu- tj. pokusili se zabránit příchodu Boha. (to je ono plivnutí do tváře). Podle mě není “skupina pohanů“ žádná skupina. Žena nevěděla, kdo a jak rituály prováděl a už vůbec to, že se pečeť snažila použít sama Alessa (krásná ironie, že?). Když tedy nevěděla, kdo to byl, automaticky tam dosadila nějakou anonymní skupinu nevěřících/pohanů. O Aglaophotisu se žena nezmiňuje – bůh nebyl zrozen správně kvůli jejich hříšnosti (to ale neznamená, že o něm nevěděla). Každopádně bůh byl zničen. Kvůli této mystifikaci si nejen Vincent myslel, že pečeť skutečně boha zničí. Sektáři si dali informace špatně dohromady. Kdo vlastně věděl, že na použtí pečetě proti Bohu nakonec ani nedošlo, protože Alessa svůj plán nestihla dokončit? Nejspíš jenom Claudia. Nebo ještě někdo další? Vyloučit to nelze. Jak jinak by se Claudia dověděla pravdu o Alesse? Ledaže by byla tak schopným prorokem, že viděla nejen budoucnost, ale i minulost. Zbytek nahrávky je myslím jasný...

Je otherworld “to, co nazývají rájem“ nebo peklo?

Otázka stejně zavádějící jako, jestli je entita vyznávaná kultem Bůh nebo Ďábel. Na to ať si odpoví každý sám dle svého uvážení. Můj osobní názor je ten, že tuto entitu nelze nějak zařadit. Je to Bůh i Ďábel a zároveň to není ani jedno...

Stejně tak Otherworld. Ani ráj ani peklo. Ví vůbec někdo, jak vlastně peklo vypadá. Není to jen další relativní pojem? LaVey píše ve svém díle o kristianizaci severských zemí. Když misionáři řekli pohanům o pekelných ohních a hořících jezerech, zeptali se seveřané, jak se tam dostanou. Pinhead (Hellraiser) by mohl o rozmanitosti pekla vyprávět... Pro někoho je peklo krutá podoba příštího života (“vypočítaná dle karmických rovnic“).

Když se podíváte jak, otherworld vlastně vypadá, zajisté si všimnete, že tu vládnou dva hlavní elementy. Totiž čerstvá, rudá krev a rez, resp. rozklad. Krev jako symbol života a rozklad jako symbol smrti. Otherworld je totiž svět, kde se tyto dva elementy jaksi slučují. Navrch k tomu ještě temnota. Podle mě nemá temnota nějaký negativní význam. V symbolismu temnota představuje prvotní chaos, ze kterého vzešel vesmír.

Jeden z významů otherworldu může být prostě onen počáteční chaos, než se zrodí bůh (to by se dalo aplikovat snad na všechny díly krom dvojky a filmu). Současný svět má být zničen › příchod chaosu › zrození Boha › nastolení nového řádu › příchod ráje...

To by nebylo špatné. Noční můry boží matky se v otherworldu perfektně odrážejí. Před zrozením boha jsou lokace opravdu chaotické (Nowhere). Jenže to tak nefunguje vždycky. Řekla bych že “počáteční chaos“ je pouze jeden z aspektů otherworldu. Silent Hill leží na posvátném místě. Místě, kde se prováděly různé rituály (nezapomínejme, že víra indiánů byla silně matriarchální - možná už pohanští bohové dali “jinému světu“ tuhle podobu). Po odchodu indiánů tu jistá síla, nebo lépe řečeno “duchovní náchylnost“ vůči vnějším vlivům zůstala. Místo bylo živeno myšlenkami imigrantů... radostnými i bolestnými. Fakt je, že negativní emoce většinou převažovaly. Město bylo zasaženo neznámými epidemiemi, částečně válečnými konflikty...atd.

orffinery

Takže dalším (a zřejmě nejvýraznějším) aspektem budiž zhmotnění silných emocí. Ty se projeví o to výrazněji, pokud má osoba nějaké schopnosti. Těžko věřit tomu, že Alessa byla první, kdo inicioval vznik otherworldu. Kolikrát došlo v historii Silent Hillu k podivným zmizením. Ano podle mě byli někteří prostě oběti kultu. Ale ostatní mohli být uvrženi do otherworldu – z různých důvodů. Jak jsem naznačila otherworld měl jistě mnoho aspektů. Další z nich je takový, že mlha je lež/maska, zatímco otherworld pravda. Pak aspekty, o kterých ani jistě nevíme. James nebyl žádný kouzelník, ale jeho černé svědomí je tak intenzivní, že se na takovém místě zhmotňují jeho noční můry i obsese. Claudia obklopí Heather otherworldem, aby dívce pomohla vzpomenout si, kým byla. Zároveň se tak začne probouzet Alessa a s ní i bůh. Na otherworldu se tak začne podílet i Alessa. Heather se vrací Alessiny vzpomínky. Stejně tak nese otherworld znaky utrpení a nočních můr nejen Claudie ale také Alessy...

 

Vložit Komentář | Komentáře: 4

O Nás | Kontaktujte Nás | Copyright | ©2007-2023 Czech Silent Hill Heaven