Vítejte na první české fanstránce o kompletní Silent Hill sérii !!!

SH1: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH2: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH3: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH4: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHH: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHO: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbrane | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH: SM Příběh | Interview | Bonusový Materiál | Recenze
SH: 8 Příběh |

Page Name

small logo

 

Silent Hill 5 Návod od: Petr K.

    dghf  

Poté, co se opět ocitnete v místnosti s panenkami, proběhne videosekvence, která vám oz- načí místo, kam musíte vložit klíč, který jste získali po zabití SCARLET. Kdo nebyl do- statečně rychlý, vydá se zpět do radnice, kde nejprve doporučuji zapsat hru. Po zapsání jděte do konferenční místnosti s řečnickým pultem. Ten obejděte a zpozorujete jakousi be- dýnku s černým pruhem látky. Vložte do ni klíč. Kdo se bojí, nesmí do lesa, vy se ale vy- dáte otevřenou podlahou v téže místnosti do sklepení radnice. Sejděte po schodech a před sebou uvidíte lékárničku. Vyzbrojte se sekerou a jděte jednou z cest. Je jedno, kterou si vyberete, obě vedou ke kamennému, zúženému otvoru ve zdi. Radím vám, nelezte dovnitř, če- ká na vás 5 zombie krasavic. Pěkně si počkejte lehce na straně a jednu po druhé rozsekně- te vejpůl. Až je pobijete, prolezte do sálu, kde se na kamenném podstavci nachází okultní kříž, ze kterého vyjměte obřadní dýku. Vydejte se ke knihám na kamenných podstavcích. Teď si fakt nasaďte brejle, protože mezi nimi jsou umístěny dveře s miniaturním kruhovým zámkem, na němž jsou vyryty symboly z těchto knih. Vložte do zámku obřadní dýku, je to jediná zbraň, kterou budete otevírat dveře se stejnými specifickými zámky. Projděte a ocitnete se v la- birintu úzkých chodeb. Ničeho se nebojte, cesta je jen jedna, zavede vás do místnůstky se stolkem, lampičkou a žebříkem. Vylezte žebříkem nahoru a objevíte se v uzamčené kryptě na hřbitově. Nezapomeňte na zdi sebrat obrázek malého Joshe. Použijte zase dýku. Čeká vás víc než peklo. Přeběhněte přímo naproti do další krypty, vložte dýku a seberte sérum. Pokud máte málo zdraví či nábojů, ubírejte se nejprve cestou ven ze hřbitova na parkoviš- tě přes místo, kde je plakátovací plocha a kde jste mluvili s Elle. Utíkejte dál k poli- cejní stanici, kde za nabouraným policejním autem u kontejneru seberete náboje. Nyní se otočte a upalujte směr kovošrot, kde jste vyměnili od chlapíka funkční pistoli. Do areálu kovošrotu se již nedostanete, ale budete odměněni před brankou objektu lahvičkou a nábo- ji. Otočte se čelem vzad a utíkejte skrz hřbitov na první kontrolní bod, což je SAVE PO- INT na hřbitově (označen na mapě). Až budete seskakovat do jedné z průlezných jam, oběh- něte dva přičmoudlíky a než prolezete, seberete lékárničku. Cestou si též všímejte zatlu- čených otvorů krypt prkny. Rozsekněte je sekerou a získáte pistoli. Od zápisu jděte smě- rem ke svému domu, pozor !!! než seskočíte dolů k fontáně, zastřelte nebo oběhněte hrob- níkovi psiska. Utíkejte do zadní části vašeho domu - přístřešek s altánkem - s venkovním grilem. Vstupte do kuchyně a rozsekejte prkna na dveřích vlevo od lednice. Vlezete do jí- delny a seberte lékárničku. Vraťte se a seběhněte po schodech do sklepení vašeho domu, kde jste odčerpali vodu. Projděte na levé straně vámi rozřízlým kusem hadru, otevřete dveře dýkou a dostanete se do místnosti, do které jste nemohli před tím vstoupit. Vejděte a čeká vás jakási jateční místnost, odkud na vás minule vylítnul krvavý chlapík, snad ta- tík ? Seberte ve skříňce brokovnici a se stolku klíč, se kterým vyběhněte ve svém domě po schodech až nahoru. Klíč použijte do dveří u pokoje Alexe a Joshe. Otevřete a objeví se před vámi prostorná půda. Pečlivě hledejte, mezi balíky leží jedny náboje. Odsuňte polici a prolezte dveřmi. Proběhne videosekvence, kde malý Josh dostane od otce prsten. Místnost zdánlivě připadá jako armádní svatyně, kde vás čeká opravdu nelehký úkol, a to poskládat obrázek vojenského znaku, jenž je vyšit na zástavě na zdi jako předloha. V řešení hlavo- lamu vám moc neporadím, musíte sami, jedná se zhruba o 7 tahů od středu. Když zjistíte, že jste si vše rozházeli více tahy, tak raději začněte úplně znovu. Pozorně si jej pro- hlédněte, můžete i během skládání. Po složení hlavolamu se otevře zásuvka stolu a Alex získá dopis a mapu Silent Hillu. Sejděte s Alexem dolů po schodech a vydejte se ke své matce, proběhne videosekvence, kdy Alexovi brutálním způsobem unesou matku. Alexe kopnou párkrát do břicha, zavřou se dveře a Alex se ocitá v tiché a krvavé lázni Silent Hillu. Jeho rodný dům se promění doslova v peklo. Jděte k otočnému kolu a zaberte !!! řetězy blokují východ, tím si zaktivujete kladivouna, kterého sundáte jednou ranou z brokovnice. Otočte se od otočného kola a po pravé ruce má- te místnost se SAVE POINTEM. Před zapsáním seberte na stolku divadelní masku. Po zapsání vyjděte z místnosti ven a vyběhněte po schodech nahoru a vpravo na poličce se- berte vysvícený sekáček na maso. Hned vedle projděte dveřmi do koupelny, seberte na toa- letním stolku divadelní masku a ve vaně krví vylouhovaného králíčka docela k nakousnutí. Vraťte se a prohlédněte vyryté symboly vedle mříží místo dveří. Poté seběhněte zpátky po schodech dolů a zapište hru. Nyní projděte jedinou otevřenou cestou naproti zablokovaným dveřím, pozor !!! vylítnou na vás po zemi brouci, zadupejte je, komu se jich zdá málo, může prozkoumat dvě krvavé díry, ze kterých vám ještě nějací brouci vylezou, mimochodem nepřipomínají vám ty díry něco ? Seberte masku a na kuchyňské lince lahvičku, vejděte do místnosti s dvěmi uvázanými mrt- volami drátem, nasaďte jim na ksicht masky a jděte zpět zapsat hru. Naproti dveřím se zápisem je páka se světly, zatáhněte za ní, budou se vám postupně otví- rat zavřené mříže na chodbách místo dveří. Proto použijte tento postup na přeskáčku !!! Zatáhněte za páku a otevřou se vám dveře, vyběhněte opět nahoru po schodech a po pravé straně projděte odmřížovaným otvorem a uvidíte známou zubatou. Vemte nůž a rozřízněte ji, vezměte obrázek, vraťte se zpět a v téže místnosti naleznete na zdi ručičkové hodiny. Na- proti je krvavý napis na zdi, nařiďte hodiny opět na 2:O6 min. Po správném nastavení ho- din se vám otevřou v místnosti okenice a vy do jednoho z oken vložíte krvavého zajíce. U- tíkejte si zapsat hru. Jděte opět k páce, zatáhněte a otevřou se další dveře do sklepení, pozor !!! Vemte si se- keru, po zemi se na vás vyplazí monstrum, usekněte mu hlavu a prolezte úzkým otvorem. Pak vemte nůž, rozřízněte zubatou, že je jich tu hodně, co ? Uvidíte pověšenýho kladivouna, vytáhněte z něho nůž a vložte ho na tabulku s kuchyňským nářadím. Poté vložte do tabulky sekáček z inventáře. Otočte se, vraťte se a zapište hru. Jděte znovu zatáhnout za páku a otevřou se vám dveře nad schodama. Vyběhněte po schodech opět nahoru, čekají vás dveře na půdu, pozor !!! Vemte si brokovnici nebo sekeru, nahoře si s vámi hraje na schovku kladivoun, který se krčí vpravo v koutě, sundejte ho. Nyní vás čeká tmavý labyrint prolejzaček mezi potrubím, radím vám, použijte mapu !!! Prolejzejte, prolejzejte až přijdete do místnosti, kde na stole v krabičce leží válečná medaile. Za- píchněte ji do uniformy ležící na dřevěné panně. Hledejte všude pečlivě, na zemi najdete náboje do brokovnice. Vracejte se ke schodišti, objevíte další dřevěnou, olezlou pannu, vezměte z ní další me- daili a zapíchněte ji vedle té první, nyní vám chybí třetí a poslední medaile. Jděte zpět ke schodišti, seběhněte dolů do spodní místnosti, odšoupněte stoleček naproti schodům, postavte se ze strany !!! Seberte poslední medaili v podobě srdce a upalujte zase k pan- ně. POZOR !!! nyní musíte seřadit medaile na uniformě v pořadí zleva - hvězdička, srdce, bodec. Neděste se, po tomto posledním úkolu se vám rozsvítí všechny symboly okolo hlav- ních dveří, POZOR !!! zapište hru, zpět už se nedostanete. Ihned poté otočte zablokovaným kolem. Komu se rozsvítí jenom tři symboly a je přesvědčený, že má vše splněno, otočte ko- lem a mělo by to jít otevřít také. Alex následně po otevření dveří potká Ellé a oba se vydají společně s dozorcem do jiné části Silent Hillu - směr vězení. Po ztroskotání loďky se Alex znovu ocitá hubou v prachu a vydává se po točitých, dřevěných schodech nahoru až k silnici. Má za úkol neustále hlá- sit vysílačkou pozici domů ,vrat atd .. Naproti zdi, kde jste vylezli, jděte do vchodu ve zdi, ocitnete se na malém místním hřbitůvku, kde stojí kamenný pomník. Musíte tam vložit dva barevné kameny. Jeden kámen je ve výklenku naproti pomníku. Dejte si pozor na přič- moudlíka, vyběhněte s kamenem ven na silnici a upalujte po levé straně k bistru, kde se za plotem nachází SAVE POINT, obrázek a náboje. Doběhněte po silnici k bráně věznice = GATE, kde se opět spojíte vysílačkou s dozorcem. Pozor !!! nedotýkejte se brány nebo dostanete elektrickým proudem. Utíkejte dál do ulic, až vás pes zažene do dveří, tam jsou zatopené místnosti - Boiler Room. Pozor !!! vypluje na vás potápěč, usekněte mu hlavu a vezměte si na vodním potrubí ležící HEALTH DRINK. Vyběhněte ze dveří - Boiler Room, zahněte doleva a jděte podél zdi. Po pár metrech máte bránu se stejným vchodem - Alchemilla Hospital, kde je malý parčík s lavičkami, na jedné z nich najdete zelený - žíhaný kámen. Vyběhněte ven, utíkejte opět podél zdi a najděte vchod - Alchemilla Hospital s bránou - parčík s lavičkami. Na jedné z nich leží sérum, seberte ho. Utíkejte dál ulicí Wilson St. do jediné otevřené budovy - Toluca Lake Offices a ocitnete se v rozbořeném domě, kde si po projití pár místností zapište hru. Získáte ma- pu, vezměte náboje a pozor !!! V umyvadle u vchodu naleznete třetí barevný kámen. Nikam nelezte !!! vydejte se na zpáteční cestu směr pomník. Kousek u havarovaného auta u zúžené lávky je ještě jeden podobný otvor jako vpředu. Vstupte do druhé poloviny hřbitova a prohlédněte zdi, pomocí sekery rozbijte kamennou zeď, projděte jí a na kamenné lavičce získáte poslední - žíhaný kámen. Po získání kamene se vydejte k pomníku a prokombinujte několikrát kameny v náhodném pořadí, následně z obdélníkového otvoru vezměte klíč, kterým otevřete branku na hřbitově. U zdi s krvavou skvrnou seberte pušku a zapište opět u bis- tra hru. Vydejte se zpět do rozbořeného domu Toluca Lake Offices, kde jste v umyvadle našli barev- ný kámen. Na stolku leží klíč, otočte se a jděte skoro ke vchodu, kudy jste přišli z uli- ce a odemkněte dveře klíčem. Vezměte si pistoli a zastřelte dva paliče, co mají na sta- rost generátory. Potom vyjděte po schodech a jděte až dozadu, vezměte náboje a oběhněte celý objekt. Vylezte po žebříku nahoru, najděte si na zdi lékarničku a dvoje náboje. Po- všimněte si otočných kol s písmeny A B C. Musíte je vypnout v pořadí B A C. Potom zatáhněte za páku, náhle se vypnou světla a opět po vás půjdou paliči. Zabte je a utíkejte zapsat hru. Nyní jste vypnuli elektřinu v elek- trickém ohradníku vězení - vrata, u kterých jste již byli s vysílačkou. Vydejte se tam. Projděte vraty, pozor !!! než vlezete do dveří, seberte si z nákladního auta sekeru, je lepší než co máte, tak neváhejte. Také vedle domu na bedně je HEALTH DRINK, pak obejděte barák a vstupte do dveří, zapište hru!!! ven už to nejde !!! Ocitli jste se ve věznici, čeká vás dlouhá a nebezpečná cesta, proto sbírejte náboje,lah- vičky atd ..Pozor !!! k zápisu se jen tak nedostanete. Vydejte se jedinou cestou, přijde- te k zablokovaným mřížím. Ve strážné budce zatáhněte za páku, otevřete dveře, uvidíte za- tlučený otvor prkny, rozsekejte ho a vezměte HEALTH DRINK, Jděte dál, rozbijte okno a pak jím proskočte. Prohlédněte stolky, vezměte náboje, projděte dveřmi. Přijdete k točitým schodům, nejdříve si projděte všechny cely, seberte, co jde a jděte nahoru. Vlezte do budky pro ostrahu, zatáhněte za páku, odblokujete dveře a projděte. Vstoupíte do labiryntu sektoru chodeb a cel, které vám doporučuji všechny projít, posbíráte důleži- té věci. Jděte dál, potkáte dva paliče zastřelte je a seběhněte po schodech dolů. Pozor z jedné z cel na vás vyběhne pavouk, zabijte ho a pokračujte poctivě podle mapy až dorazíte ke dvěřím, za kterými jsou opět dva paliči, dejte jim co proto. Po zabití na vás zavolá dozorce, který je uvězněn v jedné z cel. Otevřete mu pomocí páky na druhé straně na zdi. Nyní si vyzkoušíte kooperační boj. Zabijte společně monstrum a vydejte se za dozorcem. Po krátké cestě se s vámi rozloučí a vy budete procházet cely tak, jak je on vám pomocí vysílačky otevře. Pozor !!! nelezte do otevřených dveří dříve, dokud si neprohlédnete všechny cely, už by jste se zpět nedostali. Dojděte až do umývárny, jsou tam dva pavouci, zabte je pomocí nože, jinak vypustíte duši jako já a půjdete bez milosti znovu od zápisu !!! Berte si HEALTH DRINKY či lékárničky, cesta je dlouhá, nestojí to za to, ovšem pokud je máte. Dojděte až dozadu a rozbijte v umývárně zeď sekerou. Projděte zdí a těšte se, protože vás čeká nahoře nad schody SAVE POINT !!! Určitě si za- pište hru. Jděte dveřmi hned vedle zápisu. Dostanete se do slepé chodby, chytněte dvakrát za kliku u dveří na konci chodby a dozorce vám vysílačkou oznámí, že se máte vrátit zpět, zapište po cestě hru a zatočte pod schody, dozorce vám otevře zamřížované dveře. Projděte chodbou až k sutinám kamení a po pravé straně dveřmi prolezete na vězeňský dvorek. Prohledejte cely, posbírejte, co jde, přímo naproti máte velké dvoukřídlé dveře, projděte a na levé straně máte tlačítkový ovladač, který ale není funkční, musíte opravit elektri- cké spojení. Aby jste ho mohli opravit, musíte najít celkem tři barevné dráty, které mu- síte namontovat do elektrické rozvodné skříňky a překřížit je tak, aby jste spojení opět obnovili. První drát se nachází u nabouraného auta, prolezte celami a odmontujte drát ze světla auta. Poté vyběhněte po schodech nahoru, přeskočte zbořený vězeňský ochoz a pro- šmejděte cely, objevíte staré rádio, na kterém leží druhý barevný drát. Pokračujte po té straně, jak leží radio a dojděte ke dvoukřídlým dveřím, kde najdete malou místnost. Na stole leží brašnička s nářadím, na ní leží poslední třetí drát. S ním upalujte k rozvodné skříni, která je umístěna z jedné z cel na ochozu v prvním patře. Dráty musíte propojit následujícím postupem : A) první drát zleva zapojíte do druhého kontaktu zleva dole B) druhý drát zleva zapojte do třetího kontaktu zleva dole C) třetí drát zleva zapojte do pátého kontaktu zleva dole D) čtvrtý drát zleva zapojte do čtvrtého kontaktu zleva dole E) pátý drát zleva zapojte do prvního kontaktu zleva dole Zapněte test a rozsvítí se vám všechny kontrolky. Po levé straně naleznete páku, zatáhně- te za ní !!! otevřou se vám dveře od cely na ochozu, který obejděte, přeskočte do cely a seberte sérum. Seskočte z ochozu dolů a upalujte k tlačítkovému ovladači, jestli jste si z jedné z cel již sebrali do svého inventáře - ze zdi - papír se zprávou se zadaným číslem 110391, namačkejte ho tlačítky na display. Připravte si kapesník, protože ALEX možná shle- dá svojí matku naposledy. Alex po krátké procházce v podzemí zpozoruje matku přikovanou na okultním kříži se smrtícím mechanismem. Nyní má možnost skoncovat s jejím už tak zatrace- ným životem, bytostně prolezlým v ponurém světě Silent Hillu nebo jí může nechat vytaženou za zápěstí na kříži. Rozhodněte se sami, já jí bez nějakého spekulování okamžitě svědomitě zastřelil, co s ní ? Už jí stejně nebylo pomoci. Že jsem cinik ? Co vy ? Po zastřelení matky, smrtící mechanismus její tělo roztrhal jako papírovýho draka a vy se vydáte zpět krvavou cestou, až narazíte na pletivu na rudě svítící SAVE POINT. Vyběhněte z jediných dveří, videosekvence vám představí další okultní nástroj v podobě vý- tahu, který jenom zkrátí ruce na míru. Máte tři otočná kola, která musíte nastavit tak,aby Alexovi zůstaly obě ruce. A) nahoře koní hlava B) nahoře rakev C) nahoře prazdné pole, po- té Alex vytáhne z otvoru další ceremoniální dýku. Cesta nikam nevede, tak seskočte dolů. Po seskoku spatříte opět svého přítele dozorce, se kterým se opt vydáte do nitra chodeb. Po delším výšlapu dojdete do místnosti, kde zabijte dva pavouky, použijte nůž. Po zabití pavouků pokračujte dál, dorazíte ke dveřím s otočným kolem, otočte a vstupte. Po videosek- venci na vás nastartuje jakási obscézní stonožka. Vemte si brokovnici a na závěr ji chyt- něte za pracky a doškrťte ji. Bohužel Alex přišel o svého kamaráda a musí se na cestu vy- dat už sám. Proskočte oknem, projděte dvěmi dveřmi, ocitnete se na střeše vězení, kde uvi- díte po dlouhé době toho zpropadeného kluka. Pozor !!! jsou tam dva přičmoudlíci, seberte náboje, otočte v první polovině střechy kolem a otevřete si bránu, pak utíkejte směr kos- tel. Dojděte až dozadu, kde stojí varhany, musíte vyřešit hádanku. Strčte okultní dýku do otvoru a otevřete si dvířka, kde máte kolo s lopatkami, na které musíte ve správném pořadí nasadit pláty se symboly. Otočte se a jděte k hlavním dveřím, pozor !!! máte tam dvě ces- ty, jděte, jakou chcete. Dojdete ke kašně a u zrcadla si vemte foto, pak otočte kolem, vy- jede z vody mrtvola, vezměte plát, zašlapte brouky a vyběhněte vedle zrcadla po schodech. Jděte do zadní místnosti, na stole leží svíčka, u zbořené podlahy HEALTH DRINK, otočte se, jděte do místnosti se zápisem, zatočte do zpovědnice a vyzpovídejte se, pak získáte další plát. Určitě zapište hru a vraťte se zpět do hlavní haly. Pozor !!! čeká tam nas vás kla- divoun, zastřelte ho. Proběhněte na druhou stranu, sejděte schody, najdete stojící sochu, vložte svíčku na podstavec a socha vám vydá další plát. Otočte se, za vámi se otevřely dveře, vyběhněte po schodech, jsou tam pověšené tři natažené kůže s motivy, vezměte nůž a rozřízněte je. Pozor !!! zašlapte ty hnusný brouky. V jedné z nich je další plát, seberte na stolku HEALTH DRINK, vedle lavic náboje, zabijte kladivouna a projděte železnou bránou. Těsně za bránou vpravo leží náboje, jděte k oknu s barevnou vytráží,leží tam poslední plát a pozor !!! jakmile ho získáte, vyskočí na vás monstra, schodí vás dolů, zabte je sekyrou. Po zabítí přistupte k hlavolamu, vložte pláty v tomto pořadí A) NAHOŘE NŮŽ B) ZPRAVA STROM C) zprava svíce D) zprava pohár E) zprava ten poslední, kdo ví jaký ? - hlavolam se uzavře a vy zpozorujete svého otce nataženého na skřipci za ruce. Máte též pocit, že Alex ke své- mu otci nesdílí sympatie ? Ani se mu nedivím, Alex přeci žádný prstýnek nedostal jako ten spratek Joshua. Po té, co pyramid rozsekne otci tělo vejpůl, vezměte HEALTH DRINK. Sestup- te po schodech dolů, pozor !!! až sejdete do chodby s párou, nevstupujte do ní, ale vezmě- te si nejdříve azbestový oblek, boty, rukavice atd. Pak se vydejte na cestu přes páru. Za- volejte si výtah, přijede i s obsluhou, ale bohužel obsluha Alexe identifikuje podle psích známek. Po odhalení dostane Alex tyčí do ledvin a ocitá se přikurtovaný na zubní stoličce, kde se musí po videosekvenci ubránit tý krávě s vrtačkou pomocí tlačítka. S jedním okem či žádným by to ALEX zřejmě nedohrál. Poté, co jste vrtačku tý krávě vrazili do tlamy, sesbírejte, co jde - mapu, nůž atd .. a zapište hru. Pozor !!! než vejdete do nitra chodeb, vezměte si něco na zabíjení, skrývají se tam všude paliči. Vyjděte, jedna chodba je slepá, podlezte mříže, dojděte k zamčením dveřím, ke kterým musíte najít klíč. Pokračujte až dozadu, zahněte doleva, za dveřmi zpo- zorujete paliče, visí u něho dozorce, z jehož zad ční kovová trubka. Proražte skleněnou výplň a vyběhne další palič, zlikvidujte ho, na stole seberte pistoli, na nástěnce klíč, ve skříni náboje, jděte do zadní místnosti, za rezavými nádržemi najdete obrázek Joshe. Vyběhněte zpět ven z jateční místnosti. Pozor !!! jsou tam dva paliči, zabte je, utíkejte zapsat hru. Vydejte se ke dveřím číslo SO-2, které musíte otevřít klíčem pomocí inventá- ře. Pozor !!! za dveřmi vyběhne palič, poté přistupte ke dveřím a pomocí tyče vylomte dve- ře. Pozor!!! už jsou tam zase, podlezte pod mřížemi, dojdete k okénku, kde se dějou hrozné věci. Nyní musíte být velmi rychlí, po levé straně přelezte bránu, odsuňte skříň, vylomte tyčí dveře, jděte jednou provždy zlikvidovat toho zmrda. V místnosti, kde stojí židlička, vezměte lékarničku a HEALTH DRINK, projděte do další klece. Pozor !!! vísí tam další klíč, určitě si ho vemte, je to pro vás jediná záchrana, která rozhodne, jestli hru v poklidu dohrajete. Kdo se cítí, ať nechá být. Vraťte se k Elle, jděte k otočnému kolu a pomocte si navzájem. POZOR!!! Vyběhnou dva paliči. Po zabití otevřete dveře č. 301, ano, je to to, na co jste natrpělivě čekali. Naproti vám se na vás směje pytel vašich zbraní, jinak si vemte okolo vše, co jde, HEALTH DRINK, sérum, náboje. Až to budete mít, rozbijte sklo, po pravé straně leží lékarnička. Vraťte se do dveří SO-2. POZOR !!! vyběhne na vás palič, opět si oba pomůžete otočným ko- lem, jediné dveře vás zavedou do místnosti, seberte náboje, pušku a přes sklo spatříte do- zorce, vypadá, jako králičí ražniči, co vy na to ? Můžete mu pomoci lékarničkou nebo ho tam nechat, jak chcete. Projděte jedinými dvěřmi, dostanete se k SAVE POINTU, zapište hru. Vejděte do kruhové místnosti, máte před sebou hlavolam, postup je následující : A) otočte malým vnitřním kolem doprava a nastavte panáčka do plíšku s otvorem, na kterém leží zlatý lupínek, pod symbol dvouramenné váhy B) otáčejte velkým kruhem doleva tak dlouho, dokud to necvakne. Čeká vás další hlavolam v podobě malého kola : A) nastavte do plíšku s otvorem nahoře kapku B) velkým kolem otáčejte tak dlouho, dokud se dveře neotevřou, pozor !!! nevstupujte, jdě- te si zapsat hru. Vraťte se, prozkoumejte rodinnou hrobku a ocitáte se v samém závěru hry, záleží na vás, jestli se dočkáte konce, použijte vše, co máte k dispozici. Než se nadějete, vyskočí na vás železo-elektrický monstrum, jakýsi pavouk, který má na pr- deli vak, na který musíte útočit. Nejprve si vemte brokovnici a střílejte do těla, až se vám podaří monstrum dostat do dru- hého stádia, střílejte a bodejte do vaku, využijte možnosti prodlevy, když monstrum ze se- be bleje toxický plyn. Tak bacha !!! Až bude hotovo, vypadne z vaku ten zatracený spratek Josh, bejt po mým, tak ho tam nechám. Mimochodem, už jste viděli jeden z konců, jak vlastní fotr topí svého syna Alexe ve vaně, až ho utopí ?!!! Tak zase někdy příště při dalším díle :) PetrKomente - chybov hlenNepodailo se pipojit k databzovmu serveru.