Vítejte na první české fanstránce o kompletní Silent Hill sérii !!!

SH1: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH2: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH3: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH4: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHH: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHO: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbrane | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH: SM Příběh | Interview | Bonusový Materiál | Recenze
SH: 8 Příběh |

Page Name

small logo

 

Silent Hill 2 Návod od: Petr K.

    dghf  

Vraťte se do třetího patra a přistupte ke dveřím s namalovanou dámou hned vedle vý-
tahu. Dejte na její prsty oba prsteny - Copper Ring i Lead Ring, dveře, na kterých
je obraz namalován, se otevřou. Jděte touto chodbou až úplně dolů a otevřete dveře.
Po chvilce chůze se za vámi objeví Pyramid Head. Jediná možnost je utéct. Běžte co
nejrychleji chodbou stále dál až k výtahu. Uvidíte strašnou animaci, kdy Maria už
doběhnout nestačila.

Výtah vás vyhodí v prvním patře. Jděte do Director’s Room, vemte si mapu a Hospi-
tal Lobby Key. Přemístěte se k hlavním dveřím a pomocí tohoto klíče je odemkněte.
Někde poblíž by se měl nacházet Save Letter.

9. Ulice Silent Hill #3

Podle mapy jděte na roh Sanders a Lindsey Street po Caroll na jih, potom po Rendel
a nakonec projděte Saul. Tady je průchod po mřížích. Když projdete na druhý konec,
dojdete až na vyznačené místo. Běžte rychle dál. Cestou také sledujte chodníky, na
kterých občas leží náboje nebo Health drinky.

Kousek od zmiňované restaurace na rohu najdete dům, před nímž leží francouzský klíč
(wrench) a vzkaz, podle kterého jděte zase do Rosewaterského parku. Vydejte se tam
po Sanders, Neely a Katz Street. Cestou odemkněte dveře, které byly předtím zavřené
a které teď doprovází i krvavý nápis. Zdá se, že je toto jediná možná cesta, jak se
dostat k Rosewater Park, ostatní směry jsou neprůchodné.

V Rosewater Park zamiřte na západní stranu na prostranství, kde stojí socha modlící
se ženy. Obejděte jí a začněte kopat. Vyhrabete truhlu, na jejíž otevření potřebu-
jete použít francouzák. Najdete Old Bronze Key. S klíčem běžte po Natham Avenue až
k Silent Hill Historical Society a odemkněte hlavní dveře. Za nimi u pokladny leží
Save Letter.

10. Silent Hill Historical Society

Jděte do další místnosti s obrazy, prohlédněte si je a pak vejděte do dalších dveří.
Ve zdi je velká trhlina a schody dolů. Až dojdete na konec, otevřete dveře a jděte
chodbou. V prvních dveřích najdete náboje, za druhými další díru, nyní ale musíte
skočit.

Proskočíte do kruhové místnosti. Tápejte po zdi až objevíte místo, které je trochu
jiné. Zatlačte na něj, nejlépe motorovou pilou. Pod cihlami se objeví dveře, proj-
děte jimi na chodbu, vstupte do dveří vpravo. V další místnosti najleznete na zemi
klíč Spiral-writing Key. V tu chvíli zhasne baterka...

Zkuste vyměnit baterie-použijte Dry Cell Battery z inventáře. Dveře nejdou otevřít.
Podívejte se na keypad vedle nich. Tři klávesy jsou podsvíceny. Máte jen 6 možností,
žádná se neopakuje. Pokud z místnosti vyváznete, jděte do další, ve které se na pod-
laze nachází mříž. Otevřete jí pomocí získaného klíče a skočte dolů.

11. Vězení

V místnosti, do které jste spadli, sedí i Eddie. Po animaci seberte Health Drink a
destičku The Gluttonous Pig. Na jednom ze sloupů visí Save Letter. Vyjděte dveřmi a
jděte chodbou „nahoru“ až narazíte na stoleček s mapkou vězení. Teď bude následovat
průchod samotným vězením. Získejte tři destičky a následně koňskou podkovu, vosko-
vou panenku a zapalovač. Jednu z možných cest:

Od stolku s mapou se vraťte úplně dolů a otevřete dveře do chodbičky s celami na vý-
chodě. Jděte do východního bloku po chodbičce a dívejte se do každé cely. Většina z
nich bude zamčená, ale některé ne. V páté cele zleva najdete Handgun Bullets,v před-
poslední najedete voskovou panenku Wax Doll a zvláštní knihy.

Na konci chodby s celami vyjděte dvěřmi ven a novou chodbou popojděte nahoru. Asi v
půlce chodby jsou proti sobě postaveny dvoje velké dveře. Půjdete-li do těch západ-
ních, najdete Rifle Shells, východní vedou na velkou zahradu. Jděte doprostřed za-
hrady a podívejte se na šibenici. Dole jsou tři místa na tři destičky. Jednu už má-
me (Gluttonous Pig), zbývá najít ty další dvě. Vyjděte ze zahrady na chodbu a jděte
na severní konec. Zahněte na západ do horní chodbičky s celami, k té nejsevernější
se nedostanete.

Opět procházejte jednu celu po druhé. V 7. cele zprava, leží destička The Oppressor.
Vyjděte na hlavní chodbu, kde jsme našli mapku a přesuňte se do jejího prostředku.
Na východní stranu vedou velké dveře (na toalety). Prozkoumejte všechny místnůstky.
V jedné sprše leží destička The Seductress. Seberte ji a vraťte se do zahrady. Na-
jděte šibenici a zasuňte všechny tři destičky do otvorů - mělo by být jedno v jakém
pořadí, samy se nacpou do příslušných otvorů. Když se vrátíte ke dveřím, vedoucím ze
zahrady, uvidíte na klice pověšenou podkovu. Seberte jí a vraťte se zpátky do hlavní
chodby, kde jsme původně našli mapu.

V její severní části jsou směrem na západ dvoje otevřené dveře. Jedny vedou do míst-
nosti se sklem, kde leží First Aid Kit, druhými se projde na druhou stranu, do další
chodby. Projděte jimi a podívejte se z druhé strany do místnosti, kde jste našli lé-
kárničku. Na stolku leží zapalovač-Lighter. Sejděte jižněji a zabočte do některých
dveří na východ, najdete toalety. V pánských je Save Letter. Jděte dolů až k mříži a
zabočte do dveří hned vedle ní. V kanceláři je First Aid Kit, Health Drink, zombie a
na stole se válí divné magazíny. Otevřete dveře do zadní místnosti, najdete Hunting
Rifle a spousty nábojů.

Vyjděte ven, projděte mříží a podívejte se na zem na poklop, ke kterému chybí klika.
Zkuste zapalovačem trochu roztavit voskovou panenku, horkou hmotu nacpěte do otvoru
po klice a ještě než ztuhne, zasaďte do ní podkovu - zkombinuje v inventáři Lighter,
Wax Doll a Horsehoe. Poklop se otevře a je tu další díra. Skočte dolů.

Dopadnete na chodbu, otevřete dveře a podívejte se do krematoria. Dveřmi projdete k
další díře, opět do ní skočte. Nakonec se dostanete k výtahu, kterým jedete dolů! Až
výtah zastaví, vystupte a jděte ke dveřím, u kterých září Save Letter.

12. Labyrint

Projděte dveřmi, nezahýbejte doleva a podívejte se na průchod zabezpečený dráty. Pak
se vraťte, zabočte doleva a jděte chodbami tak dlouho, dokud se nezačnou vidličkovitě
dělit. Vyberte si levou stranu, dojděte až k uličce, která na každé straně končí žeb-
říkem dolů. Oblast dole je kruhová a jsou tu i dveře do místnosti s obrovským nožem.
Vezměte nůž a vylezte po nějakém žebříků zase nahoru do uličky. Dole v kruhové chodbě
je i Pyramid Head.

Nyní se vraťte po chodbě zpátky a jakmile to bude možné, zabočte doleva. V podlaze je
proláklina s žebříky na obou koncích. Slezte jedním dolů, druhým vylezte. Až vylezete,
dostanete se do místnosti s hlavolamem ve formě hlav. Když ho natočíte správně, za vá-
mi se otevřou další dveře. Hlavy otáčejte všemi směry - řešením bylo umístit hlavu se
zelenýma očima směrem k sobě, ale vzhůru nohama.

Pokračujte do nově otevřené místnosti za vámi dalším otvorem po schodech dolů. Maria.
Nechte jí a vraťte se zpět do místnosti s hlavolamy. U žebříku naleznete Wire Cutter.
Vraťte se k otvoru, který byl zabezpečen dráty a přestříhejte je.

Za nimi se nachází žebřík vedoucí dolů. Postupně projdete všechno, pak není možné, že
byste správnou cestu minuli.

Když jste dole, zamiřte k prvnímu žebříku po pravé straně. Vylezte nahoru a projděte
chodbu a slezte zase dolů. Jděte dál až k dalšímu žebříku. Opět nahoru a dolů. Držte
se tunelu a dalším žebříkem nahoru. Tuto chodbu poznáte také podle mříže. Opět slezte
druhým koncem dolů. Další žebřík vede nahoru do chodbičky, seberte tu Handgun Bullets.
Projděte chodbičku a slezte dolů. Nejbližším žebříkem naposledy nahoru do malé míst-
nosti, kde na zemi leží noviny a před vámi jsou dveře se Save Letterem.

13. Vězení #2

Otevřete dveře a udělejte chodbou pár kroků. Animace vás zavede do místnosti s Angelou
a „Daddym“. Až animace skončí, neváhejte a začněte střílet. Pak vyjděte zase na chodbu.
Na jejím konci jsou další dveře, další chodba. Jděte po ní až nakonec, projděte dveřmi
až k mříži, jejíž otáčecí kolo je zabezpečené pouty. Potřebujete najít klíč.

Vraťte se zpět do chodby a otevřete první dveře vedoucí z vašeho pohledu nalevo. Ocit-
nete se v místnosti s šesti mrtvými těly. Přečtěte si o každém z nich a vraťte se na
chodbu směrem ke dveřím vedoucím k mříži. Ještě před nimi jsou další dveře, vedoucí do
místnosti s šesti oprátkami. Přečtěte si legendu na cedulích a zamyslete se nad tím,
který z šesti popravených mohl být nevinný. Zadání i řešení jsou pro každou obtížnost
jiná, a to:

Easy: únosce (Kidnapper)
Normal: žhář (Arsonist)
Hard: padělatel (Counterfeiter)

Zatáhněte za příslušnou oprátku toho, kdo je nevinný (pamatujte si rozmístění těl ve
druhé místnosti). Vraťte se do cely s těly. Na místě nevinného leží klíč k poutům-Key
of the Persecurted. Otevřete mříž, otočte kolem a pokračujte po žebříku dolů.

Jděte až na konec chodbičky, ve které se ocitnete a otevřete dveře. Je tu Maria. Vy-
jděte ven a zatočte doleva k mříži, která byla předtím zamčená. Přes chodbu s lékár-
ničkou se dostanete až na dvůr s hroby. Použijte Save Letter na jenom náhrobku a po-
sbírejte náboje. Skočte do hrobu s vaším jménem.

Po schodech sejděte dolů ke dveřím, za kterými je Eddie. Po krátké animaci se Eddie
urazí a bude se vás snažit zabít. Bojujte, pak seberte vše na zemi a vydejte se zase
za Eddiim. Když ho zabijete, vyjděte ven hlavními dveřmi.

Jezero! Vydejte se vpravo a použijte Save Letter na sudu, pokračujte dál po molu až k
bárce. Naskočte do ní a plavte přes celé Toluca Lake. Nejdříve však loďku natočte tak,
abyste jeli směrem k světlu v dáli-Lakeview Hotel. Pak mačkejte šipku vpřed až se ob-
jeví břeh.

14. Lakeview Hotel

Vylezte z loďky na břeh a jděte před hotel. Zabočte k jedné z fontánek a vemte Little
Mermaid Music Box. Pokračujte až k hlavnímu vchodu hotelu. Za dveřmi seberte mapu pro
hosty. Dle ní se orientujte do restaurace a pohovořte s Laurou. Tam seberte Fish Key.

Jděte do hlavního vestibulu-Lobby. Přečtěte si vzkaz na recepci, ať víte, kam si pak
dojít pro videokazetu. Podívejte se na music box/hodiny uprostřed a uložte hru. Vrať-
te se zpět do chodby a sejděte po schodech dolů. Najděte otevřený, ale nepojízdný vý-
tah a ze země vezměte ředidlo-Thinner.

Vraťte se zpátky do přízemí a jděte ještě o patro výš. Otevřete dveře do Cloak Room a
vezměte si First Aid Kit, Shotgun Shells a Handgun Bullets. Na desce leží taška, pou-
žijte Fish Key a odemkněte ji. Uvnitř se nachází klíč k pokoji č.204. V pokoji č.204
najdete Employee Elevator Key a díru ve zdi, vedoucí do pokoje č.202.

Ve 202 jsou fotografie, rozházené na posteli. Na jedné něco je, ale přečmáráno fixem.
Vedle postele leží kufřík se zámkem. Jako klíč se má použít čtyřpísmenné slovo. Po-
užijte ředidlo (Thinner) na fotografie a slovo si přečtěte. Pak jej „vytočte“ na zámku
a otevřete kufřík (Cinderella Music Box).

Výtah
Jděte zpět na chodbu do druhého křídla k výtahu (E) a u dveří výtahu je místnost, kte-
rou otevřete pomocí Employee Elevator Key-tato místnost je na mapě vyznačena šedě. Na
stěně visí Save Letter a před vámi stojí otevřený výtah. Když nastoupíte, začne pískat.
Jste moc těžcí. Všechny vaše věci vysypejte do poličky před výtahem. Až nebude ve va-
šem inventáři nic, můžete nastoupit a sjet do 1.patra.

Vystupte z výtahu a sundejte z nástěnky zaměstnaneckou mapu hotelu. Jděte do spižírny
(Pantry), u které svítí červené světlo a najděte tu Snow White Music Box. Stavte se v
Employee Lounge pro Rifle Shells a jděte do Office. V kanceláři se nachází sejf s vaší
videokazetou a také otvíračem plechovek.

Bar a kuchyně
Naproti kanceláři jsou schody dolů. Rychle je přeběhněte a zamiřte do Boiler Room. Je
tu First Aid Kit i Bar Key. Abyste se ale dostali do baru, musíte nejdříve projít ku-
chyní. V Kitchen najdete Health Drinky a plechovku bez štítku . Otevřete jí pomocí ot-
vírače a vezměte si žárovku. Přejděte do baru.

Na barové desce u jukeboxu leží lampa, která nesvítí. Vyměňte žárovku a posviťte si na
dveře, které odemknete pomocí Bar Key. Vyjděte ven a vraťte se po schodech do Lobby.
Vyjděte velkými schody nahoru a vraťte se pro své věci k výtahu. Všechny je vyndejte z
police a zamiřte zpět do Lobby.

V hlavním vestibulu se podívejte do recepce, leží tady klíč k pokoji č.312. Přejděte k
music boxu uprostřed místnosti a zasuňte do třech otvorů tři hrací skříňky, uprostřed
by měla být Little Mermaid. Pokud jsou skříňky zasunuty správně, music box začne hrát
melodii a vy dostanete Stairway Key. S ním můžete vyběhnout až k mříži ve třetím patře
a otevřít ji. V pokoji 312, kde vás má Mary čekat, je ale prázdno. Pusťte si na videu
tu kazetu, co jste našli v sejfu. Můžete sejít do 2.patra a v Reading Room si ze slu-
chátek pustit alespoň hlasy.

Proměna hotelu
V pokoji č.202 najdete Handgun Bullets, projděte jím, a jste v chodbě v opačném křídle
u pokoje č.219. Běžte k zaměstnaneckému výtahu, který předtím zepředu nefungoval. Se-
brat ampule a sjeďte výtahem do přízemí (tlačítko B). Pokračujte do baru. Tady seberte
všechny Health Drinky a přesuňte se do kuchyně.

Vyjděte ven ke schodům vedle Store Room. Schody hoří a mezi nimi se potácí Angela. Pak
následuje animace a vraťte se zpátky. Objeví se nové schody, běžte po nich tedy nahoru
a potom zamiřte ke dveřím na konci chodby u Security Office.

Závěr
Jste na malém prostranství. Použijte 9 Save Letterů a otevřete další dveře. Následuje
animace. Maria je opět živá! Jsou tam dva Pyramid Head. Bojujte.

Když oba zabijete, vezměte z každého jakési barevné vajíčko-Egg. Před vámi jsou dvoje
stejné velké dveře. Zasaďte do každých jedno vajíčko a některými z nich jděte dál. Na
konci této chodby jsou dveře. A další chodba, slyšíte hlas Mary. Jako ze záznamu něco
povídá, možná to jsou vzpomínky na vaši návštěvu v nemocnici.

Když vyjdete druhou stranou jste opět venku. Jděte po železných schodech nahoru, dokud
nenarazíte na konec a na postel s Mary/Mariou. Po rozhovoru se stane něco divného a na
vás zaútočí smečka netopýrů a i tato žena. Když spadne na zem a začne šeptat, dejte jí
poslední ránu. Následuje poslední animace.

15. Konec?

Existuje několik možností konců v závislosti na vašem chování v průběhu celé hry.

Maria Ending
„Maria Ending“ - konec, kdy se v závěru James utká s Mary a spolu s novou láskou Mariou
opouští Silent Hill. Pokud chcete vidět pár spolu, měli byste dodržovat následující:

- chodit s Mariou pomalu (neběhat)
- neprohlížet si příliš dopis či fotku Mary v inventáři
- v nemocnici, kde si Maria lehne v jednom z pokojů, ji často navštěvovat
- v závěru hry, kdy jdete po chodbě a slyšíte Mariin hlas, nečekat až domluví, ale jít
hned a co nejrychleji pryč

Principem jsou různé možnosti citových vazeb mezi Jamesem a Mariou.

Leave Ending
Další možností je únikový, tedy „Leave Ending“, pro jehož dosažení byste měli dělat opak
toho než jsme zmiňovali výše, tedy počkat v chodbě, až Mary dopovídá, prohlížet si často
její fotku a s Mariou běhat, aby se unavila. Měli byste také Mariu bít, třeba laťkou.

In-Water Ending
Mary nebo Maria? Když váš James unaven životem a upadl díky vaším krokům do letargie, če-
ká na něj třetí možnost konce, jakási sebevražda. Nejsnáze ho k ní doženete pokud budete
zkoumat nůž, který vám dala Angela a pokud budete polykat Health Drinky až když to bude
skutečně vážné. Jestliže se v hotelu rozhodnete poslechnout si pásku v Reading Room, měl
by vás i tento krok posunout blíže k Water či k Leave Ending.

Rebirth Ending, Dog Ending, UFO Ending
Maria, Leave a Water Ending jsou 3 ihned dostupné konce Silent Hill 2. Když dohrajete hru
poněkolikáté, následují další konce:

Jedním z nich je i tzv. „Rebirth Ending“. Pro toto mystické znovuzrození musíte při svém
druhém průchodu hrou posbírat čtyři rituální položky: White Chrism Book, Lost Memories,
Obsidian Goblet Book a Crimson Ceremony.

Dalším koncem, který je ale určen pro skutečné fanoušky, možný až na třetí pokus, by měl
být tzv. „Dog Ending“, k němuž se dopracujete v jednom hotelovém pokoji, nutno mít Dog
Key, který najdete poblíž Texxon Gas.

Šestým možným koncem je „UFO Ending“. Pro dosažení tohoto šíleného konce potřebujete nej-
dříve dohrát druhý scénář za Mariu (Born From a Wish) a poté na odpočívadlech, kde hra
začíná, sebrat na toaletách Blue Gem.

Hra sama podle vašich kroků vyhodnotí, k jakému konci jste nejspíše dospěli. Váš konec i
ovlivní třeba způsob, jakým chodbu s hlasem Mary projdete nebo jaké dokumenty čtete.Další návody: Link
Tipy: Link

<< Zpět

Vložit Komentář | Komentáře

 

 

O Nás | Kontaktujte Nás | Copyright | ©2007-2023 Czech Silent Hill Heaven