Vítejte na první české fanstránce o kompletní Silent Hill sérii !!!

SH1: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH2: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH3: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH4: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHH: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHO: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbrane | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH: SM Příběh | Interview | Bonusový Materiál | Recenze
SH: 8 Příběh |

Page Name

small logo

 

Vlastní Tvorba Překlady: 1. Objasnění celého děje Silent Hill z roku 1999
Autor překladu: Zdeněk Jantač
Analýza

    sgfd  

 

1. Objasnění celého děje Silent Hill
Analýza

 

V této malé eseji si přečtete pouze moje vlastní závěry o ději vytvořené na základě faktů ze hry. Analýzu jsem napsal k zastavení velkého přívalu otázek, a spolu s napsanou kompletní zápletkou tak odpověděl na zbytek záhad. Pamatujte však, že většina informací vznikla na základě domněnek.

CO SE STALO PŘED DĚJEM HRY:
Město Silent Hill je ospalé rekreační letovisko. Místo bylo osídleno někdy v 18. století puritánskou skupinou, která se dostala do konfliktu s křesťanskou organizací. Proto se přemístili na toto klidné a mírumilovné místo, aby mohli praktikovat jejich slavnosti bohů, kteří existovali před Bohem. Nalezli rostlinu jedinečnou pro tuto oblast a pojmenovali ji Bílá Claudia. Zkoumáním jména „Claudia“ objevíte spojení se slovy obava, úzkost až bolest žaludku. Možná jsou to symptomy, co způsobuje kontaminace touto rostlinou. Osadníci začali používat tuto bylinu k jejich obřadům. Nicméně Bílá Claudia obsahuje halucinogenní látky, které jsou vysoce návykové. Je možné, že halucinace změnily praktiky této skupiny, a tak se věřící obrátili o 180 stupňů. Skupina začala uctívat temnou stranu, oblíbence opačného přesvědčení a jejich bohy. Vrchním bohem těchto bohů byl slepý bůh ze starověké hebrejské posvátné knihy (Bible), Samael.

/-vsuvka překladatele-
Anděl Samael hebrejsky též Sar Šel Romi (pán Říma) neboť Řím znamenal pro Židy krutost a zkázu. Podle Talmudu Samael byl zlý, pokušitel i anděl smrti, ale má, stejně jako všechny andělské bytosti, i jiskru Boží zvanou nicucin kadišin. Lingvistický rozbor jména Samael nám ukazuje onu dvojakost. Sam = jed žluč a El = síla, princip dobra a svatosti
-vsuvka překladatele-/

Jak čas plynul, síla kultu rostla. Dosáhli schopnosti vyvolat temné bohy či démony a mnohým členům z kultu byl požehnaně prodloužen život. Nevýhodou všeho byl efekt, který to mělo na jejich fyzický vzhled. Dahlia Gillespie je možná také jeden z původních osadníků tohoto místa.

Během dalšího století, kult pronikl do celého okolí Silent Hill. Vzhledem k lokaci města blízko krásného jezera, Silent Hill se brzo stalo rájem pro cestovatele a rekreanty. Kult tedy začal praktikovat jejich netradiční víru více skrytě, daleko od očí nových vetřelců. Mnoho rekreantů si tak zamilovali Silent Hill, že zůstali, až se nakonec ze Silent Hill stalo malé město.

Ve 20. století se obchod v rekreační oblasti Silent Hill natolik rozrostl, že kult byl nucen se přestěhovat se svými rituály do podzemí. Tam dále vyvolávali jejich démony v tichosti a posílali odsud jejich přisluhovače plnit ohavné příkazy. Jakmile byla v Silent Hill ustanoveno vládnoucí představenstvo, město plně vstoupilo pod vládu kultu, kteří mohli zařídit potřebné, aby už se jejich nepřátelé nenašli. Navzdory tomuto vlivu, Silent Hill se stále rozrůstalo natolik, až se stalo nekontrolovatelné pro kult.

Počátkem 90.let se stal ředitelem místní nemocnice Alchemilia nový doktor Kaufmann. Ten si rychle povšimnul síly skrývající se v Silent Hill a kontaktoval zbývající členy přežívajícího kultu. Analyzoval substanci, kterou používali při rituálech, zjistil její návykovost a našel další využití Bílé Claudie pro kult. Zavedl výrobu drog z této rostliny a vytvořil distribuční síť s myšlenkou - rozdat první vzorky zdarma obyvatelům a novým návštěvníkům, učinit je závislými a zranitelnými, a tak je dostat pod kontrolu kultu. Mnoho obchodů bylo zapleteno do pašování drog. Docházelo k častým nehodám, při kterých zemřeli nepohodlní lidé, snažící se uvědomit policii. Takže obchod šel ruku v ruce s kultem a Bílá Claudie začala přetvářet město. Místní policie často vyšetřovala události, ale hrozba nadpřirozených hrozných následků držela každého daleko od odhalení zdroje drog.

Jak prodej drog sílil, produktivita Silent Hill začala silně upadat. Následkem toho začal i upadat turismus. Ze Silent Hill se znovu začalo stávat malé město v ústraní, navracet se do minulosti pod vládou kultu.

S novým větším vlivem a prostorem se kult rozhodl najít a získat nejvyšší dosažitelnou moc. Zachtělo se jim přivést mezi živé jejich boha Samaela. To zahrnovalo přípravu a vytvoření hostitelského těla, které musí žít a být tvořeno z masa a kostí.

Kult vyvolal Samaela, asi něco jako ve filmu Rosemary má děťátko. (Ulice Levin poukazuje na autora děje Rosemary má děťátko, Ira Levina.) Jeden z členů kultu nechal Samaela, aby ho posednul, ten měl pak pohlavní styk s Dahliou a oplodnil ji démonským semenem. Když přivedla Dahlia na svět nový život, kult učinil zkoušku božství a zjistil, že malá dívka obsahuje pouze polovinu jejich boha. (To je ta „démonská scéna“ probíhající v místnosti nadepsané „Arratron“.) Dahlia navrhne kultu, aby uvalil na hostitelské tělo tolik krutosti, aby polovina duše uvnitř dítěte vyvolala druhou polovinu, a pak by se duše spojila na ochranu dítěte. Kult souhlasil přes námitky, že to zabere nějaký čas.

Dahlia vychovávala dítě nejohavnějším způsobem, krutě ho mučili a týrali. Přesto démonská duše uvnitř dívky nikdy neudělala, co si Dahlia vymyslela. Dívka nakonec dostala jméno Alessa.

Po mnoha letech (asi tak deseti), Dahlia zjistí, že její zastrašování Alessy a její schopnost přimět dívku sdílet svou sílu uvnitř ní, oslabuje dívku ještě více. Alessa se stane víc a víc odolná vůči jejímu mučení.

Jednou, během těch zápasů, Dahliu napadne nový způsob, jak získat celou démonskou duši. Kult musí provést obřad znovu a ještě jedno dítě musí být přivedeno na svět. To dítě bude hostitel druhé poloviny Samaela.

Poté se tyto dvě hostitelská těla magicky sloučí do jedné mateřské bytosti, která přivede na svět samotného Samaela. (To se přihodí během druhé „démonské scény“, které je svědkem Harry.)

Rituál provedou znovu a brzy se narodí druhé dítě. Kult byl tedy znovu úspěšný.

Alessa je již dospělá a naučila se již dost ze svých zvláštních schopností. Vytvořila si vlastní osobnost s vůli a moc dobře ví, že ztratí sebe, pokud bude sloučena s druhou polovinou démonského boha. S pomocí dvou členů kultu, které přinutila spolupracovat svou mocnou vůlí, ukradne dítě a skryje ho ve staré stodole na předměstí Silent Hill. Zatímco kult se snaží zjistit co se stalo a co podniknout, Dahlia už cítí, kdo je za únosem dítěte. Vyvolá démony na pomoc a pošle přízraky vykonat pomstu na zrádci. Démoni zapálí polovinu Silent Hill, a tak se celé město ocitne na pokraji zkázy. Úkryt Alessy s dítětem je nalezen a zapálen. Ještě se jí podaří uniknout a pokusí se utéci přes hřbitov k dálnici. Pronásledovatelé se blíží, Alessa schová dítě mezi hroby, změní směr a krátce poté je chycena přisluhovači Dahlie. Je odvedena zpět do města čelit mnoha trestům.

Alessu za trest tak hrozivě pálí ohněm, že upadne do komatu. Kaufmann a Dahlia vytvoří kouzlo, které ji ochrání před smrtí, aby mohla trpět navěky. Dva členové kultu, kteří zradili, jsou usmrceni strašlivou, zdánlivě vypadající přírodní cestou. Poté Dahlia pošle své démony zpět na hřbitov najít dítě. Ale to už je pozdě. Mladý pár vracející se z dovolené v Silent Hill se staví ještě na hřbitově, kde je historicky cená a krásná brána. Zde naleznou odložené dítě mezi hroby, a protože oni spolu mít vlastní nemohou, ani pro nemoc ženy adoptovat jedno, rozhodnout se vzít si dítě sebou a vychovat ho jako vlastní. Manžel Harry Mason pojmenuje děťátko Cheryl.

Doma se starají o Cheryl jako o vlastní. Po nějaké době, Harryho žena umírá na komplikace spojené z její nemocí. (Ale ani vliv nadpřirozené síly z její smrti nemůže být vyloučen.) Alespoň Harryho kariéra se rozjela, publikovalo se několik jeho knih a díky tomu si mohl dovolit sám dál vychovávat Cheryl.

Sedm let uběhlo. Cheryl začala být více zvědavá na svou matku. Harry by rád vyprávěl o své ženě, ale cítil, že není ještě ten správný čas říci Cheryl, že ona není jejich vlastní dcera. Místo toho slíbil, že si dá pracovní přestávku a vezme Cheryl na její narozeniny (určitě den, kdy ji našli) do krásného rekreačního města Silent Hill.

Během těchto sedmi let, Alessa přetrvávala v hlubokém komatu. Uvězněná v té hrůzostrašné verzi Silent Hill, ve světě temnoty a bolesti. Démonská duše se vní živí bolestí a hrůzou z nočních můr. Dr. Kaufmann drží Alessu v latentním stavu zamčenou v tajném pokoji v suterénu nemocnice. Kafmann nemá čas se starat o Alessu, a tak pověří sestru Lisu Garland, která je závislá na Bílé Claudii. Ta si ale rychle uvědomí, že se s pacientem děje něco nadpřirozeného. Tělo, které utrpělo velká poranění, přesto pacient neumírá a ani nemůže být vyléčen. Tento příšerný fakt plus její každonoční halucinace ji dohání k šílenosti. Pošle Kaufmanna do hajzlu a odejde z nemocnince. Není to však na dlouho, Kaufmann je její jediný dodavatel Bílé Claudie, drogy, na které je tak závislá.

Jak Harry slíbil Cheryl, vydali se na cestu. Jak se blíží k Silent Hill, duše démona uvnitř Alessy cítí svou druhou polovinu se přibližovat. Alessa je probuzena ze svého dlouhého spánku a její síla je na vrcholu jako nikdy před tím. Odřízne všechny únikové cesty z města kataklyzmatickým zemětřesením, všechno zahalí do husté mlhy a všechny závislé promění v démony pomocí nadpřirozených vlastností drogy kolující v jejich krevním řečišti, donutí je k mutacím.

V sousedním městě Brahms, policejní důstojník Cybil Bennet obdrží nejnovější informace o podivných událostech, ke kterým právě dochází v Silent Hill. Ona je součástí speciální jednotky, která má za úkol vyšetřit místní podivné události, jmenovitě obchod s drogami. Nasedne na motorku a vyrazí.

Jak spěchá do Silent Hill, projede kolem Harryho auta, který jede stejným směrem. O pár minut později, Cybil najednou zmizí ze své motorky. Způsobila to Alessa, cítila příchozího vetřelce a teleportovala ji do vězení, které udělala ze Silent Hill. Poté se zaměří na hlavní blížící se cíl, a jakoby ze snu vkročí Harrymu před jedoucí auto. Ten zahlédne její formu, strhne volant, aby se ji vyhnul. Tak málo chybělo, aby si ji nevšimnul. Bohužel, auto nabourá a Harry při tom upadne do bezvědomí.

Jak se auto sklidní, Cheryl se začne rozhlížet po městě s pocitem deja vu. Zaujatá, opustí otce na chvilku a vysouká se z auta. Náhle je ovlivněna přítomnou silou vládnoucí Silent Hill. Okamžitě si uvědomí, kdo skutečně je a sílu, kterou obsahuje. Telepatickým kontaktem s její druhou polovičkou, Alessou, Cheryl se naučí převzít svoji nově nabitou moc. Díky její zdravé síle je schopná provést příslušný rituál, kterým ochrání Alessu a sebe před Dahlií, která hledá způsob, jak kontrolovat jejich moc.

Dahlia je v panice. Ztratila kontrolu nad všemi vyvolanými démony v tomto světě. Temnota přetvořila Silent Hill ke svému obrazu, použila druhou dívku jako prostředek k provedení potřebného rituálu. Dahlia teď vidí vykreslená známení Samaela na různých místech po celém městě. Ví, že se démon pokusí pokrýt znameními celé město, a poté bude mít plnou moc nad sebou a ona ztratí veškerou moc nad jeho kontrolou. Jediná věc, které může upoutat moc zpět k ní, je Flauros. Ale Samael není hloupí, uvidí ji přicházet na míle daleko. Musí k tomu někoho využít, nastrčit ho…

V této chvíli se probouzí Harry z bezvědomí a hra začíná. Dahlia mu věnuje Flauros na jeho ochranu, který použije proti Alesse nebo Cheryl a spoutá její sílu. Celou dobu hry se snaží Harry najít a dostihnout Cheryl, to co ale neví je, že to přinese více škody než užitku.

Kaufmann již viděl tento den přicházet. Když se spojil s Dahlii a kultem, poznal, že se zapletl se zlými lidmi, kteří by ho nejraději ukřižovali. Proto namíchal novou sloučeninu z Bílé Claudie, starověký lektvar na vymítání ďábla, kterou nazval Aglaophotis. Když se věci vymknou z rukou, použije to na Alessu a ukončí tu noční můru.

CO SE STANE NA KONCI HRY:
Na konci hry si Kaufmann uvědomí, že byl využit a odhozen, protože Dahlia připoutala moc Samaela pouze na sebe použitím Flauros. Jak se dříve pojistil, mrští Aglaophotis na sloučenou bytost „Matku“. Ale bůh Samael se živil sedm let z nočních můr Alessy a zesílil natolik, že nemohl být rozptýlen touto substancí. Démon se oddělil od bytosti „Matky“, zaplavoval vzduch a nakonec plně živý vstoupil do fyzického světa. Ale být živou bytostí má jednu nevýhodu, obzvláště když otec Cheryl je nyní po zuby ozbrojen a může příšeru poslat zpět do věčných lovišť. Samael je sice mocný a není snadné ho zabít, ale nakonec je Harrym zdolán a rozplyne se.

Dcera Dahlie Gillespie umírá jak Samael mizí zpět do Propasti odkud přišel a jak umírá, hroutí se s ní i noční můra, tedy svět ve kterém právě všichni jsou. V čase, co ji zbývá, otevře únikový portál do skutečného světa pro může a ženu, kteří ji osvobodily od Dahlie a Samaela, stvoří ještě malé děťátko (doufejme bez démonské duše) a věnuje ho Harrymu jako náhradu za dceru, kterou miloval, o kterou pečoval a kterou nyní na vždy ztrácí. Harry a Cybil se vrátí do skutečného světa s děťátkem.

V posledním záběru stojí ve skutečném světě u silnice, kde si prohlížejí své nové děťátko, velmi podobné scéně před sedmi lety s Harrym a jeho první ženou. Možná se vezmou a vychovají dítě spolu. Možná za nějaký čas Cybil onemocní. A možná se po sedmi letech Harry rozhodne pro další výlet do Silent Hill čelit dalšímu Strachu.

 

 


1. Objasnění celého děje Silent Hill – Autor:
Uncopyrighted material 1999 President Evil
Translation 2006 by Zdeněk Jantač

Analýza

<< Kompletní Zápletka - Příští Strach >>

 

Komente - chybov hlenNepodailo se pipojit k databzovmu serveru.