Vítejte na první české fanstránce o kompletní Silent Hill sérii !!!

SH1: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH2: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH3: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH4: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHH: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbraně | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SHO: Příběh | Charaktery | Nepřátelé & Bosové | Zbrane | Recenze | Konce & Bonusy | Bonusový Materiál | Návody
SH: SM Příběh | Interview | Bonusový Materiál | Recenze
SH: 8 Příběh |

Page Name

small logo

 

Silent Hill: Play Novel
Autor překladu: Chendler

    bvnv  

Úvod

Obsah:

Úvod
Kapitola 1
Naslouchej pozorně 1-6
Osudové setkání 2-1
Těžkosti se zbraní 2-4
Hrozba z hůry 2-9
Po boji 2-16
Chodba základní školy 4-2
Chodba základní školy 4-5 (str. 10)


Sborovna 5-4

Povědomí 5-10
Vzpomínka 5-18
Světlo míru 5-24


Příjezd 1-1


 

 

 

 

 

Strana 1 (Tma)
Mé uši probodává ticho.

S prvním závanem větru se k tichu přidává mrazivý chlad.
Kde to jsem? Cítím mdlé světlo, pableskující skrz má zavřená víčka.

Strana 2
Nezdá se, že bych byl zraněný.
Necítím žádnou bolest, alespoň tím si jsem jistý.
Co když jsem však utržil zranění, které nepůsobí bolest?

Strana 3
Jen... pomalu otevírám oči.


 

 

 

 

 

Strana 4 (Harry v havarovaném džípu)
Do ulic se hrne sníh, tak nepatřičný v tomto letním období.
Neslyším nic jiného než vločky, tiše padající k zemi.

"Silent Hill"
Hlásala uvítací tabule na kraji silnice. Aniž bych si to uvědomil, společně s Cheryl jsme dorazili k cíli naší cesty.

Strana 5
Všechny mé vzpomínky až do tohoto okamžiku byly pryč.
Až na ten nepříjemně skučící vítr...
Při pohledu na sedadlo vedle mne jsem ztuhl děsem.


 

 

 

 

 

Strana 6 (prázdné sedadlo)
Dveře na straně spolujezdce byly otevřeny dokořán.
Cheryl zmizela.


 

 

 

 

 

Strana 7
"Silent Hill."
Tohle město, které jsem považoval za pouhou rekreační oblast, ve mne z jakéhosi důvodu vzbuzovalo strach, jako kdybych se ocitl ve městě duchů. Jakoby tohle letovisko čekalo na náš příjezd, jako kdyby záměrně vyrostlo v místě naší nehody…
 
Strana 8
Jsem sám.
Cheryl je pryč.
Když jsem spal… ne… zatímco jsem byl v bezvědomí, Cheryl pravděpodobně otevřela dveře a „sama“ vstoupila do ulic tohoto turistického střediska ponořeného v nevysvětlitelné ticho.

Strana 9
Opustila mě a zamířila bůhví kam…


 

 

 

 

 

Strana 10(Harry před havarovaným džípem)
Přitáhl jsem si bundu těsněji ke krku a vydal jsem se Cheryl hledat.
Zajímalo by mě, co se tady mohlo stát?
Spousta věcí nedávala smysl.
To ticho, sníh padající z oblohy uprostřed léta...
A nejpodivnější ze všeho byla hustá mlha, obestírající celé tohle prokleté místo.

Přejít na 1-2

 

Opuštěné město 1-2


 

 

 

 

 

Page 1 (Harry před havarovaným džípem)
"Co bych měl dělat..."

A) Zjistím, kam šla Cheryl...
Přejít na 1-3

B) Kam se všichni poděli...
Přejít na 1-4

 

Hledání Cheryl 1-3


 

 

 

 

 

Strana 1 (Na rohu ulice)
Přidal jsem do kroku.
Do dáli se ozývala pouze ozvěna mých vlastních kroků.
Kam mohla Cheryl jít?
Mohl ji snad někdo odvést?
Myslí mi probíhala spousta otázek..


 

 

 

 

 

Strana 2 (Cheryl se objevuje)
(Ta ta ta ta...) (Ozvěna kroků)

Znenadání mě přepadl pocit, jakobych uslyšel kroky někoho jiného. Zastavil jsem a krátce se rozhlédl po okolí.

Strana 3
Skrz hustou mlhu se mi zdálo, že jsem spatřil letmou siluetu dítěte.
"Cheryl?"
vykřikl jsem do ticha.
Postava se ani nepohnula.


 

 

 

 

 

Strana 4 (Cheryl mizí)
Ve chvíli, kdy jsem se k ni zkusil přiblížit, osůbka začala utíkat.
Rychle jsem se za ni rozběhl.
Určitě je to Cheryl.
I přes hustou mlhu jsem si tím byl jistý.

Strana 5
Ačkoli jsem běžel ze všech sil, nedokázal jsem ji dostihnout.
Vzdálenost mezi mnou a dítětem rostla.
Osůbka zrychlila až se mi chvílemi zdálo, jakoby se vznášela ve vzduchu.


 

 

 

 

 

Strana 6 (Uprostřed ulice zahalené mlhou)
Postavička pohlcená mlhou se mi začala pomalu vzdalovat.
Nechtěl jsem ji ztratit, běžel jsem jako zběsilý a ze všech sil jsem se snažil udržet její chabou siluetu v dohledu.

Strana 7
Proběhli jsme uličkou obklopenou ze všech stran budovami.


 

 

 

 

 

Strana 8 (Temná ulička)
Z nevysvětlitelných důvodů náhle zahalila vše tma, jako kdyby nad nebem někdo zatáhl neviditelnou oponu.

Přejít na 1-5

 

Přítomnost obyvatel 1-4


 

 

 

 

 

Strana 1 (Na rohu ulice)
Musím zjistit, jestli tu není ještě někdo jiný kromě mně.
Určitě jsem v Silent Hillu.
Poznávám vývěsní štít jednoho z obchodů. Byl jsem tu před mnoha lety,
ještě když jsem byl malý kluk.

Strana 2
Všechny dveře obchodů jsou zamknuté.
Počkat…
Jeden z nich je otevřený, uvnitř však nikoho nevidím.

Strana 3
Vypadá to, jakoby všichni zmizeli.

Přejít na 1-3

 

Ozvěna kroků 1-5


 

 

 

 

 

Strana 1 (Temná ulička)
Z temnoty ke mně doléhá ozvěna něčích kroků...

A ) Nevím, kdo to je. Půjdu to zjistit.
Přejít na 1-6

B ) Měl bych se odsud raději dostat pryč...
Nemám u sebe nic, co bych mohl použít na svou obranu.
Přejít na 1-7

 

 

O Nás | Kontaktujte Nás | Copyright | ©2007-2023 Czech Silent Hill Heaven